Dom zijn doet geen pijn ?

Knack

‘Wetenschappers zijn geen alarmisten, het is de wetenschap die alarmerend is’ ‘

Wetenschappelijke studies over klimaatopwarming zijn zelden goed nieuws of feelgoodberichten’, schrijft Mark Dom. Hij reageert op het klimaathoofdstuk in het boek ‘Waarom de wereld niet naar de knoppen gaat’ van Maarten Boudry.

Wat een domme praat.

Dom heeft gelijk als hij Boudry aanvalt op zijn beschuldiging dat de klimaathetze ideologisch links is. Het is waar dat de hetze bijna uitsluitend door “linksen” wordt gevoed. Maar de hetze zelf komt uit kapitalistische hoek, zoals ik in eerdere blogs al probeerde aan te tonen. Juist omdat de “linksen” zich voor de kar van het kapitaal laten spannen, zonder dit te beseffen, noem ik hen nep linkse politiek correcte nuttige idioten.

Ik hoor van Dom dat de doemdenkende klimaatwetenschappers geen linksen zijn. Dat is dus juist: het zijn rechtse kapitaalvriendjes. En dat is niet moeilijk te begrijpen: net zoals ontspanning, media, cultuur, sport… is wetenschappelijk onderzoek totaal vercommercialiseerd. Zo wat àlle wetenschappelijk onderzoek wordt in deze neo-kapitalistische tijd betaald door het kapitaal en bepaald door commerciële belangen. En dat de wetenschappers dan nog onafhankelijk zouden handelen, is een lachertje. Ze kunnen in het beste geval en met een beetje beroepseer nog afkomen met de juiste cijfers, maar die moeten dan nog geïnterpreteerd worden, en dan kijkt de sponsor mee. Dat er duizenden wetenschappers de klimaathetze steunen bewijst slechts één zaak: de invloed van het kapitaal is nog veel erger dan gedacht.

Dom haalt zelf wetenschappers aan die het hebben over het redden van onze kleinkinderen en van de mensheid. Welnu, dat is geen wetenschappelijke taal. Die taal laat een beetje fatsoenlijke wetenschapper achterwege, en laat hij over aan politiekers of kinderen zoals Anuna.

En dan gaat Dom de wetenschappelijke toer op. En hij probeert ons er van te overtuigen dat de klimaatopwarming een feit is, en misschien zelfs nog sneller zou kunnen gaan dan verwacht. Welnu, ik denk dat zowat niemand de op gang zijnde opwarming ontkent. Toch besteedt Dom bijna gans zijn artikel aan het bewijs van die opwarming. Aan de rol van de CO2 besteedt hij slechts enkele zinnen. En als hij het dan toch even over de CO2 heeft, gaat het over een bewering van een klimaatscepticus en die bewering gaat slechts over een randverschijnsel. De redenering van Dom zelf dat CO2 wél schadelijk is omdat planten méér nodig hebben dan enkel CO2 is van een intellectueel niveau dat je van een kleuter zou verwachten. Als iemand in een betoog angstvallig poogt te vermijden om het over de kern van de zaak te hebben, word ik zeer wantrouwig. Ik vertrouw die Dom voor geen cent.

En dan komt er een aanval op de keuze om de gevolgen van de opwarming op te vangen. Mogelijke opties hiervoor worden gewoon belachelijk gemaakt. Ik weet niet of die opties belachelijk zijn, maar daar gaat het niet om. Er is iets raars: waarom mag er enkel gedacht worden aan maatregelen om de opwarming tegen te houden, en mag er niet gedacht worden aan maatregelen om de gevolgen van de opwarming op te vangen ? Als die opwarming dan toch al zo ver gevorderd is, en zich zo snel doorzet – wat ik wil aanvaarden – zou het dan toch niet goed zijn om ook maatregelen te nemen tegen toestanden die al onvermijdelijk lijken ? Maar daar wil zo iets als Dom niet van weten. Raar !!!

Tenslotte doet Dom een oproep om het debat over te laten aan de wetenschappers. Ik zou daar kunnen inkomen. Maar dan wil ik het enkel overlaten aan wetenschappers die écht onafhankelijk kunnen zijn.  En dan wil ik een echt debat zien, en niet zoals nu een monoloog van klimaathetzende wetenschappers. En zelfs dan blijft er een democratisch probleem: tenslotte zullen het niet de wetenschappers zijn, maar de politiekers die de beslissingen zullen moeten nemen. En wil Dom dan dat die politiekers gewoon de wetenschappers volgen ? Wil hij eigenlijk de samenleving laten leiden door wetenschappers ? Fel democratisch is dat niet. 

Als er een wetenschappelijk debat is, zijn er meningsverschillen tussen die wetenschappers. Welke wetenschappers moeten de politiekers dan volgen ? De wetenschappers die de meerderheid hebben ? Welnu, het zou niet de eerste keer zijn in de geschiedenis van de wetenschap dat de meerderheid er naast zit. Het zou interessant zijn om daar een studie van te maken, maar ik noem zo maar uit het hoofd twee duidelijke gevallen: Galileï stond moederziel alleen, en ook Einstein heeft het verschillende malen meegemaakt dat niemand het met hem eens was. Het is goed mogelijk dat een minderheid of zelfs een eenling gelijk heeft en de hele zwikzwak minder begaafden ongelijk. 

Zo waar staan we dan ? In mijn visie moet er op de eerste plaats gewerkt worden aan maatregelen om de gevolgen van de opwarming die nu al bezig is en die op relatief korte tijd te voorzien zijn, op te vangen. Op dat vlak is Cuba een voorbeeld. Cuba gaat er van uit dat de klimaatopwarming ook nu al gevolgen heeft, en doet daar iets aan. Ik denk dat deze visie realistisch is. 

Wees eerlijk: zie jij het écht mogelijk om op de korte tijd die ons volgens de doemdenkers nog rest, wereldwijd de klimaatopwarming die al bezig is, een halt toe te roepen ? Is dat mogelijk in het besef dat dit een enorm ingrijpende verandering van levensstijl zou vragen van miljarden mensen ? In het besef dat deze verandering van levensstijl zou samengaan met verarming, het terugdraaien van welstand en welvaart ? De enigen die daar voordeel zouden uit halen, zijn de rijken, want zij zullen er niets van voelen, integendeel: armere mensen zijn goedkoper op de werkvloer.

Als ik daarop doordenk wil ik aanvaarden dat het mogelijk is om de opwarming -niet volledig – maar toch nog een beetje af te remmen. En als dat zo is, vind ik het normaal dat we, naast de opvang van de gevolgen, ook proberen om iets – voor mijn part zoveel mogelijk – aan de oorzaken te doen. Maar laat ons dat combineren met de evolutie naar een samenleving waarin de ongelijkheid is weggewerkt en waarin solidariteit een kernthema is. Alleen in zo’n samenleving kan je ook écht onafhankelijke wetenschappers hebben. En dat is een essentiële voorwaarde om die wetenschappers geloofwaardigheid te geven.  En daarbij: je moet mensen niet overtuigen tot een andere levensstijl door doemdenken, maar door een positief project. Ik heb daar een boek over geschreven: Eutopia. Je kan het op deze website gratis lezen en downloaden.

Maar ik maak me geen illusies: de klimaathetze is ontdaan van elke sociale dimensie. Grootouders met een grote drang om toch nog iets te betekenen, komen op voor hun kleinkinderen. Maar dat is niet sociaal. Dat is emotie. De klimaathetze is een onderneming van het kapitaal, gestuurd door de VN. Of zie jij de VN als een sociale organisatie ? De VN met het IMF en de Wereldbank ? De VN is een vergadering van landen, vertegenwoordigd door de regeringsleiders. Noem mij één niet-liberale regeringsleider, op uitzondering van een Latijns-Amerikaanse sukkelaar die geboycot wordt ? En van die VN zou ik moeten geloven dat ze de wereld wil redden ? De VN heeft in haar bestaan tot nu toe slechts één ding gered: het geld van de rijken. En daar ben ik terug: en die rijken betalen de wetenschappers…

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *