Een katholiek die zich in van alles vergist.

Logia

Mark Van de Voorde: ‘Heel veel Vlamingen zijn boos’

Vlaanderen koos extreemrechts. Migratie wordt genoemd als reden voor het ongenoegen van de kiezer, maar dat is laf. En die grote lafheid is beantwoord met de kleine lafheden van de kiezer in het stemhokje.

Ik heb Mark Van de Voorde er al op betrapt dat hij gelijk had. Zelfs in dit artikel zit hier en daar iets wat waar is. Maar Van de Voorde verwart wel boos en laf. Is het laf als iemand uit boosheid stemt voor iemand waarvan hij denkt dat die hem begrijpt ? Zeker als hij heeft moeten vaststellen dat de anderen hem niet (willen) begrijpen ?

Markske zegt dat Vlaanderen extreem rechts heeft gestemd. Dat is niet waar.

Er is in Vlaanderen slechts één extreem rechtse partij, en die heeft in mijn ogen veel te veel stemmen gehaald, maar ze vertegenwoordigt niet heel Vlaanderen of de Vlaming. Markske stelt zelf de n-va voor als een rechtse (nationalistische) partij en niet als extreem rechts. Hij spreekt zichzelf dus tegen.

Heeft de kiezer altijd gelijk ? Natuurlijk niet als je hem enkel als kiezer ziet. Hij kan ongelijk hebben in zijn kiesgedrag, maar gelijk in zijn opvattingen. Ik hoor nu iedereen zeggen dat we het signaal van de kiezer moeten beluisteren en begrijpen. Maar als ik zie wie dat zegt, denk ik dat die mensen wel willen begrijpen, maar tegelijkertijd vinden dat de kiezer ongelijk heeft in zijn denken, en dat het er dus op aan zal komen om de kiezer zo te manipuleren dat hij het gewenste kiesgedrag gaat vertonen. En daarvoor moet je hem begrijpen.

En dan komt de echte bedoeling van Markske naar boven: zoals ook uit eerdere publicaties blijkt, is hij een fervent verdediger van migratie, en speciaal van moslim immigratie. Want de islam is een religie, en de aanwezigheid van moslims in onze samenleving versterkt de religieuze impact. Als overtuigd katholiek is Markske voorstander van meer religie en hoopt hij dat de bloei van de islam zal bijdragen tot de renaissance van het katholicisme. Dat is van zo ’n domheid dat het enkel kan ingegeven zijn door diepe wanhoop.

Eerst en vooral is het intellectueel oneerlijk om voor migratie te pleiten om de eigen onnozelheid terug op de agenda te zetten.

Daarbij vergist Markske zich in twee zaken. 

Ten eerste is de islam niet enkel een godsdienst (als ze dat al is), maar ook en vooral een ideologie. Markske heeft het over Hitler. Welnu, de islam is als ideologie even erg als het fascisme of nazisme omdat ze evenzeer de andere uitsluit. Soms – meestal niet – vind ik het grappig dat iemand die het Vlaams Blok – terecht – veroordeelt wegens fascisme, de islam binnenhaalt zonder te beseffen dat ook die fascistisch is.

Ten tweede vergist Markske zich als hij de islam als een bondgenoot van het katholicisme ziet. De islam is een tegenstander. Waar de islam het voor het zeggen heeft, is er geen plaats voor een andere godsdienst.

Is de migratie de schuld van alles wat misloopt ? Natuurlijk niet. Ik ben er van overtuigd dat er ook veel misloopt omdat we in het onland belgië met een aanfluiting van een democratie zitten, en een land onmogelijk kan functioneren met een massaal georganiseerd profitariaat. En ik ben er van overtuigd dat er veel misloopt omdat we in een fase van het kapitalisme zitten waarin geen plaats meer is voor een sociale zekerheid. Maar migratie hoort wel thuis in de oorzaken waarom het misloopt omdat de migratie als destabiliserende factor op de arbeidsmarkt, het de kapitalisten gemakkelijker maakt om onze sociale zekerheid af te breken. Ik heb vrienden die in sommige zaken mijn tegenstanders zijn – dat moet kunnen – en die werpen dan op dat er op dit ogenblik, zelfs mét migranten, een krapte is op de arbeidsmarkt. Dat is waar, en het destabiliserende effect waar ik het over heb, is er op dit ogenblik nog niet, of toch niet massaal. Maar het kapitaal kijkt veel verder vooruit – dat noemt men strategisch denken – en er zijn studies waarin wordt aangetoond dat we naar een economie gaan waarbij er massale vraag zal zijn naar laagopgeleiden. In ieder geval kan je er niet langs dat een grote groei van aanbod op de arbeidsmarkt, onvermijdelijk zal leiden tot druk op de lonen. Dat is juist de bedoeling van het kapitaal dat zich in het Marrakeshpact in een ethisch kleedje heeft vermomd en zo de brave, goedmenende poco in doekjes doet.

En ja, Markske heeft ook gelijk als hij stelt dat we in een fundamentele existentiële identiteitscrisis zitten. Maar wil Markske mij een partij aantonen, buiten het  Vlaams Blok en de n-va die het thema identiteit op de agenda heeft staan ? Dat het Vlaams Blok die identiteit bekrompen en fascistisch invult, is weerzinwekkend, en dat het daarmee een groot publiek bereikt is triestig. Maar dat is op zijn minst gedeeltelijk de schuld van de zogenaamd linkse partijen die de mensen op dat vlak totaal in de steek laten.

Markske haalt terecht aan dat in die identiteitscrisis de mens wordt gereduceerd tot producent en consument. Er zijn nog andere factoren, maar dit is wel een fundamenteel aspect. Als we naar een samenleving willen met mensen met een gezonde identiteit, zullen we daarvoor een oplossing moeten vinden. Die is er niet binnen het kapitalisme. Hoe is het mogelijk dat een partij als de pvda totaal het aspect identiteit ontkent, als het gaat over de kern van haar ideologie ?

En, ter attentie van Markske nog dit: voor zover ik kan zien biedt de islam geen enkel soelaas tegen de reductie van de mens tot producent en consument. Overal zie ik vrouwen met hoofddoek vrolijk shoppen, de reclame-aanbiedingen volgen, meedoen met de nieuwste trends… Als je de islamitische landen bekijkt moet je toegeven dat de moslims niet sterk zijn in produceren – dat laten ze aan moderne slaven over – maar qua consumeren staan ze aan de top. De ramadan is pas voorbij. In de katholieke vasten wordt er minder geconsumeerd – er is dan toch nog iets goeds aan het katholicisme – maar in de ramadan wordt de consumptie gewoon verschoven van de dag naar de nacht. En niet enkel verschoven, maar zelfs opgedreven zoals zou blijken uit de weegschaal test die Maggie het blok als minister van volksgezondheid na de ramadan zou moeten opleggen aan mensen met islamitische identiteit.

Toch nog dit: het lijkt hier misschien niet zo, maar ik ben overtuigd christen.

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *