Het militaire budget: de ambitie van De Croo en de lafheid van Vivaldi

Uitpers

Ludo De Brabander

Regering beslist tot ongeziene stijging van het defensiebudget

De regering heeft beslist om het militaire budget op te trekken naar 2% van het BBP tegen 2035. Een dergelijke stijging is om verschillende redenen historisch te noemen, in de negatieve zin van het woord dan

Ludo De Brabander is een brave mens en wil de beesten niet bij hun naam noemen. Ik wel.

De eerste afschuwelijke schuldige is Alexander De Croo die naar de Navo-top wil met die 2% om daar goede punten te halen voor zijn ambitie om secretaris-generaal van de Navo te worden. “Het militaire budget: de ambitie van De Croo en de lafheid van Vivaldi” verder lezen

belgië en oorlog

Dwarsliggers

De doodstrijd van de F-35?

Dit bericht is gebaseerd op het artikel “The Death Throes of the F-35” geschreven door David Archibald, 4 May 2022 en onze eigen publicaties vanaf 2016. De problemen met de motor van de F35 zijn een oud zeer waarvoor geen afdoende oplossing in zicht is na bijna twintig jaar van ‘kinderziektes’ zoals optimisten de technische problemen blijven benoemen

De opperdwarsligger is gewezen kolonel van het belgische leger. Maar de kritiek op de F-35 komt van een andere dwarsligger, Gerard De Beuckelaer een ingenieur, die  aan gerenommeerde wetenschappelijke instellingen college gaf als gastdocent en ooit werd gevraagd door een Europese vliegtuigbouwer om de leiding te nemen voor de bouw van een nieuw gevechtsvliegtuig. Je gaat er dan van uit dat je te doen hebt met mensen die het kunnen weten. De Beuckelaer is ondertussen overleden. De bijdrage die voor mij vandaag aanleiding is voor deze blog is dus niet van hem. Maar het is wel duidelijk dat grote gedeelten er van komen van een eerder artikel van De Beuckelaer. “belgië en oorlog” verder lezen

Heeft Bouchez het cordon gebroken ?

Doorbraak

Christophe Degreef

En toen brak het cordon

Moedige Bouchez neemt het op tegen Tom Van Grieken. En maakt het label “extreemrechts” overbodig.

Donderdag 21 april 2022. Niet dat de datum in de geesten zal blijven leven. Niet dat de wereld beefde. Niet dat Vlaanderen onafhankelijk werd. En toch. Het Vlaams Belang werd ontvoogd, die dag

Christophe Degreef overdrijft als hij zegt dat nu het cordon gebroken is. Waarschijnlijk komt dat omdat hij zo graag zou hebben dat het zo is. In Vlaanderen betekent het debat tussen Bouchez en Van Grieken niets. In Wallonië is het wereldnieuws en wekt grote verontwaardiging, zowel bij liberalen als bij socialisten. “Heeft Bouchez het cordon gebroken ?” verder lezen

Van de schande van de VRT via nazi’s naar de schande met de naam De Croo

De Wereld Morgen

Giep Hagoort  

De armetierige eenzijdigheid van de publieke talkshows

Steeds weer dezelfde gezichten passeren de revue op onze tv-schermen met hun identieke ‘expertise’ over de oorlog in Oekraïne, die vrede geen stap dichter brengt. Het is in onze buurlanden niet veel beter. Nederlands hoogleraar kunst en economie Giep Hogaart klaagt de “armetierige eenzijdigheid” van het debat aan: “De knop moet om bij de talkshows die uit publieke middelen worden gefinancierd”

Giep Haagoort heeft het over de toestand in Nederland. Maar je kan zijn betoog perfect op onze situatie toepassen. Het is gewoon een schande dat de VRT geen enkele stem aan het woord laat die ook maar enigszins kritisch is voor Zelensky of De Croo. Misschien is het tijd om het rijtje van altijd dezelfden die worden opgevoerd maar eens te noteren om zeker niet te vergeten wie we moeten mijden als de pest. Een Jonathan Hoslag – ik ben het meestal niet met hem eens – heeft dan nog wat te vertellen. Een Hendrik Vos is behaarde leeghoofdigheid. “Van de schande van de VRT via nazi’s naar de schande met de naam De Croo” verder lezen

belgische levens in gevaar voor de persoonlijke ambitie van De Croo en Wilmès

Business AM

Wouter Verschelden

Na Covid vervelt Vivaldi tot oorlogskabinet: De Croo en Wilmès roeren oorlogstrom terwijl Mahdi de humanitaire kant afdekt, alleen Dedonder moet stoplappen

Na een pandemie, een heuse oorlog: de federale coalitie heeft andermaal de schijnwerpers helemaal op zich, nu het conflict in Oekraïne de volle aandacht van Europa heeft. Daarbij is het ook binnen de federale regering vechten om een plekje onder de zon: premier Alexander De Croo (Open Vld) trok al meermaals het initiatief naar zich, maar naast hem staat Sophie Wilmès (MR) te trappelen om als minister van Buitenlandse Zaken aan haar profiel te bouwen

Ja, ik weet het, ik val in herhaling. Maar deze schande is van dusdanige aard dat ze niet genoeg kan aangeklaagd worden.

En ze wordt alsmaar groter: belgië levert militair materieel aan Oekraïne dat het eigen leger zelf dringend nodig heeft.

Kort samen gevat: belgië stuurt 300 militairen naar Roemenië. Als daar een reëel conflict uitbreekt zullen die belgische militairen een gebrek hebben aan antitankwapens en aan bevoorrading van brandstof voor hun voertuigen, want dat materiaal wordt naar Oekraïne gestuurd.

Het leger en de minister van defensie zijn tegen, maar de tandem De Croo – Wilmès dringt zijn wil op.

Dit is de tweede maal op korte tijd: ook bij de nu afgeblazen missie naar Mali waren de legerstaf en Luduvine Dedonder tegen, maar werden ze overroepen door De Croo en Wilmès.

Mali was een levensgevaarlijk wespennest met totaal onvoorzienbare toestanden en de belgische militairen waren onvoldoende uitgerust om daar in te opereren. Zelfs de Fransen trekken nu hun troepen daar uit terug. En toch moesten en zouden die belgische militairen naar Mali. “belgische levens in gevaar voor de persoonlijke ambitie van De Croo en Wilmès” verder lezen

Oekraïne

Enkele van mijn facebook posts:

Volg onze reguliere media en de uitspraken van De Croo en je ziet dat we bestookt worden met boodschappen die ons moeten klaar maken om militair ingrijpen in Oekraïne te aanvaarden. Het zal afhangen van het verloop van de strijd rond Kiev. Op dit ogenblik verzekert iedere navo-getrouwe dat de navo niet militair zal tussenkomen, maar als men er in slaagt om in Kiev de juiste omstandigheden te creëren (ten koste van ongelooflijk lijden van de bevolking), zal men roepen dat de nieuwe omstandigheden een militair ingrijpen moreel verplicht maken om de “waanzinnige” (dat hebben we ook over Sadam Hoessein en Kadhafi gehoord !!! ) Poetin te stoppen. De Croo doet daar aan mee om zijn kansen voor de post van secretaris-generaal van de navo te vergroten. We komen dan in een situatie dat een vreselijke oorlog wordt ingeroepen om een nog vreselijkere oorlog te beginnen. Stop de waanzin ! “Oekraïne” verder lezen

Hoe Decroo en Wilmès de belgische burger opofferen aan persoonlijke ambitie

Knack

‘Als Wilmès NAVO-baas wordt, mag Bouchez een fuif geven in het stadion van Francs Borains’

Herman Matthijs (UGent, VUB) Hoogleraar Openbare Financiën aan de UGent en de VUB en lid van de Hoge Raad Financiën

Jens Stoltenberg verlaat binnenkort zijn functie als secretaris-generaal van de NAVO. Sophie Wilmès (MR) wordt genoemd als mogelijke opvolger. ‘Via Wilmès krijgt Emmanuel Macron een greep op de NAVO’, schrijft Herman Matthijs

Wordt Wilmès de nieuwe secretaris-generaal van de Navo ?

In ieder geval doet ze er alles aan om het te worden.

Matthijs geeft het goed aan: om die positie te “krijgen”, moet ze in de kont kruipen van Macron. Dat doet ze dus, en ze sleurt ons mee in die stront.

Haar eerste grote bijdrage was het plan om belgische militairen te sturen naar Mali.

Vanuit de tijd van het kolonialisme zijn de landen in die regio in de Franse invloedssfeer gebleven. De Fransen voeren daar nu een oorlog om hun invloed te behouden en zoeken daarvoor bondgenoten. Dat belgië troepen wilde leveren pleziert Macron en hij wil daarvoor wel iets teruggeven. 

Zowel De Croo als Wilmès azen op een hoog internationaal postje via Macron. Ze hebben dus de beslissing om die troepen in te zetten in Mali doorgedrukt, ondanks het feit dat de belgische militaire top en daarmee ook de minister van defensie dat niet zagen zitten. “Hoe Decroo en Wilmès de belgische burger opofferen aan persoonlijke ambitie” verder lezen

De Vlaamse woonzorgcentra

Knack

Johan Staes

‘Er is geen structureel kwaliteitsprobleem in de Vlaamse woonzorgcentra’

‘Om de residentiële ouderenzorg nog beter te maken, moeten een aantal fundamentele problemen aangepakt worden’, schrijft Johan Staes van VLOZO

Die Johan Staes hoort in de bak. “Nog beter” ? De zorg in zijn centra is fundamenteel slecht !

Gisteren berichtten de kranten dat in Geraardsbergen de politie is binnengevallen in een “zorgcentrum” en de bewoners heeft geëvacueerd en naar ziekenhuizen heeft gevoerd omdat die ouderen niet de zorg kregen die een mens mag verwachten. 

Als er geen structureel probleem is in de Vlaamse woonzorgcentra, is dat dank zij de openbare voorzieningen.

In de sector van de commerciële woonzorgcentra is er wél een duidelijk structureel probleem: hun doel is niet om zorg te verlenen, maar om winst te maken. Dat is structureel en een probleem, want het kàn niet anders of het winstbejag leidt tot besparingen op de zorg. Ook al zijn er zeker commerciële instellingen die ernstig hun werk doen, structureel zit de zaak dus fout. Mistoestanden zijn onvermijdelijk. “De Vlaamse woonzorgcentra” verder lezen

Manipulatie

De Wereld Morgen

Seth Mallick, Friday Everyday, DeWereldMorgen vertaaldesk

Pers verbijsterd omdat Oekraïense president met de vinger naar het Westen wijst

Voor de mainstream media is het een uitgemaakte zaak: de Russen zijn de agressors en gelukkig komt het Westen Oekraïne te hulp. Uitgerekend de president van Oekraïne heeft dat stereotiep beeld nu de vloer aangeveegd. Volgens hem komt de dreiging niet uit het Oosten maar wel uit het Westen. Pech voor de mainstream media

Zo hoor je het ook eens van een ander. Onze reguliere media zijn door en door corrupt en onbetrouwbaar. Of het nu over corona, het klimaat, de migratie, China of Rusland gaat: ze stellen zich volledig in dienst van de officiële propaganda.

Die propaganda staat altijd in dienst van het kapitaal en, geopolitiek gezien, in dienst van de VS.

Iedereen spreekt schande van het energie-akkoord wegens te laat en te weinig. Bij dat te weinig wordt dan verwezen naar de gulle steun die bedrijven hebben gekregen tijdens de corona-crisis. Maar nog veel schandelijker wordt het als je denkt aan de 14 miljard die nu worden uitgetrokken om het belgische leger wat conform de eisen van de Navo te maken.

Vandaag bedraagt het budget van het leger 4,2 miljard. Dat stijgt nu dadelijk naar 6,9 miljard en er wordt nog 10 miljard voorzien aan investeringen in de volgende jaren… “Manipulatie” verder lezen

Feestdag van de onnozele kinderen

Herodes was koning toen Jezus geboren werd in Bethlehem. Hij kende de profetie uit het Oude Testament waarin werd voorspeld dat in Bethlehem een koning der Joden zou geboren worden. Logisch dus dat hij ongerust werd toen hij van de Drie Koningen hoorde dat zij een geboorteborrel hadden gedronken in een grot in Bethlehem, ter ere van de geboorte van een nieuwe koning.

Koningen staan er om bekend dat ze goed zijn in het oplossen van problemen en dus gaf hij soldaten opdracht om zijn probleem op te lossen en dat kind definitief koning-af te maken.

Maar er zijn nogal wat grotten rond Bethlehem en de Drie Koningen die wel begrepen hadden welke snode koninklijke plannen er werden uitgebroed, weigerden te vertellen in welke grot ze Jezus hadden gevonden.

Daarop gaf Herodes dan maar het bevel om alle jongetjes van twee jaar en jonger in en rond Bethlehem een kopje kleiner te maken. En zo geschiedde.

Maar een engel had Jozef gewaarschuwd en dus had hij zijn vrouw en kind opnieuw op zijn ezel gesjord en was al vertrokken richting Egypte, het Europa van toen, om daar asiel te vragen…

Moraal van het verhaal: waar een koning in de buurt is, kan je beter altijd een ezel hebben klaar staan. “Feestdag van de onnozele kinderen” verder lezen