De helft van de waarheid

Uitpers

Dat mensen voor Europese wapens vluchten was geen verkiezingsthema

Niet alleen Vlaanderen maar heel Europa maakte een ferme ruk naar rechts. Radicale en extreemrechtse partijen bespeelden met succes het migratiethema met een discours over het symptoom, niet over de oorzaken. Want als het over de oorzaken gaat, dan zouden de Europeanen het ook over zichzelf moeten hebben: de decennialange ontwrichtende oorlogs- en handelspolitiek gericht op goedkope arbeid, toegang tot grondstoffen en markten.

De Brabander heeft gelijk. De Amerikaanse oorlogsmachine die met belgische steun op onaanvaardbare manier de eigen economische belangen (de olie !) verdedigt, had een verkiezingsthema moeten zijn. Tenslotte passen de Amerikanen niet enkel het principe van eigen volk eerst toe, maar ook het principe van eigen volk ten koste van andere volkeren. Dat is  nazisme. Ook de in zich belachelijke maar tegelijkertijd ook ongelooflijk schadelijke miljarden aankoop van de nieuwe gevechtsvliegtuigen, past in dat plaatje.

De Brabander kijkt terecht naar extreem rechts. Maar bij mijn weten heeft ook geen enkele linkse partij dat thema aangebracht bij de verkiezingen. De verkiezingsoverwinning van extreem rechts is geen verdienste van rechts, maar de schuld van links. 

En ja, die chronische Amerikaanse oorlogsvoering met belgische bijdrage is een (hoofd)oorzaak van de vluchtelingenstroom. We moeten dus wel degelijk in eigen boezem kijken, en schade herstellen.

Maar schade herstellen heeft niet veel zin als we blijven doorgaan met schade aanrichten. Water in een bodemloze put gieten is niet echt nuttig. Daarom is het zo belangrijk dat het belgisch leger wordt opgedoekt. Waarom kan belgië geen neutraal land zijn, zoals Zwitserland ? Hebben de Zwitsers last van hun neutraliteit ? Ja natuurlijk was neutraliteit tot aan de tweede wereldoorlog geen optie. Maar sinds de oprichting van Europa is het belgisch leger nergens meer voor nodig. Of denk je dat Europa de Russen zal toelaten om para’s in belgië te droppen om het land te bezetten ? En laat ons dan in één beweging ook maar de Amerikanen uit Kleine Brogel verjagen. Want zolang die daar zitten hebben de Russen – of wie het ook is – goesting om daar een bommetje te droppen.

Het belgisch leger opdoeken brengt ten gronde geen oplossing, want het zal de Amerikanen niet tegen houden. Maar, laat me nu even heel cynisch zijn: als we niet meer meedoen aan die oorlogen, moeten we ons ook niet meer schuldig voelen en ons dus verplicht voelen om al de vluchtelingen op te vangen. Of val ik nu buiten de redenering van De Brabander ?

Ondertussen zitten we wel nog met de vluchtelingen waarvoor we wel medeverantwoordelijk zijn. En ook als we niet medeschuldig zouden zijn, moeten we uit pure menselijkheid onze verantwoordelijkheid opnemen. Maar dat houdt niet per se in dat we die mensen hier moeten opvangen, en definitief in onze samenleving opnemen.

Ten eerste: het is gewoon niet mogelijk. Bij ons begrotingstekort (11 miljard ! ) moet geen tekeningetje. 

Ten tweede: het is ook niet wenselijk voor de vluchtelingen zelf. Want mensen hebben een thuisland nodig, en de mislukking van de integratie bij ons toont aan dat belgië voor velen geen thuisland geworden is. Ik hoor de politiek correcte wolven nu al huilen in het bos dat dat onze schuld is. Dat het de schuld is van rechts. Dat de verkrampte Vlaming een racist is… En ja, er zijn racisten in Vlaanderen. Maar er is in Vlaanderen geen structureel racisme. Er zijn geen racistische wetten. En wie zou beweren dat de Vlaming van nature uit racistischer is dan, bijvoorbeeld, de Waal, is zelf racist. Vlaanderen heeft zeer grote inspanningen gedaan op gebied van inburgering, en toch is die mislukt. Heeft Vlaanderen genoeg gedaan ? Wellicht had het beter gekund. Maar we moeten zeker niet enkel naar onszelf kijken. Want je mag zoveel inburgeringscursussen organiseren als je wil, als de nieuwkomer niet wil inburgeren, helpt het allemaal niets. Er is ook verantwoordelijkheid aan de kant van de nieuwkomers. Zeker in bepaalde islamitische kringen is er een bewuste, gesponsorde propaganda gebeurd, die inburgering moeilijk maakt. Wie die islamitische verantwoordelijkheid ontkent, is intellectueel niet eerlijk. En op dit ogenblik groeit nog altijd de aanhang voor dit soort islam.

Ten derde: het is ook niet wenselijk voor de thuislanden van die vluchtelingen. Want we gaan er toch van uit dat vroeg of laat daar de wederopbouw kan/moet beginnen. Is het dan niet aangewezen dat de vluchtelingen aan die wederopbouw gaan meewerken ? Of aanvaarden we dat die landen leeg blijven ?

Ik zeg dus ja tegen menswaardige opvang. Waar die gebeurt, maakt eigenlijk niets uit. Maar die opvang mag niet een eerste stap zijn naar immigratie, en die mensen moeten zo vlug mogelijk terugkeren naar hun eigen land.

Het wringt me dat De Brabander geen onderscheid maakt tussen echte vluchtelingen en economische migranten. Wat die economische migranten betreft is het voor mij duidelijk dat we die niet moeten opvangen. Ik heb wel wat gereisd, en mijn hart bloedt als ik aan de miserie denk van vele mensen in arme landen. Maar ze naar hier halen, is geen oplossing. Of aanvaarden we dat ook die landen leeg lopen omdat het daar te warm of te koud is, er te veel zand is en te weinig water ?

De Brabander zou als linkse toch moeten weten dat een toevloed van goedkope arbeidskrachten een destabiliserend effect heeft op de arbeidsmarkt. Simpel gezegd: als er een groter aanbod komt op die markt, dalen de lonen. Dat is een kapitalistische wet, en daar kan geen enkele politieker een wet tegen maken. Het resultaat is dan groeiende armoede. Heeft het zin om die mensen uit de armoede van ginder te halen om ze hier te laten uitbuiten ? En als de arbeidsmarkt verstoord wordt leidt dat niet enkel tot armoede bij de migrant, maar ook bij het eigen volk. De Brabander wil dat niet. Maar met al zijn goede bedoelingen, werkt hij daar wel aan mee.

De Brabander zoekt de oorzaken van de migratie, en hij zoekt die enkel bij ons. Ook dat is intellectueel oneerlijk. Want hoe komt het dat, bijvoorbeeld, de Congolese bevolking zo arm is, terwijl het land qua ertsen tot de rijkste van de wereld behoort ? Daar ligt zeker ook verantwoordelijkheid bij de leiders van dat land, de Kabila’s die het land zien als een bron voor persoonlijke rijkdom. Net zoals een koning doet.

De Brabander wil dat we naar de oorzaken van de migratie kijken, en wijst ons daarbij terecht op onze verantwoordelijkheid. Maar ik zou hem toch ook willen vragen hoe hij die oorzaken wil wegnemen ?

De Brabander heeft gelijk. Maar hij zegt slechts een klein gedeelte van de waarheid. En daarmee bewijst hij de vluchtelingen geen dienst.

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *