Of hoe een linkse de rechtse zaak dient.

De Wereld Morgen

Afbraak overheidsdiensten is géén gevolg van incompetentie, dit gebeurt weloverwogen en doelbewust

Volgens recente berichten kampen meerdere federale diensten en instellingen met een steeds nijpender personeelstekort, omdat ze niet tijdig openstaande functies kunnen invullen. Het probleem stelt zich onder meer bij de Regie der gebouwen, de FOD Financiën, het AfricaMuseum, de Koninklijke Sterrenwacht, het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen en het Rijksarchief.

Eigenlijk zou Vanoost een medestander moeten zijn. Maar hij is dat niet.

Vanoost heeft natuurlijk gelijk als hij stelt dat er mensen zijn die overheidsdiensten zoveel mogelijk willen privatiseren. Liberalen bestaan !

Maar als je naar het gigantische begrotingstekort kijkt, moet je toch beseffen dat er meer aan de hand is. De tekorten aan personeel in de overheidsdiensten zijn niet enkel het gevolg van een liberale politiek. Tenslotte zijn er sinds Martens ook linksen aan de macht geweest die geen privatiseringen wilden. 

De redenering van Vanoost klopt ook niet, want in zijn visie willen die liberalen niet enkel de overheid, maar ook de sociale zekerheid afbreken. Dat is ook zo. En het argument van die liberalen is dan het tekort aan financiële middelen om onze sociale zekerheid te betalen. Welnu, het tekort aan overheidspersoneel is een gigantische besparing waardoor er meer geld beschikbaar zou moeten zijn voor de sociale zekerheid. Wie de sociale zekerheid wil afbouwen heeft dus geen belang bij personeelstekort.

Het tekort aan mensen in de zorg of het onderwijs is niet het resultaat van een liberale politiek. Zeker in het onderwijs hebben de liberalen hebben geen enkel belang bij zulke tekorten.

Je kan allerlei oorzaken vinden voor een tekort. Zo bijvoorbeeld speelt in het tekort aan leerkrachten de administratieve rompslomp zeker mee. Maar als je er over doordenkt, kom je altijd uit op een tekort aan financiële middelen. De échte oorzaak van de personeelstekorten is financieel en heeft niets te maken met liberale politiek. Net zoals de slechte staat van ons wegdek niet het gevolg is van de smeerlapperij van de liberalen. Die smeerlapperij is er, maar niet daar.

Het is gewoon zo dat er niet meer voldoende geld is om de belgische staat te laten functioneren.

Dat heeft natuurlijk te maken met de belgische staatsstructuur die een monster van inefficiëntie is. Maar ook dat is niet de grondoorzaak. De échte oorzaak is de economische globalisering die in toenemende mate de concurrentiepositie van de Europese welvaartsstaten verzwakt. Op dit ogenblik is het effect van deze globalisering nog beperkt en slagen de Europese staten er in om de gevolgen enigszins op te vangen. Maar de neokapitalistische tendens is ingezet, en ook socialistische beleidsmakers staan machteloos.

Vanoost geeft de indruk dat het volstaat om onze politiekers aan te spreken, of om andere mensen aan de macht te brengen. Hiermee bedriegt hij zijn lezers.

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *