De onnoemelijke dwaasheid van een hoogopgeleide

De Wereld Morgen

Dehumanisatieframe van de transmigrant

Ik herinner me het nieuwe schooljaar dat pas van start was gegaan. Nadat ik Miles die ochtend aan de schoolpoort had afgezet reed ik zoals gewoonlijk door naar de universiteit. Toen ik het nieuws beluisterde gebeurde er iets hoogst merkwaardig. Ik was me niet meteen bewust dat ik niet naar de vertrouwde ochtendstem op Radio 1 aan het luisteren was. Zo gaat dat wel eens als ik ’s morgens niet goed wakker ben. MNM had het over een man die was aangereden op de autosnelweg. Helaas overleefde het slachtoffer de klap niet en liet hij het leven. Het was pas op het einde van het bericht dat het woord ‘transmigrant’ in de mond werd genomen.

Het kan zijn dat Ann, de schrijfster van dit onding, gewoon dom is. Maar ik denk dat het een schoolvoorbeeld is van nep linkse politiek correcte nuttige idiotie. Ja, ik geef toe: ook dat is een vorm van domheid. De domheid van een hooggeschoolde.

Ann beschrijft hoe ze een verandering in haar geest vaststelt als het woord transmigrant valt. Plots gaat het om iemand die verder af staat.

Ten eerste: een transmigrant stààt verder af.  En ten tweede: het is niet omdat iemand verder af staat dat hij gedehumaniseerd wordt. Als iemand die ik niet ken overlijdt, wordt ik minder (of niet !) aangegrepen dan als het iemand is die ik goed gekend heb. 

Ann stelt dus iets vast wat helemaal normaal is, maar vind toch dat ze daarin gemanipuleerd is door “framing”. Raar.

Ann geeft dan een opsomming van woorden die in die framing een rol hebben gespeeld: een golf aan geweld, illegalen, alleen maar mannen, islam, terugsturen, dumpen, indringers en #opkuisen.

Wil iemand mij eens uitleggen wat er mis is met het woord illegaal, als iemand illegaal is ? En is het niet waar dat de aanwezigheid van  van transmigranten tot beduidend meer (onderling) geweld heeft geleid ? Is er geen verband met “mannen”, “islam” ? Wat is er mis met de idee dat je illegalen terug stuurt ? Of wil Ann een beduidend aantal illegalen in het land ? Zijn illegalen geen aantasting van het sociale weefsel ? Wil linkse Ann dit weefsel laten aantasten ? Inderdaad: dumpen, indringers en opkuisen zijn woorden die niet thuishoren in een beschaafde mond. Maar Ann zegt zelf dat de woorden voldoende moeten herhaald worden om effect te hebben en alvast ik ben die woorden niet frequent tegengekomen. Integendeel: de mensen die ze gebruikten zijn daar zwaar op aangevallen. Terecht. Die aanvallen zijn in de reguliere media algemeen en herhaaldelijk verspreid. Ik ga er dus van uit dat die woorden zeker op Ann geen invloed hebben gehad. Toch voelt Ann zich geframed. Raar.

Natuurlijk heerst er in bepaalde sociale media een schandalige sfeer met een degoutant woordgebruik. En die sfeer zal zeker invloed gehad hebben op het kiesgedrag van een aantal  minder beschaafden. Maar ik veronderstel en hoop dat Ann die media niet constant bezoekt. En in het betoog van Ann gaat het niet om deze sociale media, maar om de reguliere media, TV, pers… In die media is er van de framing waar Ann het over heeft geen sprake. Integendeel.

Dan geeft Ann een voorbeeld waarmee ze in haar eigen voet schiet. Ze heeft het over een bericht in het nieuwsblad over een verkeersongeval.

Ann vindt het erg dat de dader wordt aangegeven met zijn initialen, en dat de slachtoffers worden aangeduid met een groepje Vietnamese transmigranten. Wordt hierdoor de dader vermenselijkt, en worden de slachtoffers hierdoor gedehumaniseerd ? Had de journalist het dodelijke slachtoffer met zijn initialen moeten aanduiden en moeten verzwegen hebben dat  het over Vietnamese transmigranten ging ? Wat is er denigrerend aan als van Vietnamese transmigranten wordt gezegd dat ze zijn aangereden door een dronkelap ?

Ann maakt zich gewoon belachelijk als ze over het woord slachtoffer begint. Ze vindt het erg dat er van de transmigranten enkel wordt gezegd dat ze zijn aangereden, maar dat even verder de dader nog een slachtoffer heeft gemaakt. Zou het menselijker geklonken hebben had de journalist geschreven dat “Vietnamese transmigranten slachtoffer waren van een aanrijding door een dronkelap ?

Ann vindt het erg dat we weinig te weten komen over het eerste slachtoffer: we lezen enkel dat het over een Vietnamese wandelende transmigrant gaat. Welnu, over het tweede slachtoffer lezen we helemaal niets. Wordt dan het tweede slachtoffer daardoor gedehumaniseerd ?

En als je de titel van het bericht leest, wordt daarin gesuggereerd dat de dader onterecht een milde straf heeft gekregen. Dat is de averechtse framing van die van Ann.

Ann heeft het over de vergiftigende rol van de media. Welnu, bij mijn weten hebben de reguliere media er alles aan gedaan om Francken door het slijk te halen na zijn uitspraak over “opkuisen”. Anne vertelt hier gewoon niet de waarheid.

Ann’s bijdrage aan een vergiftigd debat is van een beschamend intellectueel niveau. En dat het debat vergiftigd is, is inderdaad de schuld van ranzige fascisten, maar evenzeer van Ann’s links dat geen enkel begrip heeft voor de problemen die transmigranten en illegalen in een samenleving meebrengen, zeker ook weigert om die problemen aan te pakken.

Op de tweede helft van Ann’s betoog over het artikel in HLN, ga ik niet in. Het is van hetzelfde niveau als het voorgaande.

En nu serieus.

Ten eerste: ik heb alle begrip voor mensen die in transmigranten en illegalen mensen zien, en die dus mooie inspanningen leveren om deze dolende mensen te helpen. Ik ben christen, en dit is een christelijke plicht. Dat gaat over het persoonlijke vlak. Op dat vlak is er voor een christen geen discussie mogelijk.

Maar er is ook het juridische vlak en dat van de samenleving. En dat vraagt om een realistische politieke benadering.

Het is duidelijk dat de persoonlijke benadering, hoe mooi ook, géén oplossing kan bieden voor het probleem. Dat kan enkel de politieke benadering.

Dat de helpende mensen dit niet inzien en elke realistische politieke oplossing afwijzen, en, erger nog, daarbij ook actie voeren tegen de politiek maakt de zaak alleen maar moeilijker oplosbaar.

Ann verwijst naar de verkiezingsuitslag. Die zou dan het resultaat zijn van die framing. Dat is nonsens. Allereerst is er in de reguliere media geen framing geweest. Maar de verkiezingsuitslag is wel getekend door foert stemmen: mensen die vinden dat de politiek de problemen niet opgelost krijgt. Ann en consoorten hebben er aan meegewerkt om het de politiek moeilijk te maken en om de  onmacht van de politiek te framen. Ze zijn medeschuldig aan de foert stemmen. 

De verkiezingsuitslag is ook bepaald door het thema identiteit. De mensen voelen aan dat dit thema belangrijk is en dat het enkel bij rechtsen aan bod komt. Het is een schande dat links dat thema aan rechts heeft overgelaten, want het is een gerechtvaardigd thema. Linksen die identiteit niet belangrijk vinden, zijn niet alleen dom, maar ook ongelooflijk hoogmoedig, arrogant en verwaand. Het zijn de hoogopgeleiden die het zich kunnen permitteren om van zichzelf te zeggen dat Vlaanderen voor hen te klein is; dat Vlaming zijn bekrompenheid betekent. Het zijn de zogenaamde wereldburgers, meertalig, die zich niet kunnen inbeelden dat er een andere wereld dan de hunne is, waar eenvoudige mensen vechten om te overleven; vechten tegen vervreemding en om zichzelf te zijn. De Gutmenschen doen niet aan eigen volk eerst, maar aan “ander volk eerst” en laten hun eigen mensen in de steek. En dan kan Ann niet meer zeggen dat er geen eigen mensen zijn, maar dat alle mensen gelijk zijn. Want als ze haar eigen mensen in de steek laat, zijn niet alle mensen gelijk.

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *