Berichten uit Eutopia 7

Lieve lezer, vriend of vijand, zelfs Charles moet soms afhaken. Ik ga de actualiteit dus even laten voor wat ze is: de Ronde van Frankrijk en het offensief van roi et reine om de belg te misleiden en zichzelf als beminnelijk voor te stellen. Een en ander in dienst van het belgische grootkapitaal en voor de redding van het onland.

Ondertussen wil ik jullie wel niet helemaal zonder intellectueel superieur leesvoer laten, en dus vind je de volgende dagen een aantal fragmenten uit mijn ongemeen interessant bedenksel “Eutopia”, het boek dat je op deze website onder de rubriek “publicaties” gratis kan lezen en/of downloaden. Aan allen: een mooie vakantie !

Individu – volk

Er zijn vele vormen van gemeenschap mogelijk. Een daarvan is het volk.

In een schemaatje verbind ik twee tegenstellingen: individu – volk; concurrentie – solidariteit.

Zoals gesteld: ik kan de mens zien als een individu in concurrentie met andere individuen, of als solidair met anderen in een gemeenschap. In deze context valt de gemeenschap samen met het volk. Dat geeft dus volgend schema:

 

concurrentie

solidariteit

individu

liberalisme

socialisme

volk

nazisme/fascisme

volksnationalistisch pacifisme

De christen-democratie (personalisme) poogt de tegenstellingen te nuanceren en te overbruggen.

Natuurlijk kan men ook denken in termen van andere gemeenschappen dan het volk, waar mensen al dan niet vrijwillig deel van uitmaken.

Nota bij het misschien minder bekende volks nationalistisch pacifisme: een strekking in de vroegere Volksunie. Zij denken over de mens in termen van volk. En streven naar vrede (en niet concurrentie) tussen de volkeren. Daartoe behoor- den o.a. Willy Kuijpers en Bart Staes, nu Groen, die ondertussen het nationalisme heeft afge- zworen, en zichzelf nu een flamingantische linkse noemt.

En waar vroeger het begrip “volk” voor iedereen duidelijk was, ook al kon bijna niemand verwoorden wat dit eigenlijk inhield, is door de migratie het begrip meer en meer wazig geworden. Kan men nog wel spreken over het “Vlaamse” volk? Wie hoort hiertoe? Laat het mij nu al zeggen: al heb ik begrip en waardering voor de mensen die “hun volk” belangrijk vinden, al was het maar omdat ze zich hierdoor bekennen tot degenen die de gemeenschap aanhangen en niet blijven steken in het individualistische libera- lisme, toch wil ik niet spreken en denken in termen van “volk” en zeker geen volksnationalist genoemd worden. Er zijn andere gemeenschappen mogelijk dan deze van het volk. Bijvoorbeeld: in de tijd van de verzuiling maakten mensen deel uit van de katholieke gemeenschap, de socialistische, de liberale en werd binnen die gemeenschappen solidariteit georganiseerd. Behalve natuurlijk in de liberale. Al doen die wel alsof met hun liberale vakbond. 

Deze gemeenschappen waren belangrijk, maar ingebed in de staat. Verder zal blijken dat ik met enige nostalgie terugkijk op deze tijd van verzuiling. Tot woede van de agressief- atheïstische-pseudo-socialisten. Graag gedaan !

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *