Over Trotskisten, nazi’s en hypocrieten

Grenzeloos

Des Derwin

Oekraïne: we moeten praten over Volodymyr Zelensky

De internationale solidariteitsbeweging met Oekraïne moet samen met links in Oekraïne een gesprek aangaan over Volodymyr Zelensky

Grenzeloos is het orgaan van de Nederlandse Trotskisten. Als het over Oekraïne gaat is het grenzeloos dom.

Vergis je niet: als ik moet kiezen tussen Stalinisme en Trotskisme (gelukkig moet ik dat niet ! ) kies ik het Trotskisme. Maar wat die Hollanders er van bakken is bedroevend. Om de puntjes op de i te zetten: het gaat niet zo maar over de Hollanders. Als ik het goed begrepen heb is die Des Derwin een Ier. Trotskisten zijn nu eenmaal internationalisten. Lees verder “Over Trotskisten, nazi’s en hypocrieten”

Liberalen zijn conservatief

Business AM

Nouriel Roubini

Slaapwandelen op de Berg van Megadreigingen

Een groot aantal onderling verbonden “megadreigingen” brengt onze toekomst in gevaar. Sommige zijn al lang in de maak, andere zijn nieuw

Eerst en vooral: de auteur geeft goed aan dat de geschiedenis zich herhaalt: we zien de jaren dertig terugkomen. Die mondden uit in de Tweede Wereldoorlog.

Nu is het van alle tijden dat de geschiedenis zich herhaalt, nooit helemaal hetzelfde, maar toch een herhaling.

Het rare aan het verhaal is dat de uitdrukking “de geschiedenis herhaalt zich” altijd wordt gebruikt als het over “rampen” gaat. Lees verder “Liberalen zijn conservatief”

De fout van het na-oorlogse socialisme

Sampol

Eric Corijn

Over de moeilijkheid nog socialist te zijn

Zoals de Derde Weg zich inschreef in de liberale dominantie, zoekt de ‘Vierde Weg’ het nu binnen een nationalistisch protectionisme

Eric Corijn brengt een mooie analyse van onze samenleving en het socialisme vandaag.

Zijn stelling dat in Vlaanderen onder impuls van Elchardus (die Conner Rousseau inspireert) het socialisme van de derde weg geëvolueerd is naar een nationalistisch protectionisme is juist.

Maar let op zijn formulering: nationalistisch protectionisme.

Protectionisme ? Dus geen socialisme meer ? Lees verder “De fout van het na-oorlogse socialisme”

De Croot doet het

Doorbraak

WEF WEf !

De Croot is een prominente figuur in het Wereld Economisch Forum van Davos.

World Economic Forum (Wereld Economisch Forum of WEF) is een jaarlijkse bijeenkomst van de CEO’s van de grootste bedrijven ter wereld, internationale politici (presidenten, ministers-presidenten en anderen), intellectuelen en journalisten, in totaal zo’n 2500 personen. Het WEF organiseert jaarlijks in de winter een jaarvergadering in Davos en diverse regionale conferenties op alle continenten. Omdat in Davos de invloedrijkste personen, onder wie vele staatshoofden, samenkomen, is het een invloedrijk platform. Lees verder “De Croot doet het”

Staat en natie

Nogal wat mensen blijken geen duidelijk idee te hebben van de begrippen staat tegenover natie of samenleving tegenover gemeenschap.

Nochtans is dit onderscheid van essentieel belang als je wil nadenken over de samenleving en de organisatie er van; zeker voor mensen die streven naar een “sociale” samenleving. Lees verder “Staat en natie”

De multiculturele samenleving brengt problemen bij een voetbalmatch

Knack

Johan Leman

‘Rellen in Brussel? Goede remedie start bij een goede omschrijving van het probleem’

‘Laten we ophouden om 30 jaar lang bij een fenomeen dat we niet opgelost krijgen, elkaar verwijten toe te sturen’, schrijft Johan Leman na de rellen in Brussel afgelopen week, en de politieke reacties die daarop volgden. Hij ziet drie dynamieken die bepalend zijn om het probleem op te lossen

Als er iemand is die weet wat er gaande is en bekwaam om het goed te beoordelen, dan is het Johan Leman. De beleidsmakers zouden beter wat meer naar hem luisteren.

Van de ene kant kan ik de primairen begrijpen die zware straffen eisen. Bij hen gaat het om wraak, en de roep om wraak is een menselijk gevoelen, maar het blijft wel primitief en wie een beetje naar beschaving streeft, probeert het te overstijgen. Lees verder “De multiculturele samenleving brengt problemen bij een voetbalmatch”

Is er nog hoop (nodig) voor de westerse democratie

Knack

Peter Van Rompuy (CD&V)

‘Er is nog hoop voor de Westerse democratie’ ‘

De ‘roep naar verandering’ lijkt recent van aard te veranderen, zowel in de EU als in de VS’, schrijft Peter Van Rompuy. ‘De democratie toont zich weerbaarder dan velen verwacht hadden.

Peter Van Rompuy is de zoon van Herman Van Rompuy, een van de meest schijnheiligen in de hel van de politiekers. Maar ik ga hier verder geen woorden vuil maken aan Herman, hét voorbeeld van de triestig makende tsjeef.

Peter is dus een echte liberale democraat met een onwrikbaar geloof in de westerse democratie en een intellectverlammende angst voor het verdwijnen van die democratie. Lees verder “Is er nog hoop (nodig) voor de westerse democratie”

Wapenstilstand

Deze blog wordt een heikele onderneming, want ik kan in dit bestek onmogelijk alle aspecten en nuances weergeven.

Maar goed: de grote lijnen.

Wapenstilstand is geen vrede

Vrede is een heilzame toestand van rust en harmonie en de afwezigheid van stoornis, twist of strijd . (Van Dale Groot woordenboek van de Nederlandse taal, 2005)

Als je vrede zo bepaalt, is het een ideaal dat misschien, ooit, ergens, heel even kan bestaan, maar eigenlijk geen werkelijkheid kan zijn. 

Er wordt wel eens beweerd dat het leven een strijd is. Dat is het ook. Leven is overleven en dat betekent strijd. Of nog: overleven is slechts mogelijk door ander leven op te offeren, al zijn het dan ook gras of insecten. Ook een begin van leven is slechts mogelijk omdat er ook de dood is. Lees verder “Wapenstilstand”

Demir doet het weer !

Ze doet het weer en ze doet het goed !

Ja, ik weet dat na mijn eerste zin sommigen al afhaken. Ze doen maar, ik heb niets vandoen met mensen die niet objectief kunnen denken, maar in alles geleid worden door een partijhoofdkwartier.

Ze doet het en ze doet het goed omdat Demir een van de uitzonderlijke politici is die vertrekt van een correcte doelstelling, daarvoor een plan uitwerkt en er dan voor vecht om haar plan er door te krijgen. En: dat is haar karakter: ze vecht harder dan de meesten. Daar houd ik van. Lees verder “Demir doet het weer !”