Mensen op de vlucht en de gemeenschap

MO*

Bieke Purnelle

Sinds de asielcrisis van 2015 werden 158 Europeanen vervolgd voor hulp aan mensen op de vlucht

Verboden te redden

Het nieuws dat gewone mensen terechtstaan omdat ze anderen hebben gered, maakt MO*columnist Bieke Purnelle cynisch. Terwijl Europa inzet op grensbewaking en inlichtingendiensten traint die mensen terugbrengt naar detentiecentra waar mensen worden mishandeld en gemarteld. ‘Soms vraag ik mij af of de mensensoort het redden wel waard is.

Purnelle is niet mijn beste vriendin. Vanuit een soort linksige dommigheid (niet dat zij dom is ! ) heeft ze nogal wat belachelijkheden gedebiteerd, en erger: ze heeft ook geen probleem met valsigheid of intellectuele oneerlijkheid.

Maar hier heeft ze natuurlijk gelijk.

Jullie kennen mijn standpunt: de multiculturele samenleving is een grandioze mislukking en de mensheid zal er nog lang de gevolgen van dragen. De migratie maakt deel uit van die mislukking.

De principiële voorstanders van de multiculturaliteit en van de rechten van iedereen om  zich om het even waar op de planeet te gaan vestigen, dragen een verpletterende verantwoordelijkheid.
Of nog: als er aan de Poolse grens doden vallen, zijn de mensen die de boodschap van de open grenzen verkondigen mede schuldig.

Ja, zij hebben recht op hun mening, maar als zij vanuit die mening mensen steunen om aan een hopeloos avontuur te beginnen, zijn ze ook verantwoordelijk voor wat er die mensen overkomt; ook als die mensen sterven van de honger in een kerk.

Laat het dus duidelijk zijn: de grenzen open stellen is geen optie. Fort Europa mag dan op zich een zeer negatief beladen begrip zijn, het is wel nodig om erger te voorkomen.  “Mensen op de vlucht en de gemeenschap” verder lezen

Het opkomend fascisme en een menselijk links

Sampol

Jurgen Masure

De virulente comeback van het fascisme

We maken een virulente comeback mee van het fascisme. Dit fascisme, rechts-radicalisme en ‘blank’-ideologische essentialisme zijn politieke fenomenen die nooit echt verdwenen. Denkers zoals Albert Camus of Theodor Adorno bieden ons inzicht in hoe we dit best benaderen en aanpakken

Masure heeft gelijk: de dreiging van het fascisme is reëel. Ik heb in eerdere blogs al aangegeven dat je in vele opzichten de toestand van onze samenleving nu kan vergelijken met die van na de Eerste Wereldoorlog. Die toestand is een/de voedingsbodem voor fascisme en nazisme.

Daarbij denkt bij ons iedereen dadelijk aan het vlaams blok. Laat duidelijk zijn dat er ook in de N-VA nogal wat figuren zitten die sterk aanleunen bij dat gedachtengoed. Je vindt ze minder, maar ook, terug bij de CD&V.

Waar niemand het over heeft: Ecolo.

Ja ik weet het, bij Ecolo denkt iedereen dadelijk aan links. En natuurlijk zijn heel wat aanhangers van Ecolo ook links, of toch tenminste zo links als wat ik surrogaat- of neplinks noem. Maar waar halen we eigenlijk de overtuiging dat bezorgdheid om milieu en klimaat samenvalt met links ? Voor mij zijn milieu en klimaat thema’s die op zich niets te maken hebben met links: ook een pure liberaal kan inzien dat we onze planeet grondig om zeep helpen, en vinden dat we daar iets moeten aan doen. Wàt we er moeten aan doen is dan natuurlijk een andere zaak. Daar kan je wél een scheiding zien tussen links en rechts. “Het opkomend fascisme en een menselijk links” verder lezen

Over gemeenschap, staat, solidariteit…

Doorbraak

Frank Hellemans

Van August Vermeylens gemeenschapskunst tot de reset van Mark Elchardus

Kennen de socialisten hun eigen geschiedenis niet meer? Stuitend hoe Louis Tobback en gelijkgezinden gewezen socialistische huisideoloog Mark Elchardus nu onder vuur nemen

Socialisten ? Vergeet het ! Er is geen verschil meer tussen Vooruit en de de sociaal-liberale vleugel van de VLD of de feitelijke sociale politiek van de N-VA.

 Je kan een onderscheid maken in de evoluties van die drie vormen van sociaal-liberalisme.

Het sociaal liberalisme van de huidige sociaal-democraten is voortgekomen uit het socialisme en is eigenlijk een perversie daarvan.

Het sociaal liberalisme bij liberalen is ontstaan binnen het liberalisme, maar heeft dit in se triestig individualistische mensbeeld een menselijker inslag gegeven.

Het sociaal-liberalisme van de N-VA heeft als achtergrond het volksnationalisme. Daarbij wordt dus het volk als gemeenschap gezien en in die gemeenschap laten de “volksgenoten” mekaar niet in de steek…

Het gaat om het begrip gemeenschap en daarmee om een fundamenteel probleem: zie ik de mens als een individu of zie ik de mens als deelnemer aan een gemeenschap ? “Over gemeenschap, staat, solidariteit…” verder lezen

Moet vaccinatie verplicht worden ?

De Wereld Morgen

Vakbonden reageren op verplichte vaccinatie zorgpersoneel: ‘fundamenteel foute regeling’

De federale regering nam recent de beslissing een verplichte vaccinatie in te voeren voor gezondheidspersoneel, met mogelijkheid tot ontslag voor niet-gevaccineerde werknemers vanaf 1 april 2022. Vakbonden ACV Puls, ACV Openbare Diensten en socialistische vakbond BBTK-ABVV vinden de regeling fundamenteel fout. BBTK noemt de regeling een oorlogsverklaring: “Een dergelijke maatregel leidt uiteindelijk tot een aantasting van de rechten van de werknemers.”

De vakbonden hebben gelijk en ongelijk.

Ze hebben gelijk als ze een verplichte vaccinatie afwijzen voor één bepaalde groep. Ze hebben ongelijk als ze dat doen vanuit een verdediging van de rechten van de werknemers.

Ik ga hier het proces van de aanpak van de overheid niet maken. Het zou een enorm dik blunderboek worden. Maar laat me teruggrijpen naar enkele basisideeën. 

Een mens is pas mens als hij zelf verantwoordelijkheid mag en kan opnemen. (Ik laat het vraagstuk van de wilsonbekwame mens hier even buiten beschouwing). Verantwoordelijkheid opnemen veronderstelt vrijheid. 

Meestal wordt er bij dit soort redeneringen vertrokken van de vrijheid. De idee dat de mens fundamenteel vrij is, wordt dan aangevuld met de idee dat vrijheid ook verantwoordelijkheid met zich mee brengt. Ik wil dat hier omdraaien: eerst is de mens verantwoordelijk, en verantwoordelijkheid veronderstelt vrijheid. Die omdraaiing is belangrijk, want verantwoordelijkheid betekent dat de mens zorg moet dragen; voor zichzelf, maar ook voor anderen. De vrijheid bestaat er dan in dat de mens de kans krijgt om die verantwoordelijkheid op te nemen vanuit persoonlijk inzicht en een eigen beslissing. Dat geeft ook aan de mens de kans om de wijze van zorg dragen persoonlijk in te vullen. “Moet vaccinatie verplicht worden ?” verder lezen

Het tekort aan arbeidskrachten en de markt

De Wereld Morgen

Nancy Nyffels en Olivier Malay  

Hoe het tekort aan arbeidskrachten opvangen?

Sinds het economisch herstel stellen we een tekort aan arbeidskrachten vast in meerdere sectoren. In de horeca, de transportsector, de dienstencheques en voor bepaalde technische profielen in de industrie vinden werkgevers niet meer voldoende werknemers. Een van de strategieën die de regering vooropstelt om dit tekort op te vangen en om een tewerkstellingsgraad van 80% te bereiken, bestaat in het activeren van de langdurig zieken. Wij denken dat er andere manieren bestaan die efficiënter, rechtvaardiger en duurzamer zijn om tot hetzelfde doel te komen

Maar jongens toch ! Het probleem van die slecht betaalde jobs is toch gemakkelijk op te vangen met een portie illegalen ! Neen, ik meen dat natuurlijk niet. Ik haal enkel aan wat ik linksen heb horen beweren om de open grenzen te verdedigen. Links ? Belachelijk links !

Laat me dat belachelijk links ballonnetje dus maar dadelijk doorprikken: als het links is om werkvolk in te voeren uit armoestreken om hier het werk te komen doen waarvoor het eigen volk de neus optrekt tegen een loon waarvoor dat eigen volk zelfs niet de moeite kan doen om zijn neus op te trekken… dan word ik enthousiast extreem rechts.

Goedkope arbeidskrachten van elders aantrekken om de lonen hier laag te houden lijkt me toch niet echt een links ideaal.

Aan de basis ligt natuurlijk de wet van vraag en aanbod op de arbeidsmarkt. Zo lang die wet van toepassing is, is er geen echte oplossing voor het probleem dat Nyffels en Malay aanbrengen: het aanbod van goedkope arbeidskrachten is wereldwijd gezien oneindig. In deze geglobaliseerde wereld betekent dit dat Nyffels en Malay kunnen pleiten voor een betere verloning zo veel als ze willen: ze verliezen het pleit: het kapitaal moet maar even roepen dat het onze menselijke plicht is om migranten op te vangen en het overvloedige aanbod is weer verzekerd. Walter Zwinzen zal dan de boodschap van het kapitaal met grote vurigheid overbrengen naar de belachelijk linkse wereld en de kapitalist lacht weer in zijn vuistje. Zwinzen bedoelt het zeker goed en juist daarom is hij belachelijk. “Het tekort aan arbeidskrachten en de markt” verder lezen

Ondernemen, technologische vernieuwing en links

Doorbraak

Denktank Eleni

Bedenkingen bij Glasgow

We weten bij het schrijven van dit stuk nog niet wat de uitkomst van de conferentie zal zijn, maar in het kader van het Klimaatverdrag van Parijs had de Europese Unie zich er al toe verbonden om tegen 2050 klimaatneutraal te zijn. Volgens het Internationaal Energie Agentschap moet 35% van de nodige emissiereductie komen van technologieën, die momenteel alleen als prototype bestaan of zich nog in het demonstratiestadium bevinden. Rekening houdende met de lange levensduur van vele technologieën betekent dit dat het komende decennium cruciaal zal zijn, indien we tegen een redelijke economische kost koolstofneutraal willen worden tegen 2050

ELENI: ‘Ecologisch, Liberaal en Nieuwe Ideeën…

Ok, als ik “liberaal” lees, heb ik als linkse mens al de neiging om af te haken. Dat is natuurlijk fout. Zelfs de stomste mens kan wel eens iets verstandigs zeggen, en dan is het goed om daarnaar te luisteren.

Maar waar het om gaat: het is niet omdat ik links ben dat ik tegen technologische vooruitgang ben. Integendeel. We zullen de armoede en de opwarming niet uit de wereld helpen zonder technologische vooruitgang.

Ik heb hier al vele malen betoogd dat er binnen een kapitalistische groei geen oplossing mogelijk is voor het klimaatprobleem. Maar op zich heb ik niets tegen groei. Het gaat om de kapitalistische groei; een groei die samen gaat met winst binnen een systeem waarin zoveel mogelijk winst een doel op zich is en door het concurrentiestysteem de kapitalist zelfs moét streven om méér winst te maken dan zijn concurrent, want enkel zo kan hij werken aan de schaalvergroting,  nodig om die concurrent te verslaan.

Daarbij is de technologische groei iets heel anders dan economisch groei. Technologische vooruitgang kan gericht zijn op productieverhoging, productieversnelling, onkostenvermindering… Maar nieuwe technologieën kunnen ook gericht zijn op vooruitgang op gebied van comfort en welzijn, medisch, didactisch… En wat kan ik daar als linkse mens op tegen hebben ? “Ondernemen, technologische vernieuwing en links” verder lezen

Wat met de sociaal-democratie ?

Sampol

Wouter Ryckbosch

Ongelijkheden kunnen zes eeuwen lang nazinderen

Het historisch onderzoek dat vertrekt in Renaissance Firenze en vandaag eindigt, suggereert dat sociale mobiliteit moeilijker te verwezenlijken valt dan we vaak denken

Ja, de sociaal-democratie, wie zal haar redden ?

Allereerst: het verhaal van die oude families in Firenze, die ook nu nog tot de rijken behoren, is interessant, maar je kan er moeilijk een algemene tendens uit afleiden. Als je hetzelfde onderzoek andersom voert, zal je veel rijke families van toen vinden, die nu arm zijn. Of arme families van toen die nu rijk zijn.

Interessanter is de vraag naar de meritocratie en een socialisme van gelijke kansen.

Ook een Frank Vandenbroucke, als student nog aanhanger van de Trotskistische RAL, erfvijand van het Stalinistische Amada, heeft zich tot die derde weg van de gelijke kansen bekeerd na een passage aan de universiteit van Oxford waar hij de politieke filosoof John Rawls bestudeerd heeft.
Dat een verstandig man als Vandenbroucke het zinvol heeft gevonden om enkele jaren van zijn leven te besteden aan deze Rawls geeft aan dat hij inzag dat het socialisme zoals dat na de Tweede Wereldoorlog vorm had gekregen bij ons niet (meer) voldeed.

Vandenbroucke heeft een dik boek geschreven over die Rawls, ik heb dus niet de pretentie om het hier even in 1000 woorden af te haspelen. Ook met veel meer woorden zou ik het niet kunnen. Ik ben lang niet zo slim als Vandenbroucke. “Wat met de sociaal-democratie ?” verder lezen

De enige weg

MO*

Alma De Walsche

Nieuwe theaterdialoog brengt Rosa Luxemburg en Hannah Arendt samen

Schrijfster Joke J. Hermsen: ‘Als ik kijk naar de huidige politieke komedie, denk ik: zo gaan we niets veranderen’

Kunnen we de democratie vernieuwen? En wie nemen we dan als gids? Die vragen staan centraal in de nieuwe theaterdialoog van schrijfster en filosofe Joke J. Hermsen: Rosa & Hannah, de (on)mogelijke revolutie. Daarin voeren de politiek bevlogen denksters Rosa Luxemburg en Hannah Arendt een pittige discussie over vrijheid en rechtvaardigheid, over politiek en geweld. ‘Ik wou op zoek gaan naar de complexiteit binnen het progressieve, linkse kamp.’

Even de zaken op een rijtje zetten. Ik breng hier basisideeën samen die in vorige blogs al meer expliciet behandeld zijn.

Maar voor een goed begrip vooraf toch dit:

kapitaal en kapitalist vallen niet samen, net zoals arbeid en arbeider niet samen vallen. Het kapitaal is een begrip binnen het systeem dat staat tegenover arbeid. Hetzelfde geldt voor de arbeid. Iets kan binnen het systeem goed zijn voor de arbeid, maar slecht voor bepaalde kapitalisten… Geef in wat volgt dus aandacht voor dit onderscheid.

Het kapitalisme is een economisch systeem, gekenmerkt door concurrentie als motor en winst als doel. Zowel productiemiddelen als producten zijn eigendom van de kapitalist waardoor de winst naar deze kapitalist gaat. Dit leidt naar ongelijke verdeeldheid van bezit. Door de concurrentie ontstaat een pyramidale structuur waarin tenslotte steeds meer winst naar steeds minder bezitters gaat. (De gouden medaille op de olympische spelen. Gates, Bezos, Branson.) “De enige weg” verder lezen

Is de opkomst van een nieuw fascisme mogelijk ?

Vandaag maak ik het me gemakkelijk om aan mijn 1000 woorden te geraken, en begin ik met een lang citaat:

Het fascisme leek na de Eerste Wereldoorlog volkomen onverwacht uit de lucht te komen vallen, maar dat was niet zo; het had een lange ontstaansgeschiedenis. Na de Eerste Wereldoorlog was de westerse wereld voorgoed veranderd. Eeuwenoude keizerrijken als Oostenrijk-Hongarije, Duitsland, Rusland en het Ottomaanse Rijk verdwenen als sneeuw voor de zon, geheel nieuwe staten als Tsjecho-Slowakije, Joegoslavië en Oostenrijk kwamen op de tekentafel tot stand. Als vaststaand ervaren landsgrenzen werden uitgegumd en opnieuw vastgesteld waardoor velen hun nationaliteit gewijzigd zagen worden, waarbij met nationale en etnische sentimenten nauwelijks tot geen rekening werd gehouden. Politieke stabiliteit werd ingeruild voor onzekerheid, burgeroorlog en revolutie. Sommige landen kregen hyperinflatie te verduren. Het wijd verspreide geloof in continue materiële vooruitgang, dat na de Franse Revolutie en de Industriële Revolutie het denken beheerste, boette langzaam maar zeker aan kracht in vanaf 1890. “Is de opkomst van een nieuw fascisme mogelijk ?” verder lezen

Wat met het fascisme ?

Uitpers

Freddy De Pauw

Italiaanse (neo-)fascisten in het strijdperk

In enkele Italiaanse steden en gemeenten heeft zondag en maandag de tweede ronde plaats van de gemeenteraadsverkiezingen. De eerste ronde viel globaal genomen tegen voor rechts, maar binnen dat rechtse blok deden de erfgenamen van het fascisme, Fratelli d’Italia, beter dan de bondgenoten van de Lega en Forza Italia

Is dit een verontrustend bericht ? Of denk je: “Och die Italianen… Vlaanderen is Italië niet ! “ Gezien de vorige verkiezingsuitslag en de peilingen, zou ik dat toch niet zo maar durven stellen.

Er zijn mensen die belgië in stand willen houden omdat het linkse Wallonië een tegengewicht zou vormen tegen het mogelijk fascistische Vlaanderen. Maar ik zou daar toch niet echt gerust in zijn, want in Wallonië leeft het fascistische gedachtengoed zeker zo sterk als in Vlaanderen, of in ieder geval sterker dan gedacht wordt. Alleen krijgt het er geen vertaling in een politieke partij omdat de PS met haar perversie van het socialisme nu eenmaal de kiezers aan zich gebonden heeft. Maar de PS laat van haar pluimen en wordt opgejaagd door de Waalse PVDA. Het zou dan wel eens cynisch kunnen uitdraaien: precies door het succes van de PVDA zouden die fascistische kiezers kunnen losgeweekt worden van de PS en doordat ze niet dezelfde eigen-belang-binding zullen hebben met de PVDA als met de PS, zou dat de weg kunnen openen voor een echte fascistische partij in Wallonië. Voor een cynicus zou dit een ideaal scenario zijn: de PVDA als wegbereider voor de fascisten. Neen, ik vind het niet grappig. “Wat met het fascisme ?” verder lezen