Over de hoofddoek en intellectuele oneerlijkheid

Doorbraak

N-VA geeft niet om neutraliteit … maar wil gewoon moslims aanvallen

Onder leiding van MR-politicus Denis Ducarme proberen sommigen in de Kamer een debat van de grond te krijgen over het dragen van religieuze symbolen door parlementsleden. De reactie van N-VA’er Michaël Freilich hierop, gepubliceerd in Le Soir, ligt in lijn met zijn retoriek als hoofdredacteur van Joods Actueel: hij tracht Joodse religieuze symbolen te differentiëren van islamitische. ‘De keppel is een religieus symbool, de hoofddoek een teken van onderdrukking’, zo verklaart hij.

Ottomaan begint vervelend te worden in zijn intelligente leugenachtigheid. Ja, ik geeft toe: hij is intelligent, maar dat maakt het des te spijtiger dat hij zijn intelligentie niet gebruikt om na te denken over een menselijke en redelijke islam, maar enkel voor een apologie van een islam die nu niet samengaat met de mensenrechten, en dus niet aanvaardbaar is in onze samenleving. Ik heb het hier dus over de islam zoals die zich nu voordoet bij de grote meerderheid van “onze” moslims, en die erg genoeg, evolueert naar meer radicaliteit en dus achterlijkheid.

Dit betekent niet dat Ottomaan zomaar in alles ongelijk heeft.

Hij heeft gelijk als hij stelt dat het feit dat iets nog geen symbool van onderdrukking is, omdat het in andere landen als zodanig wordt gebruikt. Maar Ottomaann gebruikt hier een retorisch trucje: hij fabriceert zelf een argument op zo’n manier dat hij er gemakkelijk kan op antwoorden. Daarbij gaat hij vrolijk voorbij aan het feit dat het niet om die andere landen gaat, maar om de onderdrukking hier. Maar daar gaat Ottomaan even niet op in.

Hij heeft gelijk als hij stelt dat er ook in onze samenleving sociale druk is qua kleding. Daarbij vermeldt hij de reclame. Maakt dat de sociale druk in de moslimgemeenschap aanvaardbaar ? Ottomaan suggereert dat de sociale druk in de islam aanvaardbaar is, omdat die ook bij ons bestaat. Qua nonsensgehalte kan dat tellen. Ik ben tegen die sociale druk, zowel bij ons als in de islam. In blogs en in mijn boek Eutopia heb ik expliciet gesteld dat reclame moet verboden worden. Ik vecht dus tegen die sociale druk, vanwaar die ook komt. Dat doet Ottomaan niet.

Dan wordt het ongelooflijk pijnlijk, want Ottomaan verwijt de n-va dat ze zich richt op één specifieke gemeenschap. In dit geval zou dat dus de moslimgemeenschap zijn, en Ottomaan vergelijkt dit met wat er in Duitsland is gebeurd met de Joodse gemeenschap.  Dat is van een ongehoorde grofheid. Want ik heb de n-va nog nooit iets weten zeggen over de moslimgemeenschap als zodanig. Ottomaan zelf heeft het enkel over de hoofddoek. Natuurlijk: als Ottomaan de moslimgemeenschap verengt tot het al dan niet dragen van de hoofddoek, is er een probleem. Maar wat is dat voor achterlijkheid als je het behoren tot een gemeenschap, en het recht op bestaan van die gemeenschap laat samenvallen met het al dan niet dragen van een hoofddoek ? Om het duidelijk te stellen: het is niet de n-va die de hoofddoek belangrijk vindt, maar wel Ottomaan en de moslims. Zij zijn het die er van uitgaan dat hun identiteit samenvalt met het al dan niet dragen van de hoofddoek voor de vrouwen. `Voor hen is de hoofddoek van levensbelang. En dan stelt zich de vraag: waarom ?

Die vraag gaat Ottomaan zorgvuldig uit de weg: op geen enkel ogenblik heeft hij het over de betekenis van de hoofddoek. Welnu: die betekenis is duidelijk: de hoofddoek is een symbool van de overheersing van de man over de vrouw. Dat er moslimmannen zijn die hun vrouw niet onderdrukken doet niet terzake.

Het doet ook niet terzake dat er jonge hoog opgeleide moslima’s zijn die de hoofddoek dragen en beweren dat die voor hen geen symbool is voor de onderdrukking van de vrouw. Ik geloof hen. Maar het doet er niet toe. Ottomaan heeft zelf de link gelegd naar de onderdrukking van de Joden in Hitlerduitsland. Welnu: ook toen waren er zeker mensen die nazisymbolen droegen en die dit niet zagen als een symbool voor de onderdrukking van de Joden. Niet alle Duitsers die Hitler volgden, waren onmensen. Maar het doet er niet toe: ook bij die mensen bleef het nazisymbool de boodschap van haat tegen de Joden uitdragen. Dat wil dus zeggen dat de hoogst persoonlijke interpretatie van geëmancipeerde moslima’s niet terzake is: net zoals je geen nazisymbool kan dragen zonder de nazi-boodschap te verkondigen, kan je geen hoofddoek dragen zonder de onderdrukking van de vrouw te verkondigen. Ottomaan weet dat. Maar intellectuele eerlijkheid is aan hem niet besteed. Het enige wat voor hem telt is de verdediging van de islam.

Tenslotte wil ik het nog eens herhalen voor de zoveelste keer: in de islam is de vrouw ondergeschikt aan de man, wordt de scheiding van kerk en staat ontkend, wordt wetenschappelijk denken ondergeschikt gemaakt aan de leer van de Koran, worden niet moslims als minderwaardig gezien, is er de plicht om de sharia in te voeren waar mogelijk, wordt niet aanvaard dat iemand zich tot een andere overtuiging bekeert… Dat er moslims zijn die het niet zo nauw nemen met dit soort overtuigingen, doet niet terzake: de islam is wat hij is. Net zo als er Duitsers waren die  niets tegen de Joden hadden, maar wel Hitler volgden, deed dit niets af aan de nazi-ideologie. En als ze de nazisymbolen droegen, verspreidden ze die ideologie.

En om zeker te zijn: ik blijf nog altijd het onderscheid maken tussen de mens en de ideologie. Ik had het over moslims die het niet zo nauw nemen met bepaalde islamitische regels of opvattingen. Ik gun die mensen dat ze zich moslim blijven voelen, en tegelijkertijd wil ik hen zeker niet aanvallen op dat moslim zijn, zolang ze het beleven op een aanvaardbare manier. Er is een verschil tussen de persoon, zijn denken en zijn handelen. Ik denk er dus niet aan om de hoofddoek zo maar te verbieden. Een vrouw die de hoofddoek draagt in de overtuiging dat die niet staat voor onderdrukking, wil ik als persoon niet aanspreken op die hoofddoek.  Maar ik zal blijven herhalen dat de hoofddoek symbool is van de onderdrukking van de vrouw, net zoals de swastika symbool was voor de onderdrukking van de Joden. 

En voor mijn nep linkse politiek correcte nuttig idiote vrienden: ik hoor jullie wel de moslims verdedigen. Maar wanneer hoor ik jullie de islam verdedigen ? Is dat niet raar ? Jullie geraken niet verder dan de opmerking dat er vele soorten islam zijn, en dat niet alle islam leidt tot terrorisme. Maar willen jullie me dan eens aangeven wélke islam jullie willen verdedigen ? Of vinden jullie dat je in nazi-duitsland enkel moest vechten tegen de nazi’s en niet tegen de nazi-ideologie of het nazisme ? Welnu, ik zeg dat je niet moet vechten tegen de moslims, maar tegen de islam als ideologie.

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *