De ontmaskering van een Hasseltse schepen

Doorbraak

De schepen van Marokkanen

Mijn vader verjaart op 1 mei. Dat is zijn officiële geboortedatum maar hoogstwaarschijnlijk werd hij geboren tijdens een koude winternacht waardoor de enige toegangsweg van het dorp was afgesloten om zijn geboorte aan te geven bij de stadsdiensten van Yozgat. Een provinciestad waar de mannen naar de vrouwen kijken alsof ze van een ander planeet komen en waar je je geld zou inzetten om te bewijzen dat IS daar zijn zonen heeft voortgebracht. Wereldvreemde stad in een wereldvreemde provincie, maar in die wereldvreemde omgeving bevinden zich enkele parels zoals de idyllische dorpjes van mijn ouders.

Ja, ik hou van Pinar ! Niet dat ik haar persoonlijk ken, maar telkens ik een artikel van haar lees, ben ik gecharmeerd door haar fundamentele eerlijkheid.

Het is ontluisterend om te horen dat iemand, zoals Habib, die zich voordoet als een volledig geïntegreerd en geëmancipeerd mens, ingeburgerd in de stedelijke politiek, in werkelijkheid een bekrompen figuurtje blijkt te zijn. Alleen al het feit dat zijn vrouw de taal niet spreekt, is tekenend. Nu ben ik de eerste om te stellen dat je niet van iedere nieuwkomer kan verwachten dat hij perfect Nederlands leert. Niet iedereen heeft evenveel aanleg voor taalverwerving.

Maar blijkbaar ontbreekt bij deze dame ook elementaire kennis, en dat is geen teken van openheid. Wat is dat toch met die nieuwkomers die absoluut hier willen leven, maar zich dan opsluiten in een eigen wereldje, zo gelijkend op dat wat ze ontvlucht zijn ? Erger nog is de typische arrogantie van deze mensen die de échte oorzaak is van hun geslotenheid: ze zijn er van overtuigd dat hun cultuur en religie superieur zijn aan de onze. Dat leidt er toe dat ze, zoals bij het busincident, gemakkelijk verontwaardigd worden als ze niet op hun wenken worden bediend door zo’n minderwaardige chauffeur.

Nu is er op zich niets mis met de overtuiging dat de eigen cultuur de beste is. Ook ik ben er van overtuigd dat onze westerse cultuur superieur is aan, bijvoorbeeld, de Arabische, net zoals het christendom superieur is aan de islam. Het kan moeilijk anders, want als ik daar niet van overtuigd zou zijn, zou ik verplicht zijn om mijn eigen cultuur te verlaten en over te stappen naar de superieure. Dat ter attentie van de nep linkse politiek correcte nuttige idioten die steigeren als ze het woord superieur horen, en die er van overtuigd zijn dat alle culturen, overtuigingen en religies gelijkwaardig zijn. Ze beseffen niet dat zo door dat relativisme de moraal totaal ondergraven. Want als alle opvattingen gelijkwaardig zijn, vervalt de vraag naar goed en kwaad. Dan heeft iedereen het recht om zijn eigen goed of kwaad te bepalen.

Maar ook als ik mijn cultuur superieur vind, moet ik respect hebben voor de cultuur van anderen zolang ze bepaalde normen niet overschrijdt. Ik leg de lat hier bij de universele verklaring van de rechten van de mens. Zo bijvoorbeeld heb ik er geen enkel probleem mee om de islam te waarderen als die vindt dat sex voor het huwelijk niet mag, net zoals ik er geen probleem heb met jongeren voor wie sex gewoon een pleziertje is… Het probleem ontstaat pas als mensen gedwongen worden, fysisch of psychisch om volgens de heilige principes te leven. Ik kan en mag de andere proberen te overtuigen, maar dat is iets anders dan druk. En daar nijpt het islamitische schoentje, net zoals dat van conservatieve christenen die abortuskliniekjes in brand steken. Die openheid voor de mening van anderen geldt niet enkel voor de mening van mensen van een andere gemeenschap of cultuur, maar ook binnen de eigen gemeenschap. Wie daaraan tornt, gaat in tegen de mensenrechten.

De ongeachte heer Habib mag dan een zekere aanhang hebben binnen de Marokkaanse gemeenschap, wat hem electoraal interessant maakte voor de corrupte clan Claes en nog steeds voor de Hasseltse socialisten, het wordt toch tijd dat ze daar in Hasselt zich de vraag stellen wat ze eigenlijk in huis hebben gehaald.

Bij eerste lezing van het artikel van Pinar stelde ik me wel de vraag hoe ze tegelijkertijd kan aanklagen dat Habib enkel voor eigen mensen wil werken, maar ook aansluit bij de n-va die toch ook enkel op het eigen Vlaamse volk gericht is. Ik kan dat enkel verklaren door het feit dat er in de n-va, naast een (veel te sterke) vlaams blok strekking, toch ook nog een beduidende invloed is van mensen die de ideeën van de vroegere open volksunie voorstaan. Die ideeën werden in de tijd uitgedragen door een Coppieters, Kuijpers (oud burgemeester van Herent), Bart Staes, nu bij de groenen… Het zijn mensen die niet denken in termen van individu (zoals de liberalen), maar van volk, dus van een gemeenschap, maar die, anders dan het fascisme, andere volkeren niet zien als tegenstanders, maar als gemeenschappen waarmee ze willen samenwerken, en zelfs solidair zijn.

Of dat samengaat met een streven naar een onafhankelijk Vlaanderen, en een doorknippen van de solidariteit met het Waalse volk, is een ander verhaal, voer voor een andere trog.

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *