Het klimaat, een hopeloze strijd ?

Knack

‘Koolstofgrensheffing is een no-brainer’

Ferdi De Ville Docent Europese politiek aan de Universiteit Gent en kernlid van Denktank Minerva

Deze zomer vol hallucinante weerfenomenen toont dat klimaatbeleid de absolute beleidsprioriteit van overheden op alle niveaus moet worden. Voor de nieuwe Europese Commissie betekent dit snel werk maken van een koolstofgrensheffing, maar ook het verwerpen van een handelsakkoord met Mercosur, stelt Ferdi De Ville.

Ferdi De Ville heeft al meer behartenswaardige dingen geschreven. Hij doet het ook nu weer.

Ik ben het wel niet helemaal met hem eens als hij een verband legt tussen de voorbije “hallucinante weerfenomenen”  en de klimaatverandering. Enkele hete dagen in de zomer kunnen uitzonderlijk zijn, maar zijn nog geen signaal van een klimaatopwarming.  Of nog: het weer valt niet samen met het klimaat. Ja, als je zijn beschrijving van het domino-effect leest, komt dat overtuigend over. Maar voor hetzelfde geld gebeurt er binnen afzienbare tijd een andere verandering die het domino-effect stopzet.

Ontken ik hiermee de opwarming ? Neen !

Ik denk dat het mogelijk is dat er een opwarming bezig is. Tot nu toe heb ik nog geen overtuigende bewijzen daarvan gevonden. Ik lees rapporten die de opwarming proberen aan te tonen, en ik lees andere rapporten die de opwarming ontkennen. Wie ben ik om uit te maken wie gelijk heeft ? Hetzelfde geldt voor de rol van de CO2 en van de mens.

Maar eigenlijk doet het er niet toe. Het is overduidelijk dat de toename van de wereldbevolking, samen gaande met massale productie en met even massale consumptie, moeder aarde overbelast.

Het stoort me dat de aanhangers van de klimaatpaniek het nooit hebben over die wereldbevolking. Ze “geloven” wetenschappers die paniek zaaien, maar verwaarlozen een element dat zelfs geen wetenschappers nodig heeft. Het is evident dat de groei die de kapitalistische economie nodig heeft nu al leidt tot onaanvaardbare vervuiling. En het kan niet anders of die vervuiling zal nog toenemen, samen met de groei van de wereldbevolking. Dat is ook zo als de technologische vooruitgang een aantal technologieën die nu vervuilend zijn, “properder” zou maken.

Voor een leefbare aarde zijn er dus twee ingrepen nodig: het afremmen van de groei van de wereldbevolking en een alternatief voor een economisch systeem dat drijft op groei.

Voor het afremmen van de wereldbevolking is er één efficiënt middel: onderwijs. Het is aangetoond dat onderwijs leidt tot daling van de geboortecijfers. Andere maatregelen zoals de Chinese “één kind politiek” of al dan niet vrijwillige sterilisatie van vrouwen zoals in India, zijn in mijn ogen onaanvaardbaar. Als onderwijs werkt, waarom wordt daar dan niet massaal op ingezet ? Ook zonder het probleem van de wereldbevolking zouden we daar al op moeten inzetten. Ik pleit er dus voor dat de “ontwikkelde” landen massaal programma’s opzetten voor de ontwikkeling van onderwijs in ontwikkelingslanden. Daarbij moeten “ontwikkelde” mensen worden uitgestuurd en ter plaatse worden ingezet. Dit moet gebeuren ook als de lokale machthebbers het er niet mee eens zijn. Als onze heilige koning Boudewijn het bevel mocht geven om Lumumba te vermoorden – die wél voor de ontwikkeling van Congo was – dan mogen we nu ook Kabila aan een proper einde helpen. Betekent dit een nieuwe kolonisatie  ? Ja, en dan ? Laat het dit maal een kolonisatie zijn die niet is gericht op eigen economisch gewin, maar echt op ontwikkeling met programma’s waarvan het einde bekend is, zodat de kolonisatie per definitie beperkt is in de tijd.

Natuurlijk is deze “onbaatzuchtige” kolonisatie niet mogelijk binnen het kapitalisme. 

Ik stelde al dat binnen het kapitalisme een efficiënte aarde- politiek niet mogelijk is. Binnen het kapitalisme is ook geen efficiënte politiek van geboortebeperking mogelijk. 

Ter attentie van de socialisten: binnen het kapitalisme is ook geen wereldwijd armoedebeleid mogelijk. Of wil iemand mij een één voorbeeld geven van slagkracht van de vakbonden op groter dan nationaal niveau ? Zelfs binnen Europa slagen de vakbonden er niet in om tot actie op Europees niveau te komen. Laat staan op wereldniveau. En de aparte landen waarin de vakbonden slagkracht hebben zijn wereldwijd gezien uitzonderingen. Stop dus dat socialisme en strijdt niet meer enkel tegen het kapitaal, maar ook tegen het systeem.

Ter attentie van de groenen: binnen het kapitalisme is een efficiënte “aarde” politiek niet mogelijk. Stop dus met enkel actie te voeren voor plaatselijke politieke maatregelen, maar voer op zijn minst ook strijd tegen het systeem.

Ter attentie van de aanhangers van de voor de rest nog al domme Etienne Vermeersch die met het probleem van de wereldbevolking toch één waardevol idee heeft aangebracht: strijdt voor een nieuwe kolonisatie en dus tegen het kapitalisme.

Misschien vind ik morgen nog meer redenen voor strijd tegen het kapitalisme. Maar het bovenstaande lijkt me al ruim voldoende.

En natuurlijk zoek je dan naar een alternatief voor dat kapitalisme. Ik heb het gedaan, en het resultaat van mijn zoekdenken vind je op deze website onder de rubriek “Publicaties” waar je mijn boek “Eutopia” gratis kan lezen en/of downloaden. Ik weet het: mijn denkvermogen is beperkt, en mij boek is onvolmaakt. Maar schrijf jij er dan een beter. Ik zal er heel blij mee zijn.

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *