Over het verband tussen een kookboek en belgië

MO*

Wie ons verenigingsleven wil uithongeren, heeft niets begrepen van de Vlaamse ziel

Wil de N-VA straks ook nog het kookboek van de Boerinnenbond weg? 

Van Istendael heeft De Morgen gelezen over de nota van De Wever, en schrijft : …als de berichtgeving klopt, en ik heb voorlopig geen reden om daar aan te twijfelen, zou volgens de nota Vlaanderen organisaties die gebaseerd zijn op herkomst of levensbeschouwing niet langer ondersteunen. Laat dat even tot u doordringen. Levensbeschouwing. Herkomst….

Ik kan Van Istendael wel pruimen. Hij is wel een belgicist, maar hij schrijft goed en normaal heeft hij argumenten. Maar hier gaat hij lelijk in de fout. Of liever: hij laat zich in doekjes doen en speelt, het perfide spel mee  van de hetze tegen de n-va die bulkt van de intellectuele oneerlijkheid en zelfs niet terug deinst voor leugens.

Ik heb de nota van De Wever gelezen, en meermaals herlezen, in de tekst zoals hij is gepubliceerd door De Morgen: Integraal: lees hier de N-VA-nota voor de Vlaamse regeringsonderhandelingen en ik vind nergens een passage die ook maar lijkt op wat de 78 middenveldorganisaties beweren waarop Van Istendael zich steunt.

De twee passages die nog het meest in de buurt komen zijn:

“”Voor de erkenning van lokale geloofsgemeenschappen passen we de aanbevelingen toe uit de studie van prof. dr. Rik Torfs. Lokale geloofsgemeenschappen die erkend willen worden, moeten onder andere ideologisch extremisme en buitenlandse financiering weren en een proefperiode van vijf jaar met gunstig gevolg doorlopen hebben.” 

En:

“We veranderen het geweer van schouder en beoordelen voortaan de effectiviteit van subsidies nog sterker op basis van behaalde resultaten en niet op basis van het volgen van procedures. We stellen het primaat van de politiek voorop.”

Nu kan ik me inbeelden dat het Minderhedenforum en Unia zich bedreigd voelen, want al staat het er niet, die instellingen voelen zich per definitie bedreigd. De slachtofferrol zit in hun genen.

Maar om daaruit te besluiten dat het ganse middenveld zich moet bedreigd voelen, is een brug te ver.

Natuurlijk passen (vele) middenveldorganisaties niet in de ideologie van het volksnationalisme. En uit het verleden blijkt dat de n-va een felle tegenstander is geweest – en nog is – van het ACW dat met de Arco-affaire zijn leden schandalig heeft bedrogen. Maar als linkse kan ik niet anders dan daarin een objectieve bondgenoot zijn van de rechtse n-va omdat het ACW zich zo onbeschaamd heeft gecorrumpeerd met het kapitaal.

Op dat vlak ben ik het totaal niet eens met de volksnationalistische visie van de n-va. Het middenveld is van cruciaal belang voor een sociale samenleving voor zover die mogelijk is binnen de kapitalistische context. Als de n-va effectief de strijd aangaat en het middenveld wil ontmantelen, ben ik hevig tegenstander. Maar dat staat niet in de nota.

Geert Van Istendael is de zoon van August Van Istendael, onder andere secretaris van de LBC en later secretaris van de Internationale Christelijke Vakbond. Ik kan dus niet geloven dat Geert niet weet wat de term middenveld betekent. Toch miskent hij voortdurend in zijn artikel die betekenis. 

Het middenveld bestaat uit organisaties die een buffer vormen tussen de burger en de overheid, daarbij horen ook de vakbonden die ook een buffer vormen tussen de arbeider en de kapitalist. Je kan dit simpel begrijpen als je je voorstelt welke bij loononderhandelingen de onderhandelingspositie is van een individuele arbeider tegenover de positie van een vakbond die in naam van honderden arbeiders onderhandelt. Hetzelfde geldt voor de verhouding burger – overheid. De Boerenbond is een middenveldorganisatie die bij de overheid de belangen van de landbouwers verdedigt, die zo samen sterker staan. Het middenveld is de essentie waarop ook onze sociale zekerheid gebouwd is.

Dus moet iedereen van dat middenveld afblijven. Maar een kaartersclub is geen middenveldorganisatie. Meer algemeen gesteld: het rijke Vlaamse verenigingsleven waarover Van Istendael het heeft, bestaat uit veel meer dan het middenveld. De middenveldorganisaties zijn de machtigste verenigingen, maar, bijvoorbeeld, de jeugdbewegingen zijn géén middenveldorganisaties. Ik vraag me af waarom Van Istendael niet ook de sportverenigingen vernoemt ? Van Istendael misbruikt dus het verkeerd gehanteerde begrip middenveld om ook de jongens en meisjes van de Chiro op te zetten tegen de n-va.

Van Istendael maakt er een potje van, en dat siert hem niet. Vermits hij een intelligent mens is en zeker beter weet, vraag ik me af waarom hij dat doet, of op zijn minst hoe het komt dat hij dit doet. Hoe komt het dat een man zoals hij, zo vervalt in intellectuele oneerlijkheid ? Is het niet raar dat hij toegeeft dat hij het zinnetje in de nota waarop hij zijn hele betoog bouwt, in een vorige lezing van de nota niet had opgemerkt, maar dat hij toch maar voor waar aanneemt dat het er staat ? Het zou toch een kleine moeite geweest zijn om de nota eens te herlezen ? Van Istendael pleegt dus een pleidooi dat steunt op foute informatie die gemakkelijk na te kijken valt, en speelt dan op totaal foute manier met termen. Dat is een intellectueel onwaardig.

Maar Van Istendael is een belgicist. Dat heeft hij in andere bijdragen overvloedig aangegeven. Op dit ogenblik is het voortbestaan van dit onland is gevaar. En dat gevaar komt van de n-va. Het wordt meer en meer duidelijk dat voor de belgicisten alle middelen goed zijn, ook leugens en intellectuele oneerlijkheid, om de n-va aan te vallen. Van mij mag je de n-va aanvallen. Ook ik doe het geregeld. Maar dan met correcte argumenten. Van mij mag je belgicist zijn, al heb ik nog nooit een overtuigend argument voor het voortbestaan van dit onland gehoor, en stel ik telkens opnieuw vast dat de belgicisten geen antwoord hebben op mijn argumenten. Iedereen heeft recht op zijn domheid. Maar zelfs de dommen mogen niet liegen, en de slimmen moeten intellectueel eerlijk zijn.

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *