Is de westerse cultuur superieur aan de Arabische ? (1)

Morgen: is de westerse mens superieur aan de Arabische ?

Doorbraak

Sid Lukassen

Culturele capitulatie is blijvend probleem

Het andere probleem naast cultuurmarxisme

Het debat rond het salafisme is vandaag in hevigheid losgebarsten. Dit probleem is echter niet te begrijpen zonder een onderliggend fenomeen: het fenomeen van de culturele capitulatie. Een wijs gezegde luidt: als een land last heeft van salafisme, dan is het land verkouden – heeft het land last van cultuurmarxisme, dan heeft het aids. De islam is immers een krachtcultuur en als het Westen daar een eigen krachtcultuur tegenover zet, is het pleit snel beslist. Het is echter de cultuurmarxistische infectie die ertoe leidt dat het Westerse afweersysteem ten gronde gaat. Dat de wil ontbreekt om de eigen Europese waarden met kracht te verdedigen.

Vooraf: ik ben antikapitalist, maar geen marxist. Ik streef naar een samenleving zonder armoede, waarin iedereen gelijk wordt gewaardeerd voor zijn werk, gebouwd op solidariteit. Die samenleving is niet mogelijk binnen het kapitalisme. Maar ik geloof niet dat de staat die solidariteit kan of moet organiseren. Ik geloof niet in de klassenstrijd of revolutie als weg naar de solidaire samenleving. En ik ben er van overtuigd dat die samenleving een nieuwe mens vraagt, maar dat die nieuwe mens ook al nodig zal zijn om de weg te gaan, en niet pas mogelijk zal zijn binnen de nieuwe structuur. Ik ben dus geen marxist.

Ik houd niet van de benaming cultuurmarxisme. Cultuurmarxisten zijn geen marxisten. Ik noem het liever nep-linksen. Ik denk dat Eppink en consoorten de term marxist er bij halen omdat die bij een grote groep mensen spontane afkeer opwekt, en hij zo mijn nep-linksen al dadelijk in een afkeerwekkende groep duwt.

Waar gaat het over ?

Linksen willen dat iedereen gelijk is. Ze willen de ongelijkheid de wereld uit. Als Piketty aantoont dat de ongelijkheid groeit, maakt dat hen kwaad. Ze hebben gelijk. Maar die ongelijkheid gaat over armoede en welstand. Nep linksen zijn mensen die in verwarring zijn geraakt en dat begrip gelijkheid nu ook gaan toepassen op culturen en dus ook op identiteiten. Ze worden kwaad als ik stel dat niet alle culturen gelijk of gelijkwaardig zijn. Ze worden kwaad als ik vind dat mijn westerse cultuur superieur is aan de Arabische. Ze ontwikkelen dan een raar denkproces, want om aan te tonen dat mijn westerse cultuur wél gelijk is aan de Arabische beginnen ze over de kruistochten, het kolonialisme, de holocaust. Dat is een rare redenering want als de westerse cultuur zo slecht is, en ze is gelijk aan de Arabische, is die toch ook niet zo goed ? Waarom dan de Arabische cultuur verdedigen tegen de westerse ? Als je de afbraak van de westerse cultuur niet wil vermijden, wil je toch ook niet in de plaats de Arabische die even slecht is ? Of wil je twee slechte culturen in één land, in plaats van één slechte cultuur ? Maar dat is allemaal praat voor de vaak, want de westerse cultuur is wél superieur.

Als linkse vind ik gelijkheid belangrijk. Gelijkheid is mijn criterium om een cultuur een plaats te geven op de rangschikking. In de westerse cultuur met respect voor de mensenrechten is er grotere gelijkheid dan in de Arabische, met bijvoorbeeld de ongelijkheid van man en vrouw. Het is toch raar dat linksen in naam van de gelijkheid, culturen verdedigen die de ongelijkheid cultiveren ? 

Ja, nu hoor ik de hele nep linkse meute al huilen in het kapitalistische bos dat ook in onze westerse cultuur de ongelijkheid groot is, en groeiend, zoals Piketty aangeeft. Maar die ongelijkheid is geen resultaat van de westerse cultuur, maar van het kapitalisme. En dat kapitalisme is er even goed in de Arabische wereld als in de westerse. Wie van kwade wil is, mag van mij nu stellen dat het kapitalisme door het westen is ingevoerd in de rest van de wereld. Daar is iets voor te zeggen als je bijvoorbeeld het kapitalisme koppelt aan de massaproductie. Maar ik daag mijn nep linkse vrienden uit om één niet westerse cultuur te noemen die strijd heeft gevoerd tegen ongelijkheid en armoede. En natuurlijk zijn er ook binnen de westerse cultuur mensen die tegen homo’s en bruine apen zijn. Maar dat is niet de westerse cultuur. Je kan natuurlijk wat gaan rondstruinen in het Amazonewoud en daar nog een stam ontdekken waarin solidariteit belangrijk is, en homo’s en witte apen geen probleem vormen. Maar ik hoop dat niemand de cultuur van die stam zal voorstellen als een na te streven voorbeeld voor ons. Misschien zijn de indianen in het Amazonewoud en de nobles sauvages van Rousseau (Rousseau heeft de term niet gebruikt, maar die is wel verbonden met zijn werk) wel gelukkiger dan wij, net zoals het kan dat de Walen gelukkiger zijn dan de Vlamingen, maar als het de nep linksen menens is, moeten ze zich dan ook maar terugtrekken in het woud en de strijd om grond en geluk aangaan met de stammen die er al zijn. Wat dat betekent voor de linkse Vlamingen, moeten ze maar zelf uitmaken.

Dat ik de westerse cultuur superieur vind aan, bijvoorbeeld, de Arabische betekent niet dat ik geen kritiek heb op die westerse cultuur. Zo bijvoorbeeld ben ik tegen het consumentisme, de perverse genotcultuur, het postmoderne nihilisme, de ontaarding van de secularisatie… Maar er is één verschil: zelfs in die cultuur zijn er mensen – de linksen – die vechten voor meer gelijkheid. Zo heb ik dan toch nog iets goeds gezegd over mijn nep linkse vrienden. Is dat geen mooi einde voor deze blog ?

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *