De n-va en de christenen

Doorbraak

Guido Moons & Pieter Bauwens

Beste Bart De Wever, wat hebben wij u als gelovigen misdaan?

De N-VA is ontgoocheld in ‘de Kerk’ en ‘de Guimardstraat’ en heeft ‘de katholieke zuil’ als vijand uitgekozen. Wat de N-VA niet schijnt te beseffen is dat er zich in de katholieke Kerk in Vlaanderen ook nogal wat flaminganten en sympathisanten van de N-VA bevinden. En die begrijpen niet wat de partij bezielt.

Eindelijk eens ernstige kritiek op de n-va. Tot nu toe heb ik echt weinig kritiek gelezen die intellectueel eerlijk en terzake is. Je kan natuurlijk terechte kritiek hebben op de socio-economische politiek van de n-va. Maar als je die niet tegelijkertijd ook richt op de vld, is dat niet eerlijk. Er zijn mensen die het erg vinden dat de n-va belang hecht aan identiteit. Ze proberen die identiteit te ontkennen, zeker als het om de Vlaamse gaat, maar tegelijkertijd eisen ze respect voor de moslim. Maar is ook “moslim” geen identiteit ?

Er zijn mensen zoals de niet genoeg te misprijzen Almaci die de n-va verwijten dat ze het volk verdeelt, en de mensen tegen mekaar opzet. Maar zij zelf doet niets anders dan de mensen opzetten tegen de n-va. Je kan het hebben over polarisering, maar de critici van de n-va zien dan enkel polarisering door de n-va, en niet de polarisering van de anderen, zoals – het spijt me – weer van bepaalde groepen moslims. Als anderen hun identiteit benadrukken en polariseren is dat altijd gewoon een reactie op de houding van de n-va. Dat is gewoon niet waar. Ik kan zo doorgaan. Ik ben er van overtuigd dat veel van die mensen het goed menen, maar gemanipuleerd zijn door de belgicistische propaganda van het koningshuis en het belgische grootkapitaal.

Maar hier lees ik een kritiek waar ik het volledig mee eens ben. Om in de denkwereld van De Wever te blijven: het christendom en katholicisme (die vallen niet helemaal samen) horen tot nu toe nog altijd tot de Vlaamse identiteit. Door het afbraak werk (op alle vlakken) van het individualistische postmodernistische nihilisme zou dat snel kunnen vervagen. Maar ook De Wever moet erkennen dat dit een verarming van onze cultuur zou zijn, en als conservatief zou hij daartegen moeten vechten.

Nu staan er ook in het artikel van Moons en Bauwens toch ook wel enkele zaken waarbij ik vragen heb.

Zo vragen Moons en Bauwens zich af voor wie centrum rechtse gelovigen dan nog kunnen stemmen ? Ik hoop dat ze daarmee niet suggereren dat gelovigen per definitie centrum rechts zijn. Ik ben gelovig en links. Er is Vlinks een beweging(etje) dat VLaams en Links wil zijn. Voor wie moeten wij stemmen ? Het is nu eenmaal zo dat er in het huidige politieke landschap geen enkele partij meer is die helemaal samenvalt met de opvattingen van de mensen, van welke slag ook. Maar ik stel me de vraag niet voor wie ik als gelovige kan stemmen. Want ik wil wel respect voor mijn geloof, maar politieke steun heb ik niet nodig. Anders gesteld: ik wil niet dat mij als gelovige iets in de weg wordt gelegd, maar ik heb geen subsidies nodig, niet voor de cultus, en niet voor de catechese of godsdienstonderwijs. De tijd dat je kon stellen dat de kerk een steunpilaar was voor de samenleving (daar is héél veel over te zeggen), en het dus als zodanig verantwoord was dat de samenleving steun gaf aan de kerk (in de vorm van geld), is voorbij. En ik ben daar blij om.  

In een eerdere blog heb ik al gesteld dat voor mijn part àlle godsdienstlessen in het lager en middelbaar onderwijs mogen worden afgeschaft, in welk onderwijsnet dan ook. En bespaar me zeker bijbelverhaaltjes in het kleuteronderwijs. Die lessen zijn contraproductief. Godsdienstonderwijs mag pas beginnen in het hoger onderwijs. Maar al ben ik het dus niet eens met de kritiek van Moons en Bauwens op dit punt, de n-va is, bij mijn weten, ook geen voorstander van godsdienstles in het hoger onderwijs.

Moons en Bauwens vragen zich af of de houding van de n-va is ingegeven door strijd tegen de islam. Welnu, ook ik strijd tegen de islam (niet tegen de moslim ! ). En daar heb ik goede argumenten voor. Maar die argumenten heb ik niet tegen het christendom en zelfs niet tegen de huidige Vlaamse kerk (laat ons Rome even buiten beschouwing laten).

Inderdaad: net zoals Moons en Bauwens begrijp ik de n-va dus niet. Ik kan haar houding niet plaatsen in het kader van het volksnationalisme; niet in het kader van Vlaamse onafhankelijkheid; niet in het kader van de ambitie om een brede volkspartij te worden. Ik kan De Wever onmogelijk zien als een rabiate strijdende atheïst. Daarvoor moet je dom zijn, en dat is hij niet. 

Ik behoor niet tot de Vlaamse beweging. Pieter Bauwens en Guido Moons wel. Ik hoop dat ze het aan De Wever zullen vragen en me dan zijn antwoord zullen meedelen.

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *