Is Argentinië de kanarie in de koolmijn ?

Grenzeloos

Argentinië en de volgende mondiale financiële crisis

Jack Rasmus

 

Wat is er aan de hand in Argentinië? Wat gaat er waarschijnlijk gebeuren? En wat hebben de gebeurtenissen in Argentinië te maken met de dalende prijzen van financiële activa – dat wil zeggen aandelen, valuta’s, derivaten, grondstoffen futures, onroerend goed prijzen, et cetera – die nu ook wereldwijd aan de gang zijn?

Je kan zeggen dat Argentinië ver weg is en wij er niets mee te maken hebben. Daarbij heeft het land een traditie van het soort verhalen dat hier wordt opgevoerd, waarbij Argentinië in een afzonderlijke situatie zat, die weinig te maken had met wat er in de rest van de wereld gebeurde; of dat wat er overal in de wereld gebeurt in Argentinië in vergrote versie plaats vindt. Dan is Argentinië geen voorbode voor wat ons te wachten staat. Maar de auteur toont aan dat het zeer waarschijnlijk is dat, in dit geval Argentinië wél de kanarie in de mijn is die voorspelt wat ons te wachten staat. En dat is niet fraai.

Het artikel vraagt enige kennis van de economische poespas, maar je moet niet alle termen verstaan om het te begrijpen.

Ik beperk mijn commentaar tot twee elementen.

Eerst de rol van de IMF. De IMF is een organisatie van de VN, die samen met de Wereldbank de  belangen van het kapitaal bewaakt. Wikipedia: “De Wereldbank is ’s werelds grootste instituut voor ontwikkelingssamenwerking. Zij verstrekt leningen aan ontwikkelingslanden en middeninkomenslanden, met als voornaamste doel het bestrijden van armoede. De internationale bank is technisch gezien een gespecialiseerde organisatie van de Verenigde Naties.” Einde citaat.

Dat is de officiële versie. Maar ieder ernstig waarnemer weet dat dit gezichtsbedrog is. In feite staat  ook de Wereldbank in dienst van het kapitaal. Alleen wil ze het kapitaal steunen, specifiek in de ontwikkelingslanden. Je moet enkel kijken naar het resultaat van 75 jaar Wereldbank. (Ze is opgericht in 1944.) Ondertussen zijn er miljarden naar zogenaamde armoedebestrijding in de arme landen gegaan. Durf jij stellen dat de armoede in de wereld is verminderd ? Ja misdadige aanhangers van het kapitalisme durven dat zeggen. Maar ga dat dan maar eens vertellen aan de massa wanhopige sukkelaars die hier aanspoelen op de vlucht voor die armoede; of aan de textielarbeidsters in India en Bangladesh. 

Ik wil hier niet technisch worden. Maar je moet geen financieel genie zijn om te begrijpen dat leningen (aan ontwikkelingslanden) moeten terug betaald worden, en dat de banken daar rijker van worden. Of nog: bij iedere actie van de Wereldbank voor hulp hebben kapitalisten daarbij hun kapitaal zien vergroten. En als die landen die leningen niet kunnen terugbetalen omdat de zogenaamde investering niet genoeg opbrengt, komt het IMF in het spel, en wat dat betekent laat het artikel van Grenzeloos goed zien. Het is simpel: de bestaansreden van een bank is niet de hulp aan sukkelaars, maar verrijking van de aandeelhouders. Dat geldt ook voor de Wereldbank. In India werd het model van microkrediet  ingevoerd in 1970 door Dr Muhammed Yunus. Die kreeg daarvoor in 2006 de Nobelprijs voor de Vrede. Aanvankelijk was het een succes, maar ondertussen is gebleken dat ook dat model een slag in het water is en meer kwaad dan goed heeft gedaan. Dat kan ook niet anders, want het microkrediet komt van een bank en dus… Een bank voorstellen als een middel tot armoedebestrijding is bedrog. Laat het duidelijk zijn: nogmaals: de VN zijn er om de belangen van het kapitaal te verdedigen, en dat doen ze ook als ze het voorstellen als een goed doel. Misschien moeten mijn linkse vrienden die onvoorwaardelijk geloof hechten aan het IPCC daar toch eens over nadenken.

Ik heb ook een fundamentele kritiek op dit artikel van Grenzeloos omdat het de oorzaken van de problemen bij de kapitalisten legt. Dat lijkt een evidentie, en laat ook toe om in te spelen op de emotie van verontwaardiging over onrecht dat (gelukkig) nog leeft bij veel mensen, ook al zwakt dit af en blijven veel mensen steken in een houding van “het is erg, maar wat kan je er aan doen ?”; en daar blijft het dan bij.

De échte oorzaak is niét de slechtheid van de kapitalist. Ja, natuurlijk zijn er onder de kapitalisten smeerlappen. Waarschijnlijk vormen ze de overgrote meerderheid. Maar de échte oorzaak is het systeem dat de concurrentie als motor heeft. Ik heb dat in eerdere blogs al grondig besproken. Als dat systeem dan ook de hebzucht niet bestrijdt, maar cultiveert, is het al helemaal pervers. Zeker als de cultivering van de hebzucht niet enkel de rijken treft, maar ook de gewone mensen. En hebzucht maakt ongelukkig.

Ik waardeer de mensen die willen strijden tegen het kapitaal. Het is de basisvisie van de vakbonden. Maar als we niet strijden tegen het systeem dat als puntje bij paaltje komt het kapitaal altijd de baas laat zijn, blijft het dweilen met de kraan open. Als je de kraan niet dichtdraait… Als je het kapitalisme niet weg krijgt…

 

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *