Brand in Bilzen !

pastedGraphic.png
Brand in Mokum, brand in Mokum
Ziet eens ginder! Ziet eens ginder!
Brand, brand, brand, brand
En daar is geen water
Brand in Bilzen, brand in Bilzen
Ziet eens ginder ! Ziet eens ginder !
Brand, brand, brand, brand
En daar is geen water.

Vandaag wil ik het over water hebben dat er niet is. Of nog: hoe kan de brand in Bilzen geblust worden ? Niet dus. Er is geen oplossing voor het probleem. Er is geen water.

Uiteraard stelt zich de vraag welke de oorzaak is van zo ’n schandalige daad. Van alle kanten hoor ik het antwoord: de haatspraak van de n-va en het vlaams blok is de schuldige. Natuurlijk speelt de haatspraak van de fascisten een rol. Maar is ze de oorzaak ? Moeten we ons niet de vraag stellen hoe het komt dat die haatspraak zo ’n aansluiting vindt ? Welke is de voedingsbodem waarop haatspraak kan bloeien ?

Die vraag wordt door de moreel superieure politiek correcte elite niet gesteld. Sommigen stellen die vraag niet omdat ze zo opgesloten zitten in hun morele gelijk dat ze geen binding meer hebben met de “moreel inferieuren”. Ze willen die binding ook niet. Anderen zoals het krapuul Almaci willen de vraag niet stellen omdat ze dan een kans laten voorbijgaan om politieke tegenstanders te beschadigen. Het zijn deze elitairen die het water weg dragen naar hun privé-zwembaden en jacuzzi ’s. 

Nochtans is de vraag van levensbelang.

Een eerste vaststelling: de mensen slaan door.

De feministen slaan door met hun feminicide. MeToo slaat door.

De anti-zwarte-pieters slaan door.

De ecologisten slaan door met hun paniek. En met hun onbegrip voor mensen die bezig zijn met overleven, in plaats met wat voor hen een luxeprobleem is.

De primitieven op internet slaan door, zowel de linksen als de rechtsen in hun laag bij de grondsheid.

De mensen die opkomen voor het zelfbeschikkingsrecht (abortus –  euthanasie) slaan door.

Trump slaat door. Gelukkig houden de Chinezen en Bart De Wever het hoofd nog koel.

De genotcultuur en mentale en seksuele zelfbevrediging op zogenaamde muziekfestivals slaat door.

Voetbalsupporters slaan door.

Islamisten slaan door.

De misdadiger in Bilzen slaat door.

Vul zelf aan.

Geef er eens aandacht aan en je zal merken dat zowat iedereen die zich ergens zorgen over maakt, begint te zeuren over vijf na twaalf. Het is allemaal dringend. Het moet allemaal NU gebeuren. Er is geen toekomst meer, er is enkel nog NU. En enkel nog het eigen NU. Als er geen toekomst meer is, wordt het allemaal zinloos. Dan stijgen de zelfmoordcijfers en de burnouts.

Het gaat er om dat onze samenleving voor veel te veel mensen veel te ingewikkeld is geworden.

Mijn grootvader heeft in zijn leven enkele zaken zien veranderen. Nu verandert alles in een ijltempo. Nog voor de mensen gewoon zijn geworden aan iets, is het al voorbij, en moeten ze opnieuw op zoek gaan naar manieren om met het nieuwe om te gaan.

Mijn grootvader was een boer, en de problemen die hij op te lossen had waren relatief eenvoudig. Hij wist wat er te doen stond op het veld. Nu is het naar school brengen van een kind een ingewikkelde en stressvolle onderneming.

De globalisering heeft van een relatief veilige, overzichtelijke wereld een onoverzichtelijke wereld gemaakt.

Economisch betekent de globalisering dat er nieuwe concurrenten opduiken, waardoor bedrijven niet anders kunnen dan fusioneren en herstructureren waarbij iedere maatregel voor onrust zorgt bij de gewone man.

De technologische vooruitgang gaat zo snel dat vele mensen gewoon niet meer kunnen volgen. Kassa’s voor zelfbetaling zijn een evidentie, maar toch staan de mensen nog aan te schuiven aan de gewone kassa’s. Ik heb besloten om niet te beginnen met betalen via een app op mijn foon. Vele mensen hebben de iphoon aan de kant gezet en keren terug naar een simpel ding om te telefoneren.

Een technieker van telenet doet nu wat vroeger door een ingenieur werd gedaan.

Demografisch brengt de al maar snellere groei van de wereldbevolking onoplosbare problemen met zich mee. Het klimaat- en milieuprobleem is daar het sterkste voorbeeld van.

Als dan deze groeiende wereldbevolking zich ook nog massaal naar de streken beweegt die al veel te dichtbevolkt zijn, kàn het niet anders of dat moet mislopen.

Massale immigratie brengt een samenleving uit evenwicht. Mensen kunnen daar niet de vinger op leggen, maar ze voelen het wel, en dat brengt ook hen uit evenwicht. Het gevoelen van thuis en veiligheid verdwijnt.

De multiculturele samenleving is een prachtig idee. Maar de werkelijkheid zit vol valkuilen en onvermoede problemen. En ze brengt een ongelooflijk grote mentale en psychische opgave met zich mee. De moreel superieure aanhangers van die multiculturele samenleving hebben geen enkel begrip voor mensen die de problemen niet aankunnen.

Het kapitalisme als economisch systeem zit in een fase van onevenwicht tussen productiecapaciteit en consumptiecapaciteit. Dat leidt tot bankencrisissen en groei die kunstmatig in stand wordt gehouden terwijl er eigenlijk geen groei mogelijk is. Financiële crisissen maken mensen onzeker over de toekomst.

De cultuursector waar nu zoveel over te doen is, is een wereldje van navelstaarders geworden. Kunstenaars die zich niet meer in dienst stellen, maar enkel begaan zijn met de meest individuele expressie van hun meest individuele emotie. Bij de meesten is dat pure lege oppervlakkigheid en narcisme. De moderne danswereld is door en door decadent. De gewone mens kijkt er naar, begrijp er niets van, en wacht maar: op het ogenblik dat hij door krijgt waar het om gaat, zal hij zich achter Jambon scharen. Waarom moet een kunstenaar subsidies krijgen om een kakmachine te bouwen ? Het maakt de wereld weer wat onbegrijpelijker voor de gewone mens.

De groeiende ongelijkheid tussen arm en rijk brengt massa’s in opstand. Nu al in verre streken zoals Zuid-Amerika. Maar iedereen voelt dat die ongelijkheid ook hier groeiend is. Het is misschien nog niet in zo’n mate dat mensen in opstand komen, en velen beseffen het nog niet echt en denken dat met een linkse regering die ongelijkheid zal tegengehouden worden, maar toch knaagt het al en maakt mensen onrustig.

Veel mensen ontkennen het, willen het niet weten, maar ergens zit het in hen: de schrik voor een derde wereldoorlog.

Bij de neergang van het christendom, laat het atheïsme de mensen in de steek op gebied van zingeving. Velen vluchten weg in consumentisme. Maar dat is nep en dus vroeg of laat bron van ongemakkelijkheid met zichzelf.

Er is slechts één onrust waar ik van hou: de schrik voor het uiteenvallen van belgië.

En voor geen enkel van die problemen is er een oplossing. Er is geen water. Alles heeft met alles te maken, en oorzaak en gevolg lopen door mekaar. De mens is niet meer aangepast aan de samenleving, of andersom, de samenleving niet meer aan de mens. 

Er is slechts één onrust waar ik van hou: de schrik voor het uiteenvallen van belgië.

En voor geen enkel van die problemen is er een oplossing. Er is geen water. Waar geen water is, beginnen mensen mekaar op te vreten. Dat krijgt vorm in de polarisatie.

En de moreel superieure, nep linkse, politiek correcte, decadente, nuttige idioten, weten niets anders te verzinnen dan dat de gewone man moreel inferieur is, laten hem verzuipen (daarvoor is er wél water ! ) en verwijten hem dan dat hij spartelt.

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *