De cultuursector, decadent, asociaal, egoïstisch en dom ( 1 )

Cultuurvakbond

Wat betekenen de besparingen in cultuur voor wie werkt in de sector? Cultuurvakbond ging in gesprek met acteur, regisseur en schrijver Gert Winckelmans

Wat betekenen volgens jou de besparingen op cultuur?

Er is een ideologische strijd bezig. De Vlaamse regering heeft de miljoenen euro’s die nu bespaard worden niet nodig om de begroting te doen kloppen. Integendeel men rekent verkeerd. Als de discussie enkel met economische argumenten zou gevoerd worden dan zou deze al gewonnen zijn in het voordeel van de kunsten. Elke euro die naar cultuur gaat, brengt driedubbel zo veel op. In Duitsland investeert men steeds meer en meer in cultuur, omdat men zich daar bewust is van het algemeen belang van cultuur. Het raakt iedereen

Niemand zal me er van verdenken dat ik niet van “cultuur” hou. En dan heb ik het niet over de zogenaamde “pop”cultuur. Maar ik beken: voor een aantal cultuurvormen hebben ik afgehaakt. Zo was ik een groot liefhebber van dans en ballet. Enkele winters geleden heb ik nog een abonnement genomen voor een zestal dansvoorstellingen. Ik doe het niet meer. Het betekent allemaal niets en loopt over van vulgariteit. Maar ik blijf wel nog onvoorwaardelijk fan van klassieke muziek. Maar ja dat is dan ook een kunstvorm waar al die nieuwlichterij geen pak of heeft.

Vanuit dat standpunt heb ik er geen enkel probleem mee dat ze een decadente pervert zoals Jan Fabre zijn klein miljoen per jaar afpakken.

Maar als de verantwoordelijke minister dat zou doen, zou de hele sector alarm schreeuwen: waar haalt die barbaar het recht om te beslissen wat kunst is en wat niet ? Maar als die minister daarom de hele sector doet besparen is het ook weer niet goed. Nochtans leven we in een tijd dat besparingen broodnodig zijn.

En dan haalt iemand zoals Winckelmans de bekende argumenten boven.

De sector brengt ook geld op, want na de voorstellingen gaan de mensen nog iets eten. Welnu, ook een goede gezondheidszorg brengt geld op, want gezonde mensen eten meer en beter. Winckelmans heeft het in dat verband over het Museum voor Schone kunsten in Antwerpen dat voor verbouwing al enkele jaren gesloten is. Daardoor zijn er in de buurt een aantal cafés gesloten. Is dat dan ook de schuld van de n-va en haar cultuurpolitiek ? Misschien moet vanaf nu elke verbouwing van cultuurtempels verboden worden ? En waarom dan ook niet Roch Werchter en Pukkelpopt subsidiëren ? En, ook mooi; wat betekent dat woord “Schone” eigenlijk ? Moet er niet eens een grondig debat gevoerd worden waarbij  De Roover in de grond wordt geboord omdat hij het heeft durven hebben over een museum voor “schone” kunsten ?

 

De sector zet ook een groot aantal mensen aan het werk. Maar die mensen worden betaald met belastinggeld. Dat verandert alles. Als je daarop doordenkt komt de stelling van Winckelmans er op neer dat de staat de werkloosheid moet oplossen door iedereen een job in de overheid te geven. In Wallonië doen ze dat. En de bekrompen navelstaarderige Vlamingen betalen dat. Of nog: de begroting gaat over een geldkas. Daarin moeten uitgaven en inkomsten in evenwicht zijn. De subsidies en dus de lonen van de kunstenaar komen uit die kas. Als die kas moet besparen, zal ze dus ook op die lonen moeten besparen. Tenzij je natuurlijk stelt dat de cultuursector wordt vrijgesteld van besparingen, en, bijvoorbeeld, er bij de ambtenaren meer mensen moeten ontslagen worden…

 Mag ik aan jullie de vraag stellen: zijn jullie het er mee eens om de cultuursector als zowat enige vrij te stellen van besparingen, en daarvoor de belastingen te verhogen ? Begin er nu niet over dat er geld genoeg is. Natuurlijk is er geld genoeg, maar wie daarop doelt, moet doorbomen over het kapitalisme. In dat perverse systeem geraak je gewoonweg niet aan dat geld, want het kapitaal is de baas. Ik ben de enige die nog recht heeft om daarover te spreken, want ik ben de enige antikapitalist in dit gezelschap.

Maar mag ik toch even aanhalen dat niet enkel de cultuursector moet inleveren, maar “alle gesubsidieerde entiteiten” ? Zeg dus niet dat Jambon enkel de cultuursector viseert.

En wat die grote besparing op projectsubsidies betreft: eigenlijk is het een sociale maatregel om het zwaartepunt daar te leggen, want juist in die sector gaat het niet om mensen die al eeuwen bezig zijn met cultuur. Het gaat niet om al wat oudere mensen die inderdaad afhankelijk zijn van subsidies voor hun broodwinning.

Viseert Jambon enkel de cultuursector ? Àfgezien van het feit dat het niet waar is: in zijn plaats zou ik het wél doen. Want die sector is door en door verrot. Sorry, integere muzikanten voor wie ik een oneindig respect en bewondering heb.

Mijn eerste punt van kritiek slaat op een grenzeloze hoogmoed en misprijzen voor de gewone man. In een interview met een bekende choreograaf wiens naam ik niet meer moet onthouden, klaagde hij de  Vlaamse bekrompenheid aan en stelde zichzelf voor als iemand die open stond voor de wijde wereld. Op zich vind ik dat mooi. Maar toen vertelde hij dat hij die voormiddag vijf verschillende talen gesproken had. Was dat niet schitterend ? Welnu, ik kan hem vertellen dat de overgrote meerderheid van de mensen gewoon niet bekwaam is om een tweede, laat staan vier talen goed te leren. Hun venster op de wereld is daardoor beperkt. Voor die mensen heeft die idioot geen enkel begrip. Neen, ze zijn Vlaamse navelstaarders, niet bekwaam om verder te kijken dan de volgende kerktoren. Welnu, en dan ? Er zijn inderdaad mensen – de overgrote meerderheid – die niet bekwaam zijn tot die wereldwijde openheid. Wie daar wel toe bekwaam is, moet dat talent ontplooien, maar ik ontzeg hem het recht om neer te kijken op mensen die dat talent niet hebben. Dat neerkijken is ook vorm van mentale beperktheid, tegenstrijdig met wereldwijde openheid. En die elite eist mijn belastinggeld om “hun ding” te kunnen doen ?

Tenslotte: de bende paljassen die nu op de eerste rij staat om het verzet aan te jagen, zijn uitgesproken belgicisten, kontenlikkers van koninklijk gespuis. Ze hebben een verborgen agenda: ze maken misbruik van de situatie om een aantal meelopers achter zich te krijgen die denken dat ze voor subsidies pleiten, terwijl de megafoondragers er op uit zijn om de n-va aan te vallen die een bedreiging vormt voor de “eendracht maakt macht” fascistische leuze roepers.

Maar ik geniet: door hun geraas en getier zullen ze wel mensen binnen de cultuursector bereiken. Maar dat zal de n-va geen stemmen kosten, want die mensen stemden toch al niet voor de n-va. Integendeel: de gewone mens waarop ze neerkijken, ontmaskert het navelstaarderig narcistisch gezwijmel en vlucht weg. Waarschijnlijk niet naar de n-va; maar naar het vlaams blok.

Wel, gecultiveerde barbaren: als het vlaams blok bij de volgende verkiezingen nog serieus vooruitgaat, stel ik jullie verantwoordelijk.

 

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *