Neen Francken, we hebben géén sterke NAVO nodig

Doorbraak

Theo Francken, Peter Buysrogge, Karolien Grosemans, Michael Freilich

We hebben een sterke NAVO nodig

toch vindt de top plaats in een gespannen klimaat

De NAVO Leaders Meeting in Londen markeert 70 jaar Trans-Atlantische samenwerking in defensie. Al die tijd slaagde de alliantie erin om de vrede en veiligheid van de democratieën van Europa en Noord-Amerika te verzekeren. De verjaardag zou een reden moeten zijn om te vieren, maar toch vindt de top plaats in een gespannen klimaat

Het zal sommigen met verstomming slaan, maar ik ben het niet eens met de stelling van deze n-va-ers.

Laat me beginnen met het einde van het artikel waarin de auteurs de – voor hen – voornaamste motivatie voor de NAVO aanhalen: de gedeelde waarden, namelijk de westerse cultuur met zijn nadruk op individuele vrijheid en liberale democratie.

Deze motivatie is voor mij contraproductief, want ik wil een samenleving, waarin de individuele vrijheid meer in dienst van de gemeenschap wordt gesteld. Ik heb het in vorige blogs al gezegd: de groeiende individualisering is oorzaak van lijden, zowel op materieel als op psychisch vlak. 

Je kan er niet ook buiten: de individuele vrijheid zoals die door de Amerikanen en Francken wordt gezien, gaat samen met het kapitalisme. En het kapitalisme staat voor uitbuiting en armoede. Wie daar nog niet van overtuigd is, moet mijn boek Eutopia lezen. In hoofdstuk II bespreek ik het kapitalisme, en ik vind in mijn analyse geen enkel argument dat dit systeem zou kunnen verantwoorden.

De democratie die door de auteurs wordt voorgesteld als een evidentie die niet in vraag moet worden gesteld, kan geen excuus zijn om die individualistische en kapitalistische “westerse waarden” te aanvaarden, omdat die democratie door die “waarden” wordt aangetast. Uiteraard ben ik voor de democratie. Maar niet voor de democratie die Francken en co voorstaan. Ook nu weer: lees in Eutopia in hoofdstuk II mijn analyse van de kapitalistische democratie. In hoofdstuk III vind je mijn poging voor een alternatief. Laat me hier volstaan met de stelling dat onze democratie een schijndemocratie is. In het kapitalisme ligt de macht bij het kapitaal. De politiek als machtsuitoefening kan dus niet anders dan in dienst staan van het kapitaal. Het kapitaal valt niet samen met de burgers of met de samenleving. Dat politiekers door de burgers worden verkozen, zodat die de indruk hebben dat die politiekers er voor hen zijn, is boerenbedrog. De burgers mogen gewoon de dienaars van het kapitaal aanduiden, die macht over hen zullen uitoefenen.

Wat valt er dus te verdedigen ?

Nu kan je natuurlijk ook de opportunistische toer op gaan, en je gewoon de vraag stellen wat in het belang van de Europese mensen is bij militaire conflicten. Is het dan niet beter om de Amerikanen aan onze kant te hebben, want die zullen winnen ?

Je gaat hier dus gokken op de winstkansen van de deelnemers aan de strijd om de wereldhegemonie die al bezig is, onder andere door de handelsoorlogen. Die strijd wordt ook al militair gevoerd, maar voorlopig nog in beperkte oorlogen, relatief ver van de grote spelers (de Amerikanen, de Russen, de Chinezen). Vroeg of laat zal de toestand escaleren en uitbarsten in een grote oorlog. Aan welke kant zouden we dan best staan ?

Als je er van overtuigd bent dat de Chinezen het zullen halen, moet je dus de navo vaarwel zeggen, en de kant van China kiezen. In de navo blijven zou dan misdadig zijn.

Je kan er ook van uitgaan dat Europa de beslissende factor zou kunnen zijn. Als Europa de kant van de VS kiest, zouden de VS het halen, andersom als Europa de kant van de Chinezen kiest, zouden die de winnaar worden. Wie kiezen we dan als winnaar ?

Ik heb op die vraag geen antwoord. Ik weet wel wat het betekent om in het Amerikaanse kamp te leven. Maar ik heb er totaal geen idee van wat het zou betekenen om in het Chinese systeem te leven. Het enige wat ik daarover weet heb ik van onze media, en die vertrouw ik voor geen haar.

Het zou interessant zijn om eens wat dieper in te gaan op het Chinese systeem. Daar is hier geen plaats voor. Daarom enkel dit: voor zover ik het nu kan zien, wil ik niet leven als een Chinees. Maar bij de beoordeling zal zeker de geschiedenis moeten meespelen. Het gaat er daarbij om dat het Chinese systeem een reactie is op eerdere toestanden van geweldige armoede (de tijd voor Mao) en een poging om daar iets aan te doen. Zal het Chinese systeem hetzelfde blijven als het probleem van de armoede zou opgelost geraken ? Ik weet niet of het Chinese systeem de armoede zal kunnen oplossen. Ik weet zeker dat het Amerikaanse systeem dat niet doet.

Voor mij heeft Europa eigenlijk maar één optie: de neutraliteit. Elke andere optie leidt zeker tot vernietiging van dit werelddeel. Neutraliteit zou natuurlijk geen garantie zijn om (min of meer) gespaard te worden van de smeerlapperij van een oorlog. Maar ze is de enige kans.

PS Je kan Eutopia gratis lezen en/of downloaden, ook in ebook formaat op deze website onder de rubriek Publicaties.

 

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *