Een kleine groep kapitalisten controleert alle lagen van de macht ( 6 )

Solidair

Axel Bernard

Professor Geoffrey Geuens: “Een kleine groep kapitalisten controleert alle lagen van de macht”

Kijk naar de top van eender welke Belgische bank en je ziet meteen de stamboom van alle steenrijke families in België. Die rijke families hebben in het hart van de macht een netwerk geweven dat hen in staat stelt om de hele staat te controleren. Professor Geoffrey Geuens (ULiège) is gespecialiseerd in de banden tussen kapitaal en politieke macht, en legde dat netwerk bloot

Je krijgt in dit artikel een mooi ontluisterend beeld van de nv belgië, de voortzetting van de nv die is gesticht door de Rothschilds, waarover ik het gisteren had.

Mag ik er op wijzen dat dit artikel het ook heeft over de privatisering van onderwijs en gezondheidszorg, met daarbij de rusthuizen, privatisering die nodig is om de kapitaalaccumulatie op te vangen, thema’s in mijn blog van vorige dinsdag ?

Voor mij ontbreekt in de lijst van de oligarchen het koningshuis, dat vanaf het ontstaan van het onland de spin is in het web van het grootkapitaal.

Noteer daarbij dat Etienne Davignon Philippe van Laeken gesteund heeft in zijn groei naar het koningsschap door hem verschillende malen uit te nodigen voor de Bilderbergconferentie. Daarbij wordt in dit artikel uitdrukkelijk verwezen naar de band tussen Davignon en de familie Boël. Dat er een band is tussen Boël en het koningshuis is genoegzaam bewezen door het rondhuppelende schildermeisje Delphine dat eindelijk het dna van ex-koning Albert ter beschikking zal krijgen om zijn sperma in haar moeder aan te tonen. Het is één grote boel smeerlapperij.

Ook de vakbonden, unizo en de boerenbond ontbreken in het verhaal. Het is geweten dat ze geregeld samen kwamen met Van Ypersele, de kabinetchef van de koning om de toekomst van belgië te bespreken. Als je dan terugdenkt aan de Arco-affaire waar duidelijk blijkt dat het ACW sterk verbonden is met het belgische grootkapitaal, weet je ook waarom links zich zo inzet voor het voortbestaan van de nv belgië. Denk in dat verband ook aan de socialist Willy Claes die goede banden onderhield met het koningshuis. Willy, een begenadigd pianist en dirigent (althans volgens hem zelf) regelde de oprichting van Cockerill-Sambre, en bezorgde zo Albert Frère zijn fortuin. Hij regelde het ook dat Boudewijn Frère in de adelstand verhief. De zonen van Frère vind je dan ook terug op de lijst van de regenten van de Nationale Bank.

Ik moet hier niet verder op doorgaan. 

Waar het eigenlijk om gaat is de verwevenheid tussen kapitaal en politiek.

Je kent mijn stelling: in het kapitalisme ligt de macht bij het kapitaal. Daarvoor heet het het kapitalisme. Politiek is uitoefening van de macht, en kan dus niet anders dan in dienst staan van het kapitaal. Dat geldt ook voor integere politici.

Natuurlijk zijn er de verkozenen die zich laten inpakken. Ze worden uitgenodigd in de salons van de rijken en daar goed ontvangen. Rijken kunnen gul zijn als dat in hun kraam past, en als ze je een geschenk aanbieden, kan je beleefdheidshalve dan weigeren ? Maar eenmaal je een geschenk hebt aanvaard, zit je in hun zak en worden er wederdiensten verwacht. 

Ik heb het verhaal gehoord van een kleine rijke die een magistraat heeft geholpen bij het inlossen van diens gokschulden. Dat heeft de gulle rijke toch al wat voordelen opgeleverd in rechtszaken. Vermits ik dit vertel in besloten kring, is het niet nodig dat dit verhaal wetenschappelijk gecheckt wordt.

Maar ook de integere politicus kan niet anders dan dienaar zijn van het kapitaal, want het kapitaal heeft de macht, en de macht chanteert: als de kapitalist niet krijgt van de politicus wat hij wil, zal hij, bijvoorbeeld, zijn bedrijf verhuizen of afbouwen, en dreigt in de streek van de politicus werkloosheid…

Op een bepaald ogenblik konden ook welmenende socialistische politici niet anders dan akkoord gaan met een loonstop omdat anders een aantal bedrijven in de problemen zouden komen doordat de Harz hervormingen in Duitsland de lonen daar omlaag haalden…

Onze kapitalistische democratie komt er op neer dat de burger zelf het recht heeft om te kiezen wie de belangen van het kapitaal zal verdedigen. Het is een illusie dat binnen het kapitalisme een beleid mogelijk is dat enkel is ingegeven door het algemeen belang. Als dat algemeen belang niet samenvalt met het belang van het kapitaal, zal het niet meespelen.

Moet belgië blijven bestaan ? Voor het belgische grootkapitaal wel. De liberalen, die de belangen van dat grootkapitaal verdedigen, zijn dan ook begrijpelijke voorstanders van belgië. Maar welk belang heeft zogenaamd links bij de verdediging van de belangen van het belgische grootkapitaal ? Natuurlijk leidt een onafhankelijk Vlaanderen niet tot een links Vlaanderen. Ik wil dus aannemen dat links niet ijvert voor een onafhankelijk Vlaanderen. Maar waarom is het dan toch zo geëngageerd in de verdediging van het onland ? Het heeft daar toch geen belang bij ? Tenzij natuurlijk dat de top van links grondig gecorrumpeerd is. Voor zover nog nodig na het bovenstaande, toont het feit dat links belgië verdedigt die corruptie aan. 

Ik zie slechts één partij die belgië verdedigt en niet betrokken is bij die corruptie, en dat is de pvda. Maar die zit vast in ideologische starheid en beseft niet dat ze op langere termijn in eigen voet schiet door belgië te verdedigen. Want ik denk dat ik in mijn vorige blogs heb aangetoond dat de splitsing van belgië is ingeschreven in de geschiedenis, en wie zich altijd gekeerd heeft tegen Vlaanderen kan niet verwachten dat hij een factor van macht zal zijn als dat Vlaanderen onafhankelijk wordt.

Tenslotte: spreek ik nu mezelf tegen ? Als het grootkapitaal de macht heeft, kan het dan niet de loop van de belgische geschiedenis tegen houden ?

Morgen is het zondag. En dan probeer ik mijn blog altijd te verbinden met het religieuze. Maar ik beloof je: overmorgen beantwoord ik de vraag !

 

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *