De belgische staat en een rechter laten zowat iedereen in de steek.

Knack

Koen Metsu

 Kamerlid voor N-VA en voorzitter van de bijzondere commissie Terreurbestrijding.

Koen Metsu (N-VA) na vrijlating sans-papiers na overval: ‘Beste rechterlijke macht, verdien uw naam’

N-VA-Kamerlid en burgemeester van Edegem Koen Metsu reageert onthutst omdat een verdachte van een overval in zijn gemeente werd vrijgelaten wegens plaatsgebrek in een gesloten jeugdinstelling. ‘Ik ben het als burger, als papa, als burgemeester, als voorzitter van de politiezone een beetje beu aan het worden.’

Kijk, daar wordt ik nu kwaad van. Laat me het maar dadelijk zeggen: die jeugdrechter moet gesanctioneerd worden wegens het niet uitoefenen van zijn plicht, en wegens het in gevaar brengen van medemensen.

Zitten er in het gerecht zit nog altijd pluchezetelbezetters die geen enkel benul hebben van wat er echt in de samenleving leeft, en wat gewone mensen bezig houdt ? Het lijkt me ondenkbaar, maar dit doet me toch twijfelen.

Of is deze jeugdrechter misschien een idealist ? Een politiek correcte die aan de kant van de zwakken staat ? Of liever: denkt dat hij de zwakken verdedigt ? Want dat is wat politiek correcten doen: ze denken van zichzelf dat ze goed zijn als ze menslievendheid tonen voor zwakken, terwijl ze vergeten dat ze door de verdediging van sommige zwakken, andere zwakken in de steek laten.

Of denk je dat die kassiersters hier ongeschonden uit komen ? Van mij mag je stellen dat politiemensen wisten wat hun job inhoudt als ze er aan begonnen, en dus niet moeten klagen als ze in penibele situaties moeten ingrijpen. Maar ook die politiemensen hebben vrouw en kinderen. Als ze dan gewapende geweldenaars moeten aanpakken met één hand op hun rug gebonden, is het toch normaal dat die mensen zich in de steek gelaten voelen door een rechter die zijn schup afkuist, de boel in de steek laat, en vrolijk naar huis fietst – het zou wel eens een groene kunnen zijn – om het champagneglas te heffen op weer eens een mooie dag.

Wat denk je dat die politiemensen over zich heen zouden hebben gekregen van de politiek correcte meute als het krapuul in kwestie een schrammetje zou hebben opgelopen ?

Neen, ik pleit niet voor onevenredig geweld door de politie. Maar ik walg van het onevenredig beschermen van misdadigers.

Mag ik vragen wie aan deze Eritreeër, minderjarig volgens zichzelf, heeft uitgelegd welke zijn rechten zijn ? Misschien moet het gerecht maar eens gaan uitzoeken of iemand die gast wat heeft geholpen. Van mij mag een burger een sukkelaar, illegaal of niet, voedsel en zelfs onderdak geven. Maar wie heeft hem geleerd dat hij hier zo maar de politie kan beledigen, eisen kan stellen, en zoals nu blijkt, ongestraft mensen kan achtervolgen met een mes ? Is dat geen medeplichtigheid aan de misdaad ? En wie heeft hem verteld dat hij in ieder geval geen identiteitsgegevens bij zich mag hebben, zodat hij zich als minderjarige kan voordoen ? Is dat geen belemmering van de rechtsgang ?

Ja, dus: je merkt dat ik echt kwaad ben.

En ik ben ook kwaad omdat er inderdaad te weinig plaatsen zijn om deze illegale gekken op te sluiten. Daar treft onze politiek schuld. De regerende partijen zijn schuldig omdat ze er niets aan gedaan hebben, en de politiek correcte oppositie omdat ze de regeerders zou hebben aangevallen en beschuldigd hebben van repressieve politiek. We willen toch niet in een politiestaat leven, nietwaar ?

Wat de nep linkse gilde niet ziet is het feit dat er een partij is die bij deze toestanden garen spint. Ze is de enige die, als partij, het falen van de politiek aanklaagt. Dàt is wat de gewone mensen zien. Dat die mensen dan niet verder doordenken en ook zien dat de achtergrond van waaruit deze partij ageert totaal verwerpelijk is, kan je ze niet kwalijk nemen. Als hoog opgeleiden uit ideologische blindheid niet zien wat voor rotzooi ze van onze samenleving maken, kan je gewone mensen niet verwijten dat ze te weinig ideologisch inzicht hebben.

Ten gronde moeten we nu natuurlijk ook de vraag stellen: wat komt zo ’n “minderjarige” hier doen ? Hoe is hij vanuit Eritrea hier geraakt ? Daar stelt zich dus het probleem van de migratie. Ik ga daar hier niet voor de zoveelste keer dieper op in. Maar willen de nep linksen a.u.b. eindelijk eens inzien dat de menselijkheid die ze opbrengen voor sukkelaars van elders, onze samenleving ontwricht, en, in het geval van deze Eritreeërs “eigen mensen” in gevaar brengt ? Ja, daarmee is het hoge woord er uit: eigen mensen. Zover is het gekomen: je mag mensen niet meer verdedigen omdat het eigen mensen zijn. En als dan een nazistische partij dat thema oppikt, wordt voor de nep linksen het feit alleen al dat die partij “eigen volk eerst roept”, een motief om het eigen volk laatst te plaatsen.

En neen: ik beweer niet dat iedere migrant een gevaar is voor de medemens. En neen, onze pensioenen zijn niet te laag door de schuld van de migranten, en evenmin pakken ze “onze mensen” hun werk af. De schade die de migratie aanricht ligt dieper dan de beweringen van het vlaams blok. Ze is ook minder zichtbaar. Maar ik zou van hoog opgeleide mensen verwachten dat ze toch inzicht zouden hebben in wat zich dieper afspeelt. 

Dan gaat het om de onmiskenbare maar door nep links miskende problemen van de multiculturele samenleving; een kritische massa illegalen die de rechtsstaat ontwricht; de islam, een fascistische ideologie die niet als zodanig herkend wordt door dezelfde mensen die helderziend zijn als het om het Vlaamse fascisme gaat…

Tenslotte zit ik ook nog in met een jonge Eritreër met duidelijk psychische problemen waarbij de belgische staat en een misdadige rechter hem de hoogst dringende bijstand en behandeling weigeren.

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *