Of hoe een idealist de bal compleet mis slaat.

De Wereld Morgen

Dries Merre

FOS ngo

Wie doet wat voor of tegen migratie?

Over migratie en vluchtelingen wordt heel wat beweerd en geschreven. Wetenschappelijk onderzoek geeft echter een heel paradoxaal beeld van de oorzaken van migratie. Wat is de rol van middenveldorganisaties dan?

Sta me toe vooraf duidelijk te stellen dat migranten niet gelijk zijn aan vluchtelingen. In mijn ogen wordt dit onderscheid veel te weinig duidelijk gemaakt. 

Vluchtelingen verlaten hun land of streek omdat er een concrete dreiging is voor hun veiligheid, en proberen in veiligere oorden te geraken.

Migranten lijden niet onder een concrete dreiging van onveiligheid, maar gaan op zoek naar een beter leven.

Bij vluchtelingen moet je er in principe van uitgaan dat ze zo snel mogelijk willen terugkeren naar hun land. Migranten hebben in principe geen plannen voor een terugkeer. Ik zeg “in principe” omdat er zeker ook migranten zijn die denken dat ze hier op relatief korte tijd “rijk” kunnen worden, om dan terug te keren.

Je hebt natuurlijk ook de vluchtelingen die van hun vluchtelingenstatus gebruik maken om als migrant aanvaard te worden in hun nieuwe land en dus geen terugkeer willen.

Voor mij is het duidelijk: vluchtelingen moeten onvoorwaardelijk zo menswaardig mogelijk opgevangen worden. Indien mogelijk moeten ze bij hun terugkeer gesteund worden om terug thuis een nieuw leven te beginnen.

Dat geldt niet voor migranten. Migratie moet zo veel mogelijk worden tegengegaan. Dat ze van alle tijden is, is geen argument. De oorlog is ook van alle tijden. 

De reden is simpel: het heeft geen zin om te vluchten voor de problemen. Problemen moeten aangepakt worden. 

Ik begrijp natuurlijk wel dat een individuele mens hier niet dadelijk een boodschap aan heeft: hij voelt zich machteloos om de problemen aan te pakken, en dus vlucht hij er voor. 

Maar migratie is geen oplossing voor de maatschappelijke problemen, en evenmin voor de persoonlijke problemen van de migrant.

Verdedigers van de migranten zijn dikwijls mensen met het hart op de juiste plaats. Daar heb ik respect voor. Het is niet zinvol om enkel de maatschappelijke problemen te zien, en geen oog te hebben voor de concrete mens die voor je staat. Als deze goedwillenden concrete mensen steunen met voedsel, kleding, onderdak, bewonder ik hen daarvoor. Maar het heeft ook geen zin om enkel oog te hebben voor de concrete mens, en het maatschappelijke aspect te verwaarlozen. Dat maatschappelijke is de taak van de overheid of politiek. Voor mij mag de politiek de caritas van de burger niet beknotten. Maar de burger mag ook niet de taak van de politiek saboteren. Dat is wat er nu wél gebeurt als advocaten ( door wie betaald ? ) migranten alle regeltjes en gerechtelijke trucjes leren, en begeleiden in het uitrekken van procedures. Of als ngo’s proberen te lobbyen om de migratiepolitiek te beïnvloeden. Wie de politiek probeert te sturen, doet zelf aan politiek, en dan wil ik weten welk politiek programma daar achter steekt.  Ik wil daar hier niet verder op ingaan, maar als ik daar over doordenk, kom ik uit bij weinig fraaie nep linkse politiek correcte nuttige idiotie.

Er is alvast één bewering waarmee ik het eens ben in dit overigens niet zo best artikel: migratie gaat niet enkel over het economische. De financiële toestand van mensen zal altijd meespelen, maar inderdaad: ook andere factoren, zoals de cultuur en concrete familiale omstandigheden spelen zeker een rol. Als dat niet zo zou zijn, dan zou elke arme aan migratie beginnen.

De ngo FOS die dit artikel publiceert heeft ook gelijk als ze kritiek geeft op de aanpak van Europa op gebied van migratie. Maar ze probeert wel op een wat stiekeme manier van die kritiek gebruik te maken om de rol van de ngo’s te verdedigen. En die rol is in het verleden misschien verdedigbaar geweest, maar die tijd is voorbij. Merre, de auteur zegt:  “Ontwikkelingsorganisaties moeten zich intussen blijven bezighouden met waar ze goed in zijn: het bestrijden van grondoorzaken van migratie. Ze moeten gaan voor waardig werk, veiligheid, mensenrechten, democratie en ga zo maar door… “ Welnu, als ik kijk naar de werkelijkheid zie ik nergens resultaten van het werk waarin de ngo’ goed zouden zijn. Hier en daar is een plaatselijk initiatief dat een tijdje werkt, maar de globale situatie in de probleemlanden is er niet op vooruitgegaan. Dat kan ook niet anders, want die situatie is de taak van de politiek. Een ngo is geschikt om bij een ramp dadelijke concrete hulp te bieden. En daar houdt het mee op. En als je naar de werkelijkheid op het veld kijkt, zie je overal schandalige wantoestanden van ngo’s die mekaar bekampen in plaats van samen te werken, en eigenlijk slechts op één ding uit zijn: zichzelf in stand houden.

Merre gaat helemaal de mist in als hij voorhoudt dat migratie ook nut heeft. Het enige nu van migratie bestaat er in dat ze het aanbod op de arbeidsmarkt vergroot en zo de lonen doet dalen en de sociale zekerheid afbreekt. Migratie zal de rijkdom van een land ( het Bruto Nationaal Product ) doen stijgen. Maar die stijging komt binnen het kapitalisme bij de rijken terecht. Want die stijging zal precies te danken zijn aan het feit dat de arbeid goedkoper is geworden, en de mensen dus armer.

Het argument van de remittances, het geld dat migranten naar hun familie in het thuisland sturen, ben ik beu gehoord en is gewoon belachelijk. Met dat geld gaat de familie van de migrant daar wat comfortabeler leven, maar dat heeft geen enkele invloed op de redenen waarom de migrant volgens Merre zelf naar hier is gekomen: meer democratie, waardig werk, genderongelijkheid, mensenrechten schendingen en slecht bestuur en corruptie.

In zijn besluit wordt de échte bedoeling van Merre duidelijk: “Ontwikkelingssamenwerking gebruiken om migratie te stoppen werkt niet. In de plaats daarvan moeten overheden migratie in al haar facetten erkennen en menselijk maken. In de plaats van een beleid te voeren dat tot onnoemelijk veel leed leidt, moet migratie begeleid worden, met centraal respect voor mensenrechten.” Hij wil gewoon massale migratie. En zo stelt hij zich in dienst van het kapitaal. Als dat geen nep linkse politiek correcte nuttige idiotie is ?

 

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *