De collaboratie door de rijken

VRT NWS

75 jaar geleden: discussie barst los over economische collaboratie, moet die hard of mild aangepakt worden?

Na de bevrijding  barst in ons land een felle discussie los over de aanpak van bedrijven die met Duitse bezetter hebben samengewerkt, moet men ze hard aanpakken of niet. Voor topmagistraat Walter-Jean Ganshof van der Meersch is de strenge vervolging van de economische collaboratie een prioriteit. Machtige financieel-economische groepen gaan hiertegen in het verzet, en ze kunnen rekenen op de steun van politici, die vooral een snel economisch herstel wilden

Je kinderen hebben honger, en je ziet je vrouw vermageren omdat ze het voedsel uit haar mond spaart voor de kinderen. Wat doe je dan ? Ga je werken voor de bezetter, of verzet je je met het risico opgepakt te worden ? Als je opgepakt wordt, laat je je gezin in de steek.

Is iemand die in dit geval ervoor kiest om voor de Duitsers te gaan werken een collaborateur ? Waren de arbeiders in de Waalse staalindustrie collaborateurs omdat ze staal leverden dat de Duitsers gebruikten voor hun wapenproductie ?

Ik denk niet dat je mensen zo maar kan veroordelen omdat ze geen helden waren.

In het onland belgië is de berichtgeving en interpretatie van de collaboratie van de gewone man sterk gekleurd door de Vlaams – Waalse tegenstelling waarbij het Vlaams Nationalisme als de grote collaborerende boosdoener werden gezien. Vooral de Vlaamse oostfronters kwamen in het vizier.

Ik heb het eens opgezocht op wikipedia. Het Vlaamse legioen bestond uit 1100 vrijwilligers. Het Waalse telde er 1440.

Zie wikipedia    

https://nl.wikipedia.org/wiki/Vlaams_Legioen    Vlaams legioen

en

https://nl.wikipedia.org/wiki/Waals_Legioen      Waals legioen

Door linkse activisten zoals een Kristien Hemmerechts wordt het ontkend, maar nogal wat van deze vrijwilligers waren misleide idealisten die niet zozeer werden aangetrokken door de nazistische ideologie, maar wel door de strijd tegen het goddeloze communisme. Dat maakt niet dat ze geen collaborateurs waren, maar is wel een verzachtende omstandigheid.

Ja, ik wil dus wel begrip opbrengen voor de zwakheid van de gewone man.

Geen begrip heb ik voor de hebzucht van de rijken. 

De Gallopin-doctrine verantwoordt economische collaboratie en kan op het eerste zicht overtuigend lijken.

Inderdaad: de noodzakelijke import van voedsel kan slechts betaald worden door uitvoer (naar Duitsland); wie hier werkt voor de “Duits”, moet niet weggevoerd worden om in Duitsland te werken; en als de belgische ondernemers voor de Duitsers werken, is er geen nood om de fabrieken door de Duitsers te laten overnemen. Voeg daarbij de voorwaarden om voor de Duitsers te werken: er mogen geen wapens en munitie geproduceerd worden; er mag geen winstbejag zijn; en slechts de noodzakelijke tegenwaarde voor de import van voedsel mag naar Duitsland worden geëxporteerd, en je bent geneigd om Gallopin heilig te verklaren en de Société Génerale het voorportaal van de hemel.

Maar heel het verhaal is slechts misleiding om iets aanvaardbaar te maken wat totaal onaanvaardbaar was: de verrijking van de rijken door collaboratie.

Want als bleek dat de export naar Duitsland niet leidde tot genoeg import van voedsel vanuit Duitsland, viel toch een van de voornaamste doelstellingen weg ? En als die rijken toch zo begaan waren met het voedsel van de gewone man, waarom hebben ze dan hun winsten niet gebruikt om de mensen te eten te geven ? 

Ja, er mocht geen hebzucht mee gemoeid zijn, maar rijken worden blijkbaar almaar rijker zonder dat ze hebzuchtig zijn. Niemand ontkent dat de rijke economische collaborateurs er schandalig rijker zijn uitgekomen. En dat slechts de noodzakelijke tegenwaarde van de import van voedsel naar Duitsland mocht geëxporteerd worden is in de praktijk een lachertje gebleken.

Ik heb het al dikwijls over het belgische grootkapitaal gehad. Welnu, Gallopin en de meute die zich bij zijn doctrine heeft aangesloten geven aan waar je dat belgische grootkapitaal kan vinden. En dat belgische grootkapitaal heeft dus schaamteloos gecollaboreerd.

Als je de Sociéte Générale noemt, noem je ook het belgische koningshuis. Beiden zijn tot in de diepste vezels verweven.

Misschien toch ook nog even er aan herinneren dat de rijkdom van dat koningshuis en van dat belgische grootkapitaal gegrondvest is op de schandalige uitbuiting van de zwarte bevolking in Congo.

Tenslotte gaat die uitbuiting in Congo ook nu nog verder, zeker in de ertsgebieden van Oost-Congo. Herlees hierover mijn blog van 15 februari over het bezoek aan Congo van premier Wilmès, Alexander De Croo en De Crem.

Wanneer gaan de idioten die de koninklijke hark aanbidden en devoot neerknielen voor de maagd Elisabeth – waarop het land kan rekenen – eindelijk eens inzien dat ze het ergste van het ergste krapuul op een troon zetten ?

Ik wordt er op aangesproken dat ik het over nep linksen heb. Die mensen zien zichzelf als écht links. Maar ze gaan wel aan de kant van dat koningshuis en van dat grootkapitaal staan om een constructie in stand te houden die juist door dat koningshuis en dat grootkapitaal is opgezet ( belgië is gesticht door de Rothschilds ! – mijn blog van 10 januari ).

Eigenlijk is de houding van die belgicistische nep linksen ook een vorm van collaboratie. De Duitsers waren racisten die andere volkeren wilden uitbuiten en voor zich laten werken. Het koninklijk profitariaat en het grootkapitaal hebben daar zelfs geen racisme nodig. Misschien zijn ze nog erger dan de Duitsers.

 

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *