Moeten de scholen toch open blijven omdat niet elke leerling een laptop heeft ?

Knack

Hade Debaillie

‘Drie weken lessen opschorten is erg nefast voor leerlingen die nu al in een kwetsbare positie zitten’

‘Ik kan de bezorgde geluiden die ik bij sommige (oud-)collega’s hoor, niet zomaar naast me neerleggen, zegt Hade Debaillie, die ervaring heeft als leerkracht en ondersteuner in verschillende Vlaamse en Brusselse scholen

Het siert Hade Debaillie dat ze bekommerd is om de zwakste leerlingen. Toch geeft dit artikel me een wrang gevoelen.

Want voor deze Hade zouden de scholen moeten openblijven en gewoon doorgaan alsof er geen coronaprobleem is, en dat omdat achtergestelde leerlingen meer last hebben van een sluiting dan voorgestelde leerlingen. Hoe achterlijk kan een Hade zijn ?

Kijk, ik ben de eerste om te pleiten voor gelijkheid van kansen. Ook ik vind het verschrikkelijk dat in ons onderwijs kinderen van welstellende, goed ontwikkelde ouders samen in de klas moeten zitten met kinderen van arme ouders die inderdaad, zoals Hade zegt, amper kunnen lezen en schrijven en die de school eigenlijk als iets overbodigs zien waar ze hun kinderen enkel naartoe sturen omdat het nu eenmaal verplicht is, en ze wél weten wat kindergeld is.

Als ik dit zo schrijf weet ik dat ik de hele linkse meute op mijn zogenaamd rechts dak krijg, want waar haal ik het om het erg te vinden dat rijke jongeren samen met arme in de klas moeten zitten ? Welnu, moet ik het dan zo stellen dat ik het erg vind dat arme jongeren samen met rijke in de klas moeten zitten ? Welnu, ik vind gewoon dat rijke en arme jongeren niet samen in de klas zouden moeten zitten omdat er geen rijke en arme jongeren zijn.

Er is een verschil tussen jongeren qua begaafdheid (nature). Dat verschil is niet uit te vlakken.

Er is ook een verschil tussen jongeren dat niets te maken heeft met hun begaafdheid, doch alles met hun afkomst; met financiële zaken; met intellectuele ontwikkeling van ouders. Kinderen van ouders wiens lectuur zich  beperkt tot Dag Allemaal, zijn achtergesteld, ook al hebben ze de laatste laptop. Dat geldt ook voor kinderen die thuis enkel de Turkse TV het Erdogan slijm zien braken. (Culture)

Is dat verschil wél uit te vlakken ? 

In ieder geval is het niet uit te vlakken op school, omdat het probleem niet in de school ligt, maar thuis. Wie het wil uitvlakken, moet naar de ouders en de thuissituatie. Dat is het basisgegeven dat nep linkse activisten zoals Hade niet willen zien. En ik zie van nep linkse kant ook geen initiatieven om het verschil in thuissituatie aan te pakken. Ze geraken niet verder dan dat het kindergeld moet opgetrokken worden.

Als de oplossing van Hade – de scholen openhouden – niet mogelijk is, wat zou dan wel de oplossing voor Hades’ probleem kunnen zijn ? Ook het afstandsonderwijs voor de “rijke” kinderen verbieden ?

Hade stelt dat niet voor. En ik stel het natuurlijk scherp. Maar eigenlijk is het dat wat overal in ons onderwijs door nep linksen zoals Hade wordt gepropageerd – ook in normale tijden: de achtergestelde kinderen moeten absoluut samen met de “normale” kinderen in de klas zitten en daar het peil van het onderwijs omlaag halen. Ik heb al vele nep linksen horen argumenteren dat er oplossingen zijn, zoals remediëren om dat probleem op te lossen. Maar remediëren gaat over kennis-achterstand, niet over cultuurachterstand. Ik sta nog altijd open voor argumenten, maar ik denk dat het voor ieder onbevooroordeeld mens duidelijk is dat een te groot aantal leerlingen met allerlei problemen in een klas het peil van het onderwijs niet ten goede kàn komen.

Ja, ik pleit dus voor segregatie: het hele activisme dat “witte” en “bruine” scholen wil afschaffen door op een of andere manier tot een verplichte mixt te komen, is nonsens. 

Kinderen uit een andere cultuur hebben ander onderwijs nodig. Zogenaamde specialisten pleiten er voor om kinderen uit vreemde culturen ook in hun eigen taal aan te spreken. In een “gemengd” onderwijs is dat gewoon onmogelijk, maar in een gesegregeerd onderwijs, zou het de meest natuurlijke zaak van de wereld zijn.

En weer huilen de nep linkse wolven in het bos.

Bevorder ik nu de gettovorming ? Laat ik de kinderen met cultuurproblemen in de kou staan ?

In Molenbeek en omstreken zijn er “bruine” scholen die schitterend werk leveren. Zullen ze beter werk leveren als er verplicht ook een percentage “witte” kinderen in de klassen zit ?

Voor mij moeten die “bruine” scholen specialisten zijn in de aanpak van de problemen die door vreemde culturen worden gesteld. Ze moeten omkaderd worden door specialisten die ook aan de thuissituatie gaan werken. Laat mij het zeggen zoals het is: het gaat dikwijls om moslims. Khalid Benhaddou is een progressieve imam die al enkele boeken heeft geschreven, en die pleit voor een progressieve islam. Maar zijn boeken zijn gericht naar ons, “blanken”. Hij zou beter boeken schrijven, die zich richten tot zijn eigen mensen. Hij zou een beweging moeten oprichten die naar de mensen thuis gaat, hen samen brengt om na te denken over hun leven hier en hen leert dat de koran niét verplicht tot achterlijkheid. Althans dat beweert Khalid, en ik wil hem daar graag in volgen, al was het maar uit opportunisme. Ja, het moet van de “vreemde” eigen mensen komen. Onze “eigen” mensen kunnen daarin slechts een ondersteunende rol spelen.

In die scholen moeten de leerkrachten er alles aan doen om de leerlingen voor te bereiden op een “witte” school en alert op de uitkijk liggen om leerlingen te ontdekken die bekwaam zijn om de stap naar het “witte” onderwijs te zetten. Die leerlingen zullen dan dikwijls terecht komen in een richting beneden hun natuurlijke begaafdheid, maar het zal een stap vooruit zijn. En ons “witte” onderwijs is nu al zo geconcipieerd dat de overstap naar een andere richting dikwijls mogelijk is. Dat kan misschien nog versterkt worden. Ondertussen zou Hade beter haar ideologische blinddoek afdoen. Maar ik maar me geen illusies: dat zal niet gebeuren.

Tenslotte: ik ben er niet zeker van dat wat ik hier geschreven heb juist is. Het is voor mij een denkoefening. Ik sta open voor betere oefeningen. Maar niet voor die van Hade.

 

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *