Als links zich niet verenigt is de boel om zeep en lampenkappen

E.J. Bron

Victoria

FDP-politicus waarschuwt voor revolutie: “De mensen zullen het niet lang meer pikken”

De FDP-politicus Marco Buschmann waarschuwt in de corona-crisis voor een radicalisering van de Duitse middenklasse, er zou weldra een revolutie in de lucht kunnen hangen als dit zo doorgaat. Stukje bij beetje worden de burgers op chaos en ineenstorting voorbereid, terwijl de Duitse regering nog bazelt van reddingsmaatregelen?

Voor de minder begaafden onder jullie: de FDP is een Duitse liberale partij die je kan vergelijken met de VLD. Dat is geen compliment, maar het geeft wel aan dat het een partij van “het midden” is, noch echt links, noch extreem rechts. Die Marcio Buschmann – mij verder onbekend, ook aan mijn begaafdheid zijn er grenzen – is parlementair secretaris van de partij, en dus toch wel iemand met een zeker gezag.

Hij waarschuwt voor een opstand der horden. De eerste vraag is dan: linkse horden of rechtse horden ? In het artikel zelf, geeft hij daar geen expliciet antwoord op. Maar de foto bovenaan is wel duidelijk: de fascisten steken in Europa weer de kop op. En de linksen blinken uit in afwezigheid.

Laat ons eerst even naar Vlaanderen kijken. Aan de rechtse kant heb je het vlaams blok waarin weliswaar zeker niet iedereen een fascist is, maar dat wel een fascistische partij is. Dat blok kan je aanvullen met een aantal mensen uit de n-va. Die is geen fascistische partij, maar heeft wel een beduidend aantal mensen in haar rangen die eigenlijk meer thuis horen in het vlaams blok. De voorspellingen wijzen op een grote overwinning van het vlaams blok bij de volgende verkiezingen. Die overwinning gaat automatisch samen met een nederlaag van de n-va. Het lijkt waarschijnlijk dat dan de fascisten binnen de n-va overlopen naar het vlaams blok. In ieder geval betekent het dat de horden in Vlaanderen rechts zullen marcheren. Want wat stelt links daar tegenover ? Je hebt de socialisten die misschien wel de afgang kunnen stoppen, maar zeker niet de opgang zullen inzetten, en je hebt de pvda. De groenen betekenen in dit verband niets.

De pvda zal nog een sprong voorwaarts maken, maar die partij zal geen echt tegengewicht kunnen vormen tegen het fascistische kamp. Je hebt ook nog de linkervleugel van de cd&v. Maar die mensen weten niet waar naar toe: als ze naar de socialisten gaan, worden ze mee irrelevant met die partij. Een aantal van hen kunnen naar de pvda, maar een groot aantal van hen zijn echt vakbond gebonden, en de pvda en de vakbonden zitten fundamenteel niet op hetzelfde spoor: de vakbonden aanvaarden het kapitalisme, maar proberen binnen het kapitalisme door het samenbrengen van de arbeiders een macht op te bouwen die de macht van het kapitaal zou moeten beteugelen en afzwakken. De pvda wil af van het kapitalisme. In de samenleving die de pvda voorstaat zijn vakbonden overbodig omdat er geen macht van het kapitaal meer is.

Je krijgt hier een beeld van een verenigd fascistisch rechts en een verdeeld links. De geschiedenis van de jaren dertig van de vorige eeuw heeft geleerd waar dat toe leidt.

Je kan de Vlaamse situatie doortrekken naar het Europese niveau.

De horden zullen roepen om sterke leiders, de laarzen aantrekken en marcheren op bevel van die sterke leiders. Ze zullen alles vertrappelen wat hen zou proberen tegen te houden. En ze zullen blijven marcheren tot op het slachtveld.

Het huidige Europa zal uit mekaar vallen, en daaruit zal een nieuw verenigd Europa ontstaan, een fascistisch Europa, zoals nog niet zo lang geleden een fascistisch Duitsland, maar dan een maatje groter.

Links heeft geweigerd om naar de mensen te luisteren om de problemen op te lossen die zich stellen door de islam en de migratie. Het fascistische Europa zal die problemen oplossen. Maar op een andere manier dan de linksen hadden kunnen en moeten doen. Een manier waar iedere menselijke mens van gruwt.

Neen, ik ben niet zeker dat dit het scenario van de nabije toekomst wordt. Maar het lijkt meer en meer waarschijnlijk te worden. En het zou een vreselijke vergissing zijn om te geloven dat het wel zo ’n vaart niet zal lopen.

Daarom is het van levensbelang dat links tegenover een verenigd fascistisch rechts ook een verenigd democratisch links stelt. In Vlaanderen is er slechts één optie: bij de volgende verkiezingen moeten alles wat zich links noemt de partijbelangen en -grenzen opzij zetten en zich verenigd aan de kiezer presenteren. Welke vorm die vereniging aanneemt interesseert me niet. Ik denk op de eerste plaats aan een kartel.  Maar de formule is op zich niet belangrijk. Waar het om gaat is dat de linkse kiezer niet meer moet kiezen tussen verschillende linkse partijen.

Dat verenigd links moet een programma hebben dat oplossingen biedt voor de twee grote problemen die nu rechts aantrekkelijk maken: de islam en de migratie, aangevuld met een realistische sociale politiek. Ik zeg met opzet: aangevuld. Het is een verschrikkelijke fout dat links nog altijd denkt dat het de mensen weg houdt van rechts door een pensioen van 1500€ te beloven, of werkloosheidsuitkeringen, onbeperkt in de tijd. Het mag en moet daar voor ijveren, maar als het ook niets te bieden heeft op de terreinen waarop rechts garen spint, is het allemaal um sonst.

En ja, dat leidt tot een scherpe links-rechtse tegenstelling in de Vlaamse samenleving. Is dat te betreuren ? Misschien. Maar als die er niet is, is er binnen kort een niks-rechtse tegenstelling.

Neen, ik maak me geen illusies: dat verenigd links zal er niet komen, want terwijl Europa naar de Untergang marcheert, zullen de politiek correcten bijven ijveren voor het openhouden en subsidiëren van moskeeën.

 

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *