Wat met links na de coronacrisis ?

De Wereld Morgen

Lode Vanoost

Conclusie Sanders / Corbyn: nieuwe partijen en eigen media zijn het enig overblijvend alternatief

Bernie Sanders draaide er niet omheen in zijn afscheidstoespraak. Dit is een strijd tegen een brutaal systeem van hebzucht door grote bedrijven / rijken / Wall Street / politieke elites en hun commerciële massamediabedrijven. In Groot-Brittannië heeft een historisch ongeziene mediahetze tegen Jeremy Corbyn hetzelfde aangetoond. Wie een sociale, eerlijke en menswaardige maatschappij wil verwezenlijken moet eigen communicatiekanalen ontwikkelen buiten de bestaande traditionele partijen om

Een goede analyse van Van Oost. Ze sluit aan bij mijn overtuiging dat er naast de door iedereen erkende grote wereldproblemen (armoede, klimaat, migratie) ook een vierde cruciaal probleem is: de manipulatie door de massamedia. Eigenlijk moet ik daar geen woorden meer aan vuil maken: die media zijn in handen van het kapitaal en verdedigen dus de belangen van het kapitaal en de kapitalistische eigenaars.

Minder duidelijk is er ook een probleem met de openbare omroepen. Die zijn wel geen privé-eigendom van kapitalisten, maar ze worden wel geleid door politieke partijen. Naargelang de verkiezingsuitslagen kunnen die partijen mekaar wel afwisselen en zijn er accentverschuivingen, maar ik heb het al zo dikwijls herhaald: in het kapitalisme ligt de macht bij het kapitaal -daarvoor heet het het kapitalisme; de politiek is uitvoering van macht en kan dus niet anders dan in dienst staan van het kapitaal. Ik ben er zeker van dat er, bijvoorbeeld op de VRT oprecht linkse en sociaal bewogen journalisten werkzaam zijn. Maar als ze niet beseffen dat als puntje bij paaltje komt, zij toch altijd, dikwijls onopgemerkt, voor de kar van het liberalisme worden gespannen, zijn het nuttige idioten. Dat is geen scheldwoord, maar een technische term (uitgevonden door Lenin) die een verschijnsel een naam geeft.

Het is dus inderdaad van groot belang dat links op een of andere manier los komt van de massamedia en zijn eigen mediakanalen organiseert om een tegengewicht te vormen tegen de kapitalistische manipulatie van de massa. Dat is natuurlijk niet simpel, want vanwaar zal het geld komen ? Reclame zal uitgesloten zijn. De enige oplossing daarvoor is te vinden bij de bijdragen van leden.

Overigens zullen de eigen echt linkse mediakanalen te kampen hebben met een enorme handicap: ze zullen er scrupuleus moeten op waken dat ze zelf niet manipulatief worden. Het heeft geen zin om rechtse manipulatie te vervangen door linkse. Manipulatie is totaal verwerpelijk. Een beweging die door manipulatie van de massa aan de macht zou komen, zal snel vervallen in een vorm van dictatuur, want manipulatie is een vorm van verborgen dictatuur, en aan de macht zal die overgaan in een openlijke dictatuur. Als de linkse beweging niet kan steunen op eerlijke informatie, eerlijke argumentatie, en bewust overtuigde mensen, heeft ze geen zin.

Daarmee heb ik ook een essentieel woord laten vallen: beweging.

Van Oost pleit voor de oprichting van echt linkse partijen. Dat klinkt mooi, maar is niet consequent. Als het juist is wat ik stel over de politiek die binnen het kapitalisme per definitie in dienst staat van het kapitaal, kàn een politieke partij binnen het kapitalisme dit kapitalisme niet bekampen.

Het spijt me voor de vrienden van de pvda waarvoor ik veel respect en, in een goede bui, ook bewondering heb, maar ook als morgen de pvda bij de verkiezingen 30% van de stemmen haalt, zal dat aan het systeem niets veranderen. Het Vlaams Blok heeft ooit in die grootte orde gezeten. Het enige resultaat was het cordon sanitaire.

Je zou er natuurlijk kunnen op gokken dat je aanhang zo groot is dat je een soort absolute meerderheid hebt en je wil kan opdringen, maar ik schrijf je op een briefje dat rechts dan alle manipulatieve middelen zal inzetten om een massa mensen op straat te brengen, wat dan zal uitmonden in een burgeroorlog. Of in een bloedig neerslaan van de linkse “opstandige” massa door politie en leger. Denk terug aan de drama’s bij de grote mijnstakingen in Limburg en het inzetten van de para’s. Ik vrees er voor dat dat het scenario is dat zich zal afspelen als na de volgende verkiezingen het vlaams blok, versterkt door overlopers van de n-va, of in kartel met de n-va (na de defenestratie van De Wever) een absolute meerderheid zou hebben en de Vlaamse onafhankelijkheid zou uitroepen. Ik heb geen inside informatie over de strategie van het vlaams blok. Maar types zoals Van Langenhoven  amuseren zich met de training van knokploegen. Daar hoeft verder geen tekeningetje bij.

Zeg niet dat het niet kan gebeuren. Ik had het al over de mijnstakingen. Denk ook aan de koningskwestie. En ja, ook nu zal het dan over een koningskwestie gaan…

In ieder geval kan je na winst van de oorlog niet zeggen dat je op een democratische manier aan de macht bent gekomen.

De enige manier om de linkse strijd te voeren in deze fase van onze geschiedenis, ligt niet bij partijen, maar bij een beweging die, inderdaad met inzet van eigen media kanalen, mensen tot inzicht brengt, overtuigt, oefent in vormen van zelf ontwikkelde solidariteit, los van de staat en dus van de politiek. Ik heb daarvoor al gepleit in eerdere blogs en wil dit hier herhalen: links moet los van partijpolitiek op Europees niveau een eigen systeem van solidariteit opzetten rond werkloosheid, pensioenen, gezondheidszorg, armoedebestrijding. Dat Europees niveau is nodig voor voldoende schaalgrootte. Toch moet tegelijkertijd nabijheid gecultiveerd worden wat wil zeggen dat, bijvoorbeeld, de eigen ziekenkas een plaatselijke ziekenkas moet zijn met mensen die mekaar kennen en ontmoeten en eigen accenten leggen, maar alles doen in samenwerking met andere kleine ziekenkassen om die schaalgrootte te bereiken. Daarbij moet de overkoepelende leiding er op waken om de eigenheid van de kleine plaatselijke kassen te respecteren. Het systeem lijkt op dat van de CM, maar die heeft precies de fout gemaakt dat de “nationale” leiding alle macht naar zich toe heeft getrokken.

Deze organisatie van eigen solidariteit is de beste manier om mensen aan het denken te zetten en te informeren. Op voorwaarde dat het geen hangmat wordt. Links mag hierbij niet de fout maken die het belgische socialisme heeft gemaakt. Deelnemers aan de solidariteit moeten geen klanten zijn, maar leden die bewust meewerken aan – en zich inzetten voor de opbouw van de solidariteit.  

 

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *