De scholen terug open ? Ja ! Maar !

De Wereld Morgen

Carine Dedeygere .

De scholen terug open? No way!

Als het aan de minister van onderwijs Ben Weyts ligt, dan gaan de scholen in Vlaanderen zo rap mogelijk weer open, te beginnen met de lagere scholen. Het katholiek onderwijs is op die kar gesprongen en wil ook de leerlingen van het bso snel terug op de schoolbanken. Carine Dedeygere is leerkracht in het secundair onderwijs en legt uit waarom dit zeer onverstandig zou zijn

Carine Dedeygere heeft gelijk. Maar ze zal geen gelijk krijgen.

Ze hanteert één argument dat ik zelf ook al in een eerdere blog heb aangehaald: open scholen verhogen het risico op besmetting omdat het in school, en zeker in bepaalde afdelingen gewoon niet mogelijk is om de regels te handhaven: afstand houden, handen wassen, voorwerpen ontsmetten, maskers dragen.

Nu kan je wel zeggen dat we ondertussen weten dat de jongeren zelf weinig last zullen hebben van een eventuele besmetting. Maar die jongeren komen in school en buiten school in contact met andere mensen die wél in levensgevaar kunnen komen. Nu zal het statistisch gezien wel berekend zijn dat die besmettingen te verantwoorden zijn. En het argument van de opbouw van immuniteit zal ook wel hout snijden. Maar hier stoten we op een fundamentele tegenstelling waarvan nog al wat mensen zich niet bewust schijnen te zijn.

Virologen en politici zijn bezig met statistiek. Iedere dag opnieuw worden we geïnformeerd over de nieuwe cijfers en over de curve. Dat wekt de indruk dat die statistiek belangrijk is. Dat is hij ook voor de beleidsmakers, maar niet voor mij.

Ik heb niets aan een afvlakkende curve als het contact met een of andere idioot in de supermarkt mij het leven kan kosten. Er lopen veel idioten rond. Niet alleen in de supermarkt.

Mensen die de tegenstelling tussen statistiek en persoonlijke gevallen niet onderkennen lopen het gevaar dat ze gaan denken dat met gunstige statistieken de risico’s verminderen, en dat ze zich dus “losser” gaan gedragen. Dat zou een vreselijke fout zijn.

Beleidsmakers zijn bezig met het algemeen belang. Daar heb ik geen kritiek op. Dat is hun opdracht. Meestal loopt het algemeen belang samen met het individueel belang. Maar niet altijd. Het openen van de scholen kan in het algemeen belang zijn. Maar is het ook in het belang van deze 60 jarige leerkracht met diabetes ?

Ik ben er van overtuigd dat onze beleidsmensen geen onmensen zijn, zelfs niet de liberalen of die van de n-va, en dat ze het oprecht menen als ze zeggen dat iedere dode er een te veel is. Maar moeten ze dan toch niet ook wat meer rekening houden met de mogelijke risico’s voor die ene mens ?

Misschien moeten we er eens over gaan nadenken of we bij het openen van de scholen alvast de leerkrachten die medisch tot de risicogroep behoren, niet verlengd verlof moeten geven, of in ieder geval taken op school die de risico’s beperken.

En misschien moeten we ouders die tot de risicogroep horen vrij laten om hun kinderen al dan niet naar school te sturen.

Deze manier van denken, kan ook uitgebreid worden naar andere sectoren dan het onderwijs.

In dat verband zou ik toch ook graag zien dat er wordt nagedacht over crisisbeheer zodra er in een school een besmetting opduikt. Zijn er lokalen voorzien waar iemand in quarantaine kan worden geplaatst ? Zijn er opgeleide en goed uitgeruste artsen en verpleegkundigen die klaar staan om snel ter plaatse te zijn, en het nodige te doen, en hebben ze de machtiging om dat ook op te leggen, eventueel tegen de mening van een schooldirecteur in ?

Terug naar het onderwijs. Wat ik hier stel over kinderen die niet verplicht zouden zijn om naar school te komen, zal natuurlijk de sociaal bewogenen die zich al een tijdje belachelijk maken door hun klachten over de achterstand van bepaalde groepen leerlingen, in de gordijnen jagen. 

Ja, er zijn kinderen die geen pc hebben. Er zijn gezinnen waar geen schoolcultuur heerst… Bij zulke situaties komt telkens weer dezelfde reflex: de school moet het oplossen. De school moet maaltijden aanbieden voor kinderen met een lege brooddoos. De school moet leerlingen die van thuis uit op straat opgroeien, discipline bijbrengen; de school moet kinderen die opgroeien in een omgeving met een vreemde en woord-arme taal hun taalachterstand laten inhalen. De meest belachelijken van deze sociaal bewogenen gaan zelfs zo ver dat ze willen dat de snellere leerlingen vertragen naar het tempo van de trageren.

Welnu, ook ik vind dat de school moet doen wat ze kan. Maar ze kan niet veel. En het is in ieder geval niet redelijk om van de school te verwachten dat ze de problemen kan oplossen. Als deze sociaal bewogenen dan ook nog de school schuldig verklaren als ze het niet opgelost krijgt, worden ze niet alleen belachelijk, maar ook nog misdadig.

Misdadig omdat deze sociaal bewogenen zélf medeschuldig zijn door hun ijver voor een multiculturele samenleving, ongeremde migratie, verdediging van een cultuur die haaks staat op onze schoolcultuur.

Ik bedoel maar: als je samen met de concrete problemen, niet ook oog hebt voor de fundamentelere oorzaken, dweil je met de kraan open. Natuurlijk moet je een kind met honger te eten geven. Maar als je geen actie onderneemt om te voorkomen dat dit kind honger heeft, ben je slecht bezig.

Onze tijd kent vier grote mondiale problemen: armoede, klimaat, migratie (de multiculturele samenleving, de islam zoals die zich nu bij ons voordoet) en de manipulatie. De problemen waar onze scholen nu mee kampen, zijn daar op terug te brengen.

Voor geen enkel van die problemen is er binnen het kapitalisme een oplossing.

 

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *