Filmmaker Michael Moore maakt komaf met groen industrieel complex

Doorbraak

Jan Jacobs

Filmmaker Michael Moore maakt komaf met groen industrieel complex

De linkse Amerikaanse filmmaker Michael Moore heeft een nieuwe (gratis te bekijken) documentaire uit: ‘Planet of the Humans. De documentaires van Moore halen vlotjes alle media halen en en de progressieve pers draagt hem op handen. Maar het is erg twijfelachtig dat dit nu ook het geval zal zijn. Waarom? Ecologist van het zuiverste water Jeff Gibs, de regisseur van de documentaire gaat namelijk op zoek naar de achtergronden van de groene beweging en waarom ze zo hard vasthouden aan de niet werkende en milieuverwoestende windmolens, zonnepanelen biomassa en ethanol waanzin. Wat hij vindt, tart elke verbeelding.

Om te beginnen, en voor de gelovigen onder jullie me op de brandstapel werpen: deze documentaire bewijst niet dat er geen klimaatverandering of opwarming van de aarde is.

Maar ze toont wel aan dat mijn achterdocht over de klimaatbeweging terecht was. Ik heb altijd gesteld dat de VN een kapitalistische organisatie is, en dat de VN rapporten dus kapitalistisch geïnspireerd zijn. Je kan nu niet meer ontkennen dat de klimaatbeweging in dienst staat van het kapitaal en het kapitalisme.

Ik zeg met opzet: het kapitaal (de kapitalisten), en het kapitalisme. Want die twee vallen niet samen.

Deze film gaat over de kapitalisten. Ik heb eerder al aangehaald dat, dieper liggend, ook het kapitalisme gediend is door de klimaathetze omdat het kampt met een enorme kapitaalaccumulatie. 

Kapitaalaccumulatie betekent eigenlijk dat er te veel geld is, en dat de investeerders met al hun geld geen nieuwe mogelijkheden meer hebben om dat geld te investeren. Dat betekent dat er nieuwe markten moeten gevonden worden. Een van de middelen om die markten te openen is sectoren die nu nog door de overheid worden georganiseerd, te privatiseren zodat ze open komen voor privékapitaal. Het gaat dan over gezondheidszorg, onderwijs, ouderenzorg (de schande van de privé verzorgingshuizen voor ouderen)… Dat is al volop bezig. Denk ook aan het pensioensparen of de groepsverzekeringen…

Is het toeval dat de eerste klimaatrapporten van de VN verschenen zijn, tegelijk met de eerste berichten over de kapitaalaccumulatie ?

De transitie van, bijvoorbeeld, benzine- of dieselauto’s naar elektrische wagens, is een toepassing van het openen van zo’n nieuwe markt. Naast de nieuwe markten door privatisering van overheidsorganisaties, is de transitie naar een productie zonder fossiele brandstoffen een andere, nog belangrijkere oplossing voor het accumulatie probleem.

De New Green Deal van von der Leye is gewoon een toepassing van deze oplossing.

Essentieel daarbij is dat die transitie zal gesubsidieerd worden. Met andere woorden: de gewone belastingbetaler zal er voor opdraaien. In de film van Gibbs wordt het duidelijk gezegd: de subsidies vormen de winst van de kapitalist. Is dat een schande ? Neen, het is gewoon het kapitalisme.

Na deze film moeten alle klimaatgelovigen zich toch de vraag stellen in hoeverre ze gemanipuleerd zijn. Alleen al het opvoeren van meisjes als Greta en Anuna zou tot achterdocht moeten leiden. Blijkbaar heeft het dat niet gedaan. Of je al dan niet nu toch overtuigd blijft van het klimaatprobleem, naast de armoede, de migratie, het klimaatprobleem zelf, blijf ik bij mijn stelling dat de manipulatie van de massa een vierde en schromelijk onderschat probleem is. Ik hoor van links niets over dat probleem. Integendeel: links strompelt vrolijk mee in de manipulatie door de kapitalisten.

In de film wordt gezegd: als we de biljoenen dollars willen vinden om te investeren, moeten we de politieke wil organiseren. De politieke wil organiseren willen zeggen: de mensen op straat doen komen en Anuna laten roepen dat ze eist dat de politiek in actie komt.

Nogmaals: hiermee beweer ik niet dat het klimaatprobleem onbestaande is. Maar één zaak weet ik wel: op basis van de berichtgeving door de reguliere media kan ik niet weten wat er echt van is. Want die media zijn in handen van de kapitalisten die ons manipuleren.

Uit deze film leer ik ook dat er op korte termijn geen uitschakeling van de fossiele brandstoffen mogelijk is. Voor de productie van de windmolens, zonnepanelen… is fossiele brandstof noodzakelijk. Misschien kan dat op lange termijn veranderen, maar op korte termijn kan het zeker niet. Dat betekent dat alle nadruk op de hoogdringendheid gezever is. Voor mijn part maakt het deel uit van de manipulatie.

Laat het dus duidelijk zijn dat met de huidige overbevolking van de aarde en met een economisch systeem dat volledig gericht is op groei (ik heb eerder al uitgelegd waarom het kapitalisme een groei-economie is) een echte oplossing gewoon niet mogelijk is. Wie me voorhoudt dat die oplossing er wel is, liegt, of denkt de waarheid te spreken, maar kakelt de waarheid na die een leugenaar hem heeft ingegeven.

Laat me dus terugkomen op vroegere stellingnames: er moet werk gemaakt worden van het inperken van de bevolkingsgroei. De enige efficiënte en ethisch verantwoorde manier daarvoor is het onderwijs voor vrouwen in ontwikkelingslanden.

En we moeten naar een versobering van onze levensstijl. Daarvoor heb ik de klimaat motivatie niet nodig. Onze huidige consumptiemaatschappij creëert consumptieslavernij. Ik wil geen slaaf zijn. 

Deze versobering is ook nodig in het kader van een herverdeling van de rijkdom in de strijd tegen de armoede. Het is een illusie te denken dat we de armen kunnen geven, gewoon door meer te produceren en zonder zelf af te geven.

Versobering is geen terugkeer naar armoede, maar creëert tevredenheid.

De eindconclusie is een evidentie: binnen het kapitalisme is er geen oplossing. Dat deze evidentie niet gezien wordt door liberalen is een keuze. Dat ze niet gezien wordt door linksen is het resultaat van manipulatie of triestige domheid.

PS Als er binnen het kapitalisme geen oplossing is, stelt zich de vraag naar een alternatief voor het kapitalisme. Dat is geen simpele vraag. Toch probeer ik een antwoord te vinden in mijn boek Eutopia dat je op deze website gratis kan lezen en/of downloaden, ook in ebook formaat. Ik weet dat mijn oplossing ver van toereikend is. Maar ik hoop en geloof dat ze elementen kan aanreiken voor dieper denkwerk. Als ik dat niet geloofde, had ik het niet geschreven en gepubliceerd. Zo ijdel ben ik toch ook weer niet

 

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *