Het nep linkse politiek correcte gewauwel over Adil

MO*

Samira Bendadi

De dood van Adil: de graffiti is weggeveegd maar de woede en het verdriet werden niet uitgewist.

‘Politie overal, gerechtigheid nergens!’ De politie en de volkswijken in tijden van corona

De graffiti naar aanleiding van de dood van Adil, de negentienjarige Brusselaar die op 10 april omkwam bij een politiecontrole op het naleven van de lockdown, is van de muren verwijderd. Maar het verdriet en de woede zijn daarom niet uitgewist. Eigenaardig genoeg heeft de fatale afloop van een gewone controle geen publiek debat uitgelokt

Kijk, van dit gewauwel, word ik kwaad.

Ik ga hier niet elke dwaasheid aanklagen die dit artikel ons opsolfert, want dan moet ik een boek(je) schrijven. Maar het is schrijnend dat gediplomeerden zich voordoen als wetenschappers en dan de wetenschap ten schande maken.

Geen haar op mijn hoofd dat er aan denkt om te beweren dat er bij de politie geen smeerlappen zitten. Die zitten er overal, dus ook bij de politie. Maar als je dit leest, dan lijkt het er op dat er toch wel heel veel smeerlappen politieman/vrouw geworden zijn.

Kijk zelf maar eens rond. Zijn de meeste politiemensen die jij kent smeerlappen ? Ja natuurlijk heeft iedereen van ons al wel eens een boete gekregen, al was het maar voor verkeerd parkeren, en dan is het normaal dat een mens eventjes weinig sympathie koestert voor het politionele personeel. Maar zelfs als je vindt dat die boete eigenlijk toch niet had gemoeten, kan je moeilijk zeggen dat die mens een smeerlap is. En toch krioelt het in Kuregem van de smeerlappen. Selecteert de politietop dan speciaal smeerlappen om in Kuregem wat aan racisme te gaan doen en brave kinderen dood te rijden ?

Ik ken een politieman die bij het begin van zijn carrière in Brusselse probleemwijken te werk werd gesteld. Er lopen weinig smeerlappen, maar waarschijnlijk ook weinig idealisten rond bij de politie. Maar die jongen was wél een idealist. En dan vertrouwde hij me toe dat hij daar aan het werk was gegaan als niet-racist, maar wel (bijna) een racist was geworden. Het is goed mogelijk dat er in die wijken bij de politie meer smeerlappen zijn. Maar dat lijkt dan ook het gevolg te zijn van het feit dat ze in smerige wijken moeten werken.

Dé fout in dit artikel ligt er in dat het weigert om de twee kanten van de medaille te bekijken en onvoorwaardelijk de kant van de “bougnoulles” kiest. Het hangt een verhaal op van goeden en slechten…

Dus moet ik nu ook consequent zijn, en toegeven dat een smerige wijk niet alleen van politiemensen smeerlappen maakt, maar ook van eigen bewoners. Nog maar eens: net zoals ik beweer dat niet alle politiemensen smeerlappen zijn, beweer ik ook niet dat alle bewoners criminelen zijn.

Maar je kan er niet omheen: de leef-omstandigheden in die wijken zijn niet bevorderlijk voor de ontwikkeling van fatsoenlijk gedrag. In die wijken leven meer criminelen dan in “fatsoenlijke” wijken. En zelfs al ben ik geen socioloog, toch zie ik in dat de oorzaak van die criminaliteit niet ligt in de “volksaard” van die mensen, maar wel in de sociologische omstandigheden van hun bestaan.

Nu draagt elke mens altijd ook persoonlijke verantwoordelijkheid voor de mens die hij is geworden. In die sociologische omstandigheden zijn er ook mensen die zich staande houden en niet de criminele toer op gaan. Maar niet iedereen is even sterk, en onmacht kan je mensen niet verwijten. Ik wil dus meegaan in het verhaal van de straathoekwerkers die in ieder van hun “klanten” nog iets goeds proberen te vinden en daarop proberen door te werken.

Maar de politie krijgt niet te doen met die mensen met hun zwakheden en goede kanten, maar met hun daden. Een politieman op patrouille is geen straathoekwerker. Vondel zei het al: ieder speelt zijn rol en krijgt zijn deel.

Ik ben geen vlaams blokker en ik wil me dus niet focussen op de persoonlijke verantwoordelijkheid, maar ook de sociale omstandigheden meenemen in mijn verhaal.

Ik moet die omstandigheden hier niet beschrijven en evenmin moet ik aantonen dat in die omstandigheden mensen gemakkelijker overgaan tot crimineel gedrag en zichzelf uitsluiten uit de samenleving.

Ik zeg dus uitdrukkelijk: zichzelf uitsluiten. De wauwelaars in dit artikel vinden dat die mensen uitgesloten worden. En daar is iets van waar. Maar hoe wil je dat ik mensen in-sluit als ze zichzelf uitsluiten ?

Maar ik moet dieper graven en de vraag stellen: hoe komt het dat er zulke wijken bestaan ? De wauwelaars stellen het voor alsof “wij” die wijken doen bestaan. Maar denk je nu echt dat er één burger of politieker is die wil dat die wijken bestaan ? En toch bestaan ze.

Ze bestaan door twee basis oorzaken: de armoede en de migratie.

Niemand wenst dat andere mensen arm zijn, en toch zijn er armen. Ook hier weer zal er wel persoonlijke schuld in het spel zijn. Maar wie beweert dat de armoede in de wereld het gevolg is van luiheid en slechte wil, is zelf een crimineel. De armoede in de wereld hoort nu eenmaal bij het economisch systeem. Onze verantwoordelijkheid gaat niet rechtstreeks over de armoede, maar wel over het feit dat we dat systeem nog altijd dulden.

Bij de migratie gaat het er om dat hier mensen zijn toegekomen die totaal niet zijn aangepast aan het leven hier. Je kan die mensen dat niet verwijten. Wat kan je verwachten van iemand die als analfabeet uit een achterlijk berberdorp in onze moderne samenleving is gedropt ? Is het niet normaal dat die mensen mekaar opzoeken en hun eigen kleine wereldje vormen ? En is het dan verwonderlijk dat hun kinderen hier hun draai niet vinden ?

De schuld van die toestand ligt bij de politiekers, en bij het VBO en Voka die die mensen als goedkoop werkvolk naar hier hebben gehaald. En triestig genoeg: bij de nep linkse politiek correcten die vanuit een dwaze ideologie deze migratie hebben bevorderd. Het zijn die nep linkse politiek correcten die nu de politie als zondebok opvoeren. Dat is geen gewauwel meer. Dat is misdaad. Want het bestendigt de toestand.

PS Van een gediplomeerde zou ik verwachten dat ze weet dat “graffiti” een meervoud is.

 

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *