Over Ottomaan, getto’s en fascisme

Doorbraak

Jean-Pierre Rondas

Othmans histo/erische algebra voor twaalfjarigen – een driespraak

Waarom de fascisme-analogie fascisten nodig heeft

Ik weet het nog niet zo goed. Zou ik nu over Othman El Hammouchi schrijven in de derde persoon, zoals hij over mij doet, of zou ik hem direct in een ‘brief’ aanspreken? Of beide? We hebben hem leren kennen als iemand die monologisch, decreterend en veroordelend schrijft en denkt. Je ziet hem zo met de wijsvinger waggelen. Tot dialoog nodigt hij niet uit. In dit land polariseert hij als geen ander. Wat heeft hij nu weer uitgevreten

Het is al een tijdje geleden dat ik nog artikels van Othman El Hammouchi heb besproken. Niet dat hij er ondertussen geen meer geschreven heeft, maar wel omdat ik ze niet meer lees.

Die Ottomaan is een islamitisch wonderkind dat ooit een Vlaamse filosofiewedstrijd heeft gewonnen. De gast is dus echt wel intelligent. Hij studeert wiskunde aan de VUB; hanteert een perfect en rijk Nederlands; kent onze cultuur; en op zijn foto’s zie je hem altijd deftig gekleed in pak en met das. Hij is dus perfect geïntegreerd en lijkt een voorbeeld dat de moslim en de islam in onze samenleving aanvaardbaar, en zelfs wenselijk maakt. 

En het is allemaal vals. Want als je de rode draad zoekt in het geschrijf van Ottomaan, dan zie je dat hij slechts één doel heeft: de geesten laten rijpen voor de invoering van de sharia. Nu, op zich zou ik dat nog kunnen aanvaarden, ook al maakt het hem tot een tegenstander. Maar dat hij hiervoor constant drogredeneringen in elkaar knutselt en de ietwat argeloze lezer met leugens naar zijn doel leidt, maakt me boos; heel boos. Zijn schrijfsels zijn intellectueel oneerlijk van de eerste tot de laatste letter. En daarom wil ik niets meer van hem lezen. 

Voor ik het over dat fascisme ga hebben, toch nog iets over de invoering van de sharia. Heel weinig mensen liggen daar van wakker. Het lijkt ondenkbaar dat dit zou gebeuren. Het is ook ondenkbaar. En toch. Het is al bezig. 

Het is duidelijk dat de fundamentalistische moslims op dit ogenblik ijveren voor een feitelijke invoering van de sharia in moslimgemeenschappen. Niets officieels, niet totaal, maar sluipend. Maar het is er al wel. Bepaalde wijken – ik heb weet van wijken in Gent, Genk, Houthalen – worden gezuiverd. Gematigde moslims worden weggepest. Zo ontstaan er homogene wijken waarin de eigen wetten gelden.

Het bestaan van die wijken raakt de meesten van ons niet. We blijver er gewoon weg, en we hebben geen of weinig last van wat “die vreemden” onder mekaar uitspoken. We vinden het bestaan van die wijken niet okee. Maar we vinden ook niet dat er moet opgetreden worden tegen het bestaan van die wijken. Zo worden die wijken en de sharia de facto aanvaard.

Maar als je daar op doordenkt zijn die wijken wel een aantasting van de samenleving en van de staat als samenleving. Essentieel in een democratische staat is een rechtssysteem dat geldt voor alle burgers. Iedereen gelijk voor de wet. Welnu, in een staat met wijken waarin de mensen de rechtstaat niet aanvaarden en zelfs de sharia geldt, is niet iedereen meer gelijk voor de wet, want er gelden verschillende wetten. 

Sta me toe voor die wijken het woord getto te gebruiken. Niet in de betekenis van een gebied waarin mensen van bepaalde afkomst opgesloten worden, maar wel als een gebied waarin enkel nog mensen van die afkomst wonen.

 Als je naar de constant voorkomende de rellen in Brussel kijkt (een aantal halen zelfs de media niet meer), dan zie je wat daar het resultaat van is. Want je krijgt dan voortdurend conflicten waarin een gettobewoner botst met de wetten van de reguliere staat. Die mensen hebben dan ook geen respect meer voor politie, of zelfs voor treinconducteurs, busbestuurders, brandweerlui of ambulanciers die een bepaald gezag hebben, en worden aanzien als vertegenwoordigers van de staat waarvan het gezag door de gettobewoner niet wordt aanvaard.

En dan krijg je nep linkse politiek correcte nuttige idioten die zeggen dat je daar begrip voor moet hebben. Van mij mag en moet je begrip hebben voor die mensen. Mensen blijven altijd mensen. Begrip betekent niet dat je hun gedrag zo maar aanvaardt, maar wel dat je weet vanuit welke situatie dat gedrag komt. Maar voor die situatie wil ik geen begrip hebben. Ze is onaanvaardbaar. 

Ter attentie van de sociaal voelenden onder jullie: die situatie is ook een oorzaak van onvermijdelijke armoede. Wie de samenleving niet aanvaardt, kan er ook niet in functioneren. Die situatie is een oorzaak van werkloosheid en uitzichtloosheid. Zo ontstaat er dan een vicieuze cirkel van uitzichtloosheid die uitzichtloosheid creëert.

Ik wil niet ontkennen dat de armoede het ontstaan van fundamentalisme bevordert. En ik ontken ook niet dat er ook andere oorzaken voor die armoede zijn. Je kan van analfabete mensen die hier worden geïmporteerd uit achterlijke berberdorpen niet verwachten dat ze hier zomaar functioneren. En tenslotte leven we ook nog in het kapitalisme, en dus is armoede onvermijdelijk. Ik ontken dat allemaal niet. Maar ik ben ervan overtuigd dat ook de gettovorming een oorzaak van armoede is.

Er zijn dus mensen die propaganda maken voor de sharia. En dus voor die gettovorming.

Natuurlijk wil Ottomaan die gettovorming niet. Hij wil dat de sharia gewoon helemaal onze samenleving regelt. Dat is nog veel erger.

En dat fascisme ? Als de nazi’s de Joden opgesloten hebben in getto’s was dat fascisme. Maar wat als de Joden zichzelf zouden opgesloten hebben in getto’s omdat ze de Duitse cultuur minderwaardig vonden ? Inderdaad: de fundamentalistische islam is fascistisch.  

 

Eén antwoord op “Over Ottomaan, getto’s en fascisme”

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *