De ene haalt zijn diploma. De andere gooit met stenen naar de politie

VRTNWS

Vluchtelingen hebben nu een diploma secundair onderwijs op zak

Bij de jongeren die dit schooljaar zijn afgestudeerd aan de middelbare school, zijn ook vluchtelingen uit verschillende landen. Het diploma is voor hen een grote stap in hun leven in België. De meesten willen hun droom voortzetten en aan hogere studies beginnen. Onze redactie sprak met zes vluchtelingen die nu hun diploma hebben behaald.

Kijk, dit vind ik mooie verhalen. En of die jonge mensen hier nu al dan niet legaal zijn, maakt niets uit. Je kan niet anders dan bewondering hebben voor de moed en het doorzettingsvermogen van deze jongeren. Er is iets mis met iemand die niet blij is met dit succes.

Deze publicatie past in de doorlopende campagne van politiek correct om de migratie voor de gewone burger aanvaardbaar te maken. Als argument zijn deze verhalen natuurlijk waardeloos. Maar politiek correct is niet vies van wat manipulatie en daarin spelen beelden van jonge, mooie gelukkige mensen een rol. Het koninklijke onkruid voert daarom ook Elisabeth op. Als het in de kraam past worden natuurlijk ook beelden van uitgemergelde en doodongelukkige kinderen op de burger los gelaten. Bij elk verhaal over migranten die in nood komen op de Middellandse Zee, of in kampen aan de rand van Europa mensonterend in de steek worden gelaten, worden ook altijd kinderen misbruikt, niet door perverten, maar door idealistische propagandisten. 

Overigens wil ik deze idealistische leugenaars er ook op wijzen dat in het verhaal van de jongeren die  hun diploma halen, onze bewondering ook moet gaan naar hun leerkrachten. Die leraars hebben zeker hun rol gespeeld in het bijwerken, bemoedigen en motiveren van de geslaagden, en staan terecht zo fier als gieters mee op de foto. Dat geldt ook voor de leerkrachten van de vorige jaren die niet mee op de foto staan. Mag ik de politiek maar niet intellectueel correcten er daarbij ook op wijzen dat als ze de succesverhalen gebruiken voor hun propaganda, ze niet meer moeten afkomen met de verhalen van “vreemden” die door leerkrachten werden geboycot en begeleiders van de Centra voor Leerlingenbegeleiding die vreemdelingen met taalachterstand naar gemakkelijkere taalafdelingen sturen.

Ik word ziek van de verhalen van meisjes met een hoofddoek die het toch gemaakt hebben, en dan afkomen met het verhaal van een CLB dat hen naar het beroeps wilden sturen, terwijl ze later dan toch naar het ASO of Hoger onderwijs zijn gegaan en daarmee denken te bewijzen dat het CLB racistisch vreemdelingen discrimineert. Als een leerling uit het lager onderwijs komt met een ernstige taalachterstand, heeft het geen zin om die leerling naar een zware taalafdeling zoals een Latijnse te sturen, ook als die leerling in normale gevallen wél voor die afdeling geschikt zou zijn. Door de leerling naar een gemakkelijke taalafdeling te sturen voorkomt het CLB mislukking en ontmoediging. Door het superieure intellect van de leerling wordt zijn verhaal een succesverhaal, hij haalt zijn taalachterstand in, en dan is in ons systeem nog altijd (bijna) alles mogelijk.

Het gaat er om dat we in een tijd leven waarin ieder verhaal door de een of andere ideologische groep wordt aangegrepen om propaganda te voeren voor zijn ideologie. Als een jonge Marokkaan een steen gooit naar een politiecombi, en een andere met onderscheiding zijn diploma haalt, roepen de politiek correcten en de rechtse zakken om ter luidst: zie je wel !

Zelfs als je gelijk hebt, mag je niet liegen om gelijk te halen.

Wie heeft gelijk ?

Een zaak is zeker: de overgrote meerderheid van de mensen, of ze nu autochtoon of allochtoon zijn, is beperkt in zijn intellectuele en karakteriële mogelijkheden. Er zijn meer zwakke dan sterke mensen. Principieel sta ik altijd aan de kant van de zwakken.

Politiek correcten horen over het algemeen bij de intellectueel sterkeren. Ik hoor in cultuur-kringen een zeker dédain voor mensen met minder talent voor vreemde talen. Voor polyglotten is meertaligheid de normaalste zaak van de wereld, en een aantal begrijpen niet dat de meerderheid van de mensen dat talent niet, of minder hebben, zeker als ze in hun cultureel elitair polyglottisch cocon gevangen zitten.

Het is zeker ook zo dat de meeste jongeren (en zeker de ouderen) van allochtone afkomst het niet gemakkelijk hebben om het Nederlands onder de knie te krijgen; ook onze schoolcultuur kan een probleem vormen. Net zoals de geslaagden fier mogen zijn op hun verdiensten, zo mogen de zwakkeren om begrip vragen voor hun onvermogen.

De politiek correcten weigeren het te zien. Maar de multiculturele samenleving is geen evidentie. De problemen daar rond hebben niets van doen met de persoonlijke verdiensten of het onvermogen van allochtonen. Deze mensen moeten dus niet opgevoerd worden in de propaganda-oorlog. De moeilijkheden eigen aan de multiculturele samenleving zijn structureel, hangen samen met de aard van het beest mens; met identiteit, groepsgevoelen en nood aan geborgenheid en een “thuis”gevoelen, zowel van autochtonen als van allochtonen.

De politiek correcten weigeren deze moeilijkheden vanuit hun ivoren toren te zien. Daarmee bereiden ze de weg voor de rechtse zakken, want die hebben gelijk als ze wijzen op de moeilijkheden. De overgrote meerderheid van de gewone mensen krijgt op een of andere manier te maken met die problemen of voelt in ieder geval aan dat er iets niet klopt, en dus geeft ze de rechtsen ook gelijk. Het probleem is niet dat de rechtsen gelijk hebben, zoals de politiek correcten betwisten, maar dat ze hun gelijk kaderen in een totaal verwerpelijke ideologie waarin mensen worden ingedeeld in soorten, afkomsten of rassen waarbij de ene soort minderwaardig is aan de andere, en de eigen soort superieur is of op zijn minst wordt beschouwd als de enige die er toe doet.

Rechts heeft zelfs gelijk als het zegt “eigen volk eerst”. Maar het zegt niet wat het eigenlijk bedoelt: “alleen eigen volk, want het is meer waard dan de anderen.”

Politiek correct laat zich vangen aan de leugenachtige hypocrisie van rechts en is dan verwonderd dat het vlaams blok de grootste partij wordt. Daarmee delven de politiek correcte belgicisten het graf van belgië. Ik lach me cynisch krom. Maar tegelijkertijd is het ook om te huilen.

 

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *