Hoe een VN studie over de overbevolking van de planeet tot ontmaskering leidt.

VRTNWS

Nieuwe studie voorspelt minder snelle stijging wereldbevolking: geen 11 maar 9 miljard mensen in 2100

De wereldbevolking zal deze eeuw mogelijk minder snel stijgen dan verwacht. Dat voorspellen onderzoekers van het Institute for Health Metrics and Evaluation aan de Universiteit van Washington in een nieuwe studie. In plaats van met 10,9 miljard zouden we in 2100 maar met 8,8 miljard zijn. Verschuivingen in bevolkingsgroei kunnen de economische pikorde sterk beïnvloeden.

Rechtuit gezegd: de cijfers van de VN interesseren me geen barst. De VN heeft een traditie van valse cijfers, al dan niet bewust de wereld in gestuurd. Daarmee heb ik niet gezegd dat hun cijfers altijd vals zijn, maar het maakt ze wel onbetrouwbaar. Geef me geen ongelijk, want ze zeggen het zelf.

Daarbij zijn deze cijfers op zich totaal irrelevant. Al op dit ogenblik zitten we met een overbevolking en elke stijging verergert de toestand. Het is belachelijk om te zeggen dat we in 2100 “maar” met 8,8 miljard zullen zijn. Ja, ik weet wel dat die “maar” er staat in een vergelijking met de eerst verwachte 10,9 miljard, maar toch geeft die “maar” de indruk dat het cijfer positief is. Niet dus. Het cijfer wordt pas positief als het (ver) onder de huidige 7,8 miljard daalt.

Maar de VN brengen natuurlijk niet zo maar een rapport uit. Daar zit wat achter. 

De VN stellen dat de stijging niet overal gelijk zal zijn en dat daardoor de machtsverhoudingen in de wereld zullen veranderen in het voordeel van de landen met de grootste stijging. Dat is natuurlijk dikke zever. Ik voorspel dat juist de landen met de minste stijging sterker zullen worden. Als je naar de wereld nu kijkt, zie je dat een grote bevolking op zich op geen enkele manier tot macht leidt. Als dat wel zo zou zijn, zou de wereld nu gedomineerd worden door India en Afrika. Een grote stijging van de bevolking leidt maar tot problemen. De macht hangt totaal niet meer af van het aantal, maar van de technologische voorsprong. En die is gemakkelijker te verwezenlijken en te handhaven bij een kleine, goed opgeleide elitaire bevolking, die de grote massa manipuleert en zo nodig met geweld naar haar pijpen laat dansen.

Dan komt plots ook de veroudering ter sprake.

Die haalt de aap uit de VN-mouw: de combinatie van mogelijke verschuiving van de machtsverhoudingen en de veroudering zullen er toe leiden dat de nu machtige landen nood gaan krijgen aan massale immigratie. Dezelfde migratie die de VN al propageerden met hun Marrakesh pact.

De VN geven zelf ook aan – de overgrote meerderheid van de lezers leggen de verbanden toch niet – dat te weinig en te oud volk moet leiden tot een grondige herziening van de welzijns- en gezondheidssystemen. Dat is natuurlijk news speak of schoonspraak: als de VN zeggen dat dit nodig zal zijn, bedoelen ze dat ze dat wensen. Of nog: ze willen de afbraak van onze sociale zekerheid. Ook hun propaganda voor de migratie past daarin, want een massale invoer van verse arbeidskrachten leidt tot vergroting van het aanbod op de arbeidsmarkt, wat leidt tot verlaging van de prijzen, in dit geval de lonen. Met lagere lonen daalt sowieso het inkomen van de sociale zekerheid… en worden de rijken rijker.

Nu zal een intelligente kwaadwillige natuurlijk opwerpen dat de sociale zekerheid een bijna exclusief Europese realiteit is, en dat de VN het hebben over migratie in het algemeen, niet enkel naar Europa. Maar als je naar de realiteit kijkt, gaat het dus wél over migratie naar Europa, want buiten wat Mexicanen die zou stom zijn om naar de VS te willen, wil toch iedereen naar Europa ? Het Marrakesh pact is één grote leugen en nog erger: het is smeerlapperij want het is manipulatie van mensen van goede wil. Wie de doelstellingen van het Marrakesh pact leest, kan niet anders dan er voor zijn, en dus springen de mensen die het goed menen op die kar en worden voorstander van migratie. 

Heeft niet iedere mens recht op leven in een welvarend land ? En is migratie niet nodig om onze arme ouderen en zieken te kunnen verzorgen ? En na dit rapport van de VN is het toch duidelijk dat migratie een antwoord is op het probleem van de overbevolking omdat die zich anders concentreert in een beperkt aantal landen ? Als je er zoals de VN doen, dan ook nog het klimaat bijhaalt, kan een beetje menselijke mens toch niet anders dan heftig voorstander worden van de migratie ? 

Zo kweekt men politiek correcten. Want door de manipulatie van, onder andere, de VN fixeren die mensen zich op één zogezegd positief aspect, en weigeren om andere, negatieve aspecten, in rekening te brengen. Dat noemt men ideologische blindheid.

Zo werken die politiek correcten mee aan de verborgen agenda van de VN: de afbraak van de sociale zekerheid in het bijzonder, en de verrijking van de elite die aan de macht is in het algemeen. Wie uit idealisme meewerkt aan de realisatie van een verborgen agenda die haaks staat op zijn ideaal, is een nuttige idioot. En zo krijg je dan een nieuw mensenras: de politiek correcte nuttige idioten.

Zeg niet dat het niet waar is: tenslotte worden de VN toch niet bevolkt en bemand door mensen die de gewone man vertegenwoordigen ? De VN zijn toch een organisatie van landen ? In de VN zitten toch de nationale machthebbers ? Bekijk dan eens het lijstje van die machthebbers ? De overgrote meerderheid is krapuul dat zijn eigen bevolking schaamteloos uitbuit. Denk je nu echt dat Trump of Kabila, sjeik Salman bin Abdoel Aziz al-Saoed, Poetin of Erdogan ook maar iets inzitten met een sukkelaar in een bootje op de Middellandse Zee ? Neen, ze dienen de belangen van de rijken en bedienen zich zelf. Door die VN laten de politiek correcte nuttige idioten zich leiden.

 

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *