Rutte en De Wever hebben gelijk. Het spijt me.

De Groene Amsterdammer

Dirk Bezemer

Eigenbelang

‘Het zuiden van de eurozone is de kip met de gouden eieren van de Nederlandse economie. Voor de prijs van vier kopjes koffie per jaar per Nederlander willen Rutte en Hoekstra die kip nu slachten.

Die Rutte is een rechtse kwal en liberaal. Je hebt liberalen die liberaal zijn omdat ze persoonlijke vrijheid belangrijk vinden, maar overigens sociaal zijn. Maar de meeste huidige liberalen zijn economische liberalen: ze staan aan de kant van het kapitaal. Vrijheid bestaat bestaat voor hen er in dat je rijken niets in de weg mag leggen, en dat mensen het recht hebben om rijk te worden op kosten van armen.

En toch heeft Rutte gelijk. En dit artikel bulkt van de leugens.

Vooraf toch nog even dit: jullie vragen zich nu waarschijnlijk af waarom ik aandacht besteed aan een Nederlandse politicus. Heeft die ook iets met ons te maken ? Ja, natuurlijk, want het gaat over Europa, en vele mensen maken de fout om Europa als ver van hun bed te zien. Maar alhoewel het Europese parlement vol zit met tweederangsfiguren, afgevoerden, en opportunistische poenpakkers, is dat niet het geval met de echte Europese leiding. Die zit vol met echt bekwame mensen. Alleen staan ze, zoals Rutten, aan de kant van het kapitaal. We hebben dus alle reden om dat volkje in het oog te houden. Het onderwerp van de steun aan de Zuiderse Europese landen, is ook een vergroting van de steun van Vlaanderen aan Wallonië, en heeft als zodanig rechtstreeks te maken met onze portemonnee.

Juist zoals ik zeg dat Vlaanderen moet stoppen met geld over te hevelen naar de Waalse staat omdat die staat een bodemloze put is, en dat geld slecht wordt gebruikt, ben ik het met Rutte eens dat er inderdaad voorwaarden moeten gesteld worden aan de steun van Noord-Europa aan Zuid-Europa. Linkse vrienden, voor dat jullie nu in een kramp schieten… wacht tot het einde van mijn verhaal.

We zitten met een fundamenteel probleem. We leven in het kapitalisme en dat systeem heeft spelregels. In een spel zijn er winnaars en verliezers. Wie die spelregels niet of slordig volgt, krijgt problemen. Wie de spelregels wél correct volgt, zal bij de winnaars horen. Ik wil hier niet ingaan op de oorzaken, maar het is duidelijk dat de Noord-Europese landen in het algemeen de kapitalistische spelregels beter volgen dan de Zuid-Europese. Je kan dat ook zeggen van Noord-belgië tegenover Zuid-belgië. Dat vertaalt zich in welstand. Of die welstand goed verdeeld wordt, is een andere zaak.

Of nog: de liberalen hebben gelijk als ze zeggen dat de koek eerst moet gebakken worden voor je hem kan verdelen. Dat ze bij die verdeling dan schaamteloos de boel belazeren en voor de zwakkeren slechts kruimels van hun rijke tafel laten vallen, doet niets af van het feit dat de koek eerst moet gebakken worden. Bij dat bakken moet je de recepten volgen. Anders mislukt je baksel. Om de vergelijking door te trekken: de duurtijd van een en ander moet aangepast zijn aan de toestellen die je gebruikt. Op een barbecue, bak je anders dan in een oven. Het kapitalisme is het toestel. Je moet dus de richtlijnen van het toestel volgen.

Nu ben ik er van overtuigd dat je ook met een ander toestel dan het kapitalisme mooi en veel/genoeg kan bakken. Maar op dit ogenblik wil de wereld blijkbaar geen ander toestel. En dus zijn de VS van Amerika het land dat de wereld domineert omdat daar de regels van het kapitalisme het best worden gevolgd. En China is pas komen meespelen, sinds het ook aanvaard heeft om volgens die regels te spelen.

Staten of deelstaten die slordiger omspringen met de regels, hebben dus minder koek te verdelen. Dat is het geval met Zuid-Europa en Zuid-belgië.

En nu zegt Rutte aan de Zuiderse staten: voor we jullie helpen, moeten jullie de regels gaan volgen. Hij heeft gelijk.

Ik ben tegen die regels, en tegen dat spel. De schandelijke armoede en racisme (dat samen gaat met die armoede) van de gewone Amerikaan maakt dadelijk duidelijk waarom. En ik zeg dus klaar en duidelijk: een menselijke wereld is in dit spel niet mogelijk. We moeten naar een ander spel, met andere regels. We moeten naar een alternatief voor het kapitalisme. Ik heb, verdomme, verschillende jaren enorm veel energie gestoken in mijn boek Eutopia omdat al mijn analyses me leiden tot altijd hetzelfde besluit: binnen het kapitalisme is er geen oplossing.

Links keert zich tegen Rutte en tegen De Wever. Het heeft geen zin. Het heeft geen zin omdat zij  goede bakkers zijn, en die bakkers heb je nodig, anders is er geen koek. Dan komen we bij de verdeling van de koek. Ook hier heeft het geen zin om zich tegen Rutte of De Wever te keren, want ook hier bots je op de regels van het systeem die zij volgen. Het komt neer op een analyse die ik al zo dikwijls naar voor heb geschoven: binnen het kapitalisme staat de politiek per definitie in dienst van het kapitaal. Links rekent nog altijd op de politiek om de koek beter te verdelen. Binnen het kapitalisme is geen betere verdeling mogelijk. Na de tweede wereldoorlog hebben we door speciale economische toestanden in onze gewesten een billijkere verdeling gekend. Maar die economische toestand is voorbij.

Moeten we dan de armen in het Zuiden (Europa en belgië), of gewoon bij ons, in de steek laten ? Natuurlijk niet. Maar binnen het kapitalisme is er slechts één mogelijkheid, en die staat dus los van de politiek en dus ook van de staat: we moeten naar vormen van solidariteit die niet aan staten en politiek gebonden zijn. We moeten naar ziekenkassen, werklozenkassen, pensioenkassen met veel kleinschalige initiatieven die kort bij de mensen staan. Maar om voldoende schaalgrootte te krijgen, zullen die kleinschalige initiatieven moeten samenwerken, ook grensoverschrijdend. Wat belet links eigenlijk om een Europese ziekenkas te organiseren ? Ja, ik weet het, tussen droom en daad staan wetten en praktische bezwaren, maar als het kapitaal zich globaal weet te organiseren, waarom de arbeid dan niet ?

Overigens is dat zeker niet de definitieve oplossing. Die oplossing ligt buiten het kapitalisme en in mijn boek Eutopia.

PS Je kan Eutopia op deze website onder de rubriek Publicaties gratis lezen en/of downloaden, ook in ebookformaat.

 

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *