Zijn zwarten volwaardige belgen ?

Sampol

Sandrine Ekofo

Wij zijn volwaardige Belgen

Geef jongeren met Afrikaanse afkomst meer inspraak in het deklolonisatiedebat.

Vooraf: dat Sandine het belangrijk vindt om belg te zijn, getuigt niet voor haar.

Op een of andere manier heb ik altijd een spontane sympathie gehad voor de zwarte mens. Maar, rechtuit gezegd, dat begint te veranderen.

Als jonge puber maakte ik kennis met de negro spirituals en de jazz en was Louis Armstrong een symbool. Ik begrijp dus totaal niet waarom de anti-zwarte-pieters zich zo druk maken over dikke lippen. Die lippen staan voor mij symbool voor superieur trompet spelen.

Het negerke op de toonbank van de snoepwinkel kreeg van mij altijd een centje en ik at speciaal chocolade voor het zilverpapier waarmee de paters op een of andere wonderlijke manier negerkes hielpen. En ja, na deze paternalistische zo niet denigrerende woorden, davert het hele bos door het gehuil van de meute politiek correcten. 

Ik weet dat het hopeloos is, maar wil toch beroep doen op enig (gezond) verstand. Want toen in 1953 half Nederland onder water liep heb ook ik brieven van medeleven geschreven naar half verzopen kinderen die niet veel later als arrogante Hollanders neerkeken op die domme belgen. Ja, natuurlijk zijn belgen dom, in tegenstelling met Vlamingen. Maar daarom moet je er nog niet op neerkijken.

Toen in 1956 de Russische tanks Boedapest binnenrolden, heeft een welstellende tak van de familie (wij waren daar niet rijk genoeg voor) een mooi graatmager Hongaars vluchtelingenmeisje opgevangen en vet gemest. Ik ben er nog verliefd op geweest.

In 1964 heb ik zelfs meegeleefd met de blanken die door de para-commando’s uit Congo werden weggehaald, op de vlucht voor barbaarse Congolezen. Voor het gehuil weer losbarst: barbaars gedrag is van alle tijden en van alle soorten. Maar nu was het dus Congolees.

Paternalisme ? Wat is er tegen paternalisme ? Overigens: wat kan je van paters anders verwachten dan paternalisme ? Valt paternalisme samen met neerkijken op een ander ? Hoe kan je een ander omhoog halen zonder er op neer te kijken ?

Of mag je een ander niet meer helpen ? Hallo, pseudo linkse vrienden ? Als de paters niet hadden neergekeken op de zwarten en ze gelijk waren geweest aan de zwarten, waren die scholen en hospitalen er niet gekomen.

Nogal wat pseudo linksen gaan tegenwoordig in hun drang naar gelijkheid zo ver dat ze zelfs niet meer proberen om de “mindere” naar boven te halen, maar eisen dat de “hogere” naar beneden komt. Dat is op dit ogenblik bezig in ons onderwijs: er is te veel uitstroom van (allochtone) jongeren zonder diploma. De (grote) inspanningen om deze jongeren speciaal te begeleiden leiden niet echt tot resultaat, en dus moet de lat lager gelegd worden zodat iedereen er over kan.

Of moesten de paters ook met paan in hutten zijn gaan leven ? Solidariteit nietwaar ? En vwala: de pseudo linkse heeft zijn antwoord klaar: die paters hadden daar niets te zoeken. Als ik daarin meega, hebben de zwarten hier nu ook niets te zoeken. Maar laat nu al duidelijk zijn: ik ga hier niet in mee. Ik trek enkel de consequenties van het stupide pseudo linkse denken.

Over het onderwijs gesproken: Sandrine klaagt aan dat de zwarten in het onderwijs gediscrimineerd worden. Even verder vermeldt ze dat 60% van de zwarten in dit onland een hoger diploma heeft. Officiële statistiek: 47,5% van de 30-34-jarigen belgen bezit een diploma hoger onderwijs. Zo erg kan die discriminatie dan toch wel niet zijn ? Of hebben die zwarten dan beter hun best gedaan dan de autochtonen ? Zo ja, dan mag ik ook stellen dat de zwarten die géén hoger diploma halen, minder hun best hebben gedaan.

Bestaat er dan geen discriminatie of racisme ? Natuurlijk wel. En het is een evidentie dat daartegen moet opgetreden worden. Maar op dit ogenblik is er een industrie ontstaan die van de opsporing van racisme een  hype heeft gemaakt.

Neem nu dat onderzoek dat stelt dat 80% van de ondervraagden van Afrikaanse roots verklaart slachtoffer te zijn geweest van racisme. Dat zou heel erg zijn, als het cijfer betekenis had. Maar dat heeft het niet, want ik lees geregeld getuigenissen van zwarten over hun racistische ervaringen, en meestal beperken die zich in aantal en zwaarte. Als een wit kind een zwart kind uitmaakt voor zwarte, kan dat zwart kind eerlijk antwoorden in het onderzoek: ja ik heb een racistische ervaring gehad, en zo wordt het meegeteld bij die 80%. Ik ben er zeker van dat als je hetzelfde onderzoek doet bij rosse mensen dat het cijfer ongeveer gelijk zal zijn.

Overigens, wist je dat rosse vrouwen gemakkelijker en heviger zijn in seks ?

Keur ik daarmee dat soort gedrag goed ? Natuurlijk niet. Maar ik relativeer het wel.

Ondertussen bestaat er geen discussie over dat de toestand in Congo totaal ontspoord is en er nog nauwelijks sprake is van een georganiseerde samenleving of staat. Het is uitgesloten dat witte mensen daar de boel zouden gaan oplossen. Dat zouden de pseudo linksen dadelijk als nieuw kolonialisme bestempelen. Gezien het hoog percentage racisten in Vlaanderen is het zeker niet aangewezen om Vlamingen naar Congo te zenden. Het paternalisme van de paters kan niet meer. Overigens zijn er ook geen paters meer. Ze zijn door het dogmatisme van de katholieke kerk, de consumptiemaatschappij en gezond verstand uitgeroeid.

Ik roep dus de 60% zwarten met een hoger diploma in ons land op om terug te keren naar Congo om daar hun gefolterde broeders uit de nood te helpen; uiteraard zonder er op neer te kijken.

Neen, ik zit niet op het spoor van het vlaams blok dat de terugkeer van alle allochtonen wil. Die terugkeer is ingegeven, inderdaad, door racisme en vreemdelingenhaat. Neen, voor mij is er geen enkel probleem dat de overige 40% blijft. Daarbij roep ik op om praktijktesten te organiseren; om nog meer inspanningen te leveren in het onderwijs; om aan alle belgen, en vooral aan de autochtonen, duidelijk te maken hoe afschuwelijk het kolonialisme wel niet is geweest en wat voor krapuul hier koning is geweest. Vergeet daarbij niet dat na Leopold II, de volgende koningen, tot de huidige toe, evenzeer fortuin hebben gemaakt met zwart bloed aan hun gemanicuurde handen. Ja, dat moet zeker in de eindtermen komen !

 

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *