Klimaat en ijdelheid

de Volkskrant (Nl)

Bard van de Weijer

Big Oil is nu Small Oil: is er nog toekomst voor de oliesector in een duurzame wereld?

Exxon domineerde bijna een eeuw lang Wall Street en de Amerikaanse politiek. Maar de invloed en waarde van het olieconcern smelten sneller dan de poolkappen. Exxon valt nu zelfs uit de gezaghebbende Dow Jones. Is het olietijdperk binnenkort voorbij

Je kan/moet dit artikel natuurlijk lezen in het kader van het klimaatprobleem. En dan is dit heuglijk nieuws. Wie begaan is met het lot van de aandeelhouders van die oliemaatschappijen, moet zich geen zorgen maken: die zitten ondertussen met hun geld ook al in de “alternatieve” business. Ze blijven gewoon winst maken, alleen komt die nu uit meer klimaatvriendelijke bronnen.

Maar er wringt me iets.

Ik heb me ondertussen laten overtuigen: de opwarming is een feit en in die opwarming speelt menselijke activiteit een grote rol. Maar op Wikipedia lees ik: de opwarming wordt… “veroorzaakt door een stijging van de concentratie broeikasgassen in de atmosfeer, wat op zijn beurt het gevolg is van de sterke bevolkingsgroei en toename van menselijke activiteiten, waaronder: gebruik van fossiele brandstoffen, ontbossing, bepaalde industriële en agrarische activiteiten.” Let op het woordje “waaronder”. Als je dat “waaronder” weg laat, hou je over: bevolkingsgroei en toename van menselijke activiteiten. Voor mij betekent dit dat enkel de inperking van de bevolkingsgroei en de afname van menselijke activiteiten echt terzake is. Het terugdringen van fossiele brandstoffen, ontbossing en bepaalde industriële en agrarische activiteiten zal niet volstaan.

Laat me het algemeen stellen: een sterke bevolkingsgroei en toename van menselijke activiteiten zal altijd op een of andere manier onvermijdelijk druk uitoefenen op onze planeet.

Ik ga er vanuit dat we de opwarming enkel nog kunnen vertragen en misschien binnen bepaalde perken houden. Het moet ondertussen ook duidelijk zijn dat er slechts efficiënte ingrepen komen als die ook commercieel interessant zijn. 

Maar goed: veronderstel dat we het probleem van de opwarming (gedeeltelijk) onder controle krijgen. Als de menselijke activiteit blijft groeien zullen er dan andere problemen opduiken die even zwaar zullen wegen. Vraag me niet welke problemen. Maar laat me het zo stellen: al lang voor er sprake was van het CO2 probleem wist ik dat er vroeg of laat een ernstig probleem zou komen. Ook toen had je me niet moeten vragen welk dat dat wel zou zijn. Maar het is gewoon niet mogelijk dat een explosieve bevolkingsgroei die samengaat met sterke economische groei (massaproductie) de planeet onbelast laat.

De coronaproblemen zouden te wijten zijn aan het feit dat mensen meer en meer “natuur” in beslag nemen en zo in contact komen met “besmette” dieren. Maar hoe wil je dat die mensen weg blijven uit dat woud als er altijd maar meer mensen bijkomen? De autochtonen in Brazilië steken zelf de boel in brand. Ze hebben die branden nodig om te overleven. Als die bevolking groeit, wordt er meer in brand gestoken.

Natuurliefhebbers klagen aan dan vele diersoorten met uitsterven bedreigd zijn. Het zal wel: hun habitat verkleint. Minder plaats betekent minder dieren. Dat is dus het fundamentele probleem: de mens heeft de kennis en kunde om zijn habitat uit te breiden. Door de bevolkingsgroei is hij gedwongen om dat te doen… Eigenlijk is het simpel: als we kiezen voor meer mensen, zullen er minder dieren zijn. Spijtig dat dit niet geldt voor virussen.

Wil ik eens een voorspelling doen: als we door massamigratie de bevolking in belgië doen groeien, zal in de kortste keren de wolf terug verdwijnen; zeker als die immigranten moslims zijn, want die mensen willen absoluut zelf hun schapen slachten. Sorry, dat is gemeen van mij, maar ik kan het niet laten.

Nu is die bevolkingsgroei een serieus probleem. Niet enkel door de groei zelf, maar ook doordat er zo weinig animo is om er iets aan te doen. Ik hoor veel over CO2 en de scheten van koeien, maar heel weinig over de bevolkingsgroei. Dat komt natuurlijk doordat die bevolkingsgroei geen probleem is voor de machthebbers in de huidige menselijke samenleving. Kapitalisten hebben er totaal geen last van. Integendeel: hoe meer volk, hoe goedkoper de arbeidskrachten. Van een andere kant bekeken: hoe meer productie, hoe meer winst, maar enkel als er volk genoeg is om die producten te kopen. Met andere woorden: de economische groei vraagt om meer volk op onze planeet, zowel in de productie als in de consumptie. Economische groei hoort bij de essentie van het kapitalisme: als concurrentie de motor is van het economische gebeuren, kàn dat niet anders dan leiden tot groei. Of wil je me gaan uitleggen dat je de concurrentiestrijd kan winnen door minder te produceren ? Concurrentie leidt er toe dat ik meer moet produceren dan mijn concurrent. En hij moet dan weer meer produceren dan ik…De grens ligt bij de consumptiecapaciteit. Maar die is fundamenteel onbegrensd. Zo nodig organiseren we naast de consumptiemaatschappij ook de wegwerpmaatschappij. Tenslotte is het hele gedoe rond emissievrije zones in de steden niets anders dan een manier om mensen er toe te brengen om auto’s die nog perfect in orde zijn te vervangen door nieuwsoortige  modellen. We creëren wegwerpauto’s. Dat is de essentie van de zo bejubelde Green Deal van Ursula von der Leyen.

Als je het probleem van de klimaatopwarming kadert in het probleem van de bevolkings- en economische groei krijgt het klimaatactivisme dat zich vooral richt op de CO2 een wrange smaak: het kan onmogelijk tot een oplossing leiden en speelt tegelijkertijd in de kaart van de oorzaak van het probleem: het kapitalisme.

Van mij mag je actie voeren tegen fossiele brandstoffen en CO2 uitstoot. Ik steun je, en leef waarschijnlijk klimaatvriendelijker dan jij. Maar als je die actie niet in het grotere verband van de strijd tegen kapitalisme en bevolkingsgroei stelt, is het ijdelheid der ijdelheden. Alles is ijdelheid.

 

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *