Van belgië, vazal van de VS, naar de wereld van de macht.

Uitpers

Willy Van Damme

Chemische Wapens–België steunt censuur

Het dossier van de chemische wapens en de Organisatie voor het Verbod op Chemische Wapens (OVCW) blijft voor beroering zorgen. En ditmaal toonde België daarbij zijn waar gezicht, die van vazal van de VS en van oorlogvoerende partij tegen Syrië

Als een jonge Turk tegen zijn vrouwelijke leerkracht kan zeggen: “pas op, ik weet je wonen”, waarom zou een Amerikaans topdiplomaat dat dan ook niet kunnen doen tegen een hoge ambtenaar die niet naar zijn pijpen wil dansen ?

Gewone mensen hebben de neiging om op te kijken naar “hooggeplaatsten”. Ze denken dat die mensen wel van aard uit een zekere voornaamheid zullen bezitten. Als je die hooggeplaatsten dan ook in het openbaar bezig hoort, komt er geen onvertogen woord over hun lippen. Als in het belgische parlement iemand “godverdomme” zegt, wordt zij in de pers daarop aangesproken. Dat past niet in het chique halfrond. Maar als je die hooggeplaatsten bezig hoort als ze een pint op hebben, schrik je van een woordenschat zo goor als je aan de toog in het volkscafé niet tegenkomt. De straatwerker wiens bilspleet triestig ogend te voorschijn komt als hij een riooldeksel opraapt, is voornamer dan de man in maatpak met grijzende haren die als het hem uitkomt grote ervaring en wijsheid kan uitstralen. Moet ik over Weinstein of Willy Claes beginnen ? Alhoewel, Willy Claes heeft nooit wijsheid uitgestraald.

Het verhaal dat hier in Uitpers wordt verteld geeft een goed beeld van het reilen en zeilen in de wereld die het lot van de mensheid bepaalt.

Maak je geen illusies: in onze wereld komen enkel mensen aan de macht die uit zijn op macht. Wie uit is op macht geniet er van als hij macht kan uitoefenen over anderen. Daar leeft hij voor. Hij kan ook niet verdragen dat iemand weerstand biedt tegen zijn machtsdrang. Op dat ogenblik wordt macht destructief en worden leugens, bedreigingen en uitschakelingen gewoon onderdeel van het spel. (De heilige koning Boudewijn heeft het bevel gegeven om Lumumba uit te schakelen.) Aan de top van onze samenleving zitten enkel machtswellustelingen. Het systeem verdraagt geen andere mensen aan de top.

Nu zal natuurlijk niet elke uitoefening van macht op zich destructief zijn. Macht kan ook gebruikt worden om goed te doen. Als een man zijn macht gebruikt om zijn vrouw in het gareel te houden, kan je weinig kritiek hebben op die machtsuitoefening. Althans dat zegt mijn Marokkaanse buurman. Mijn Turkse vriend zegt dat niet, maar die is dan ook geassimileerd en geëmancipeerd. Mijn buurman aan de andere kant, een rasechte Vlaming, zegt dat ook niet, maar doet het wel. Ik bedoel maar: het is niet zo simpel. En daarbij: sommige vrouwen hebben het nodig om in het gareel te worden gehouden.

Maar één zaak is zeker: het Amerikaanse volk is nog altijd getekend door zijn oorsprong (die niet zo ver in het verleden ligt). Bij de Angelsaksen ligt die oorsprong bij de cowboys die een conflict met de wapens beslechtten. Bij de Italianen en de Chinezen was van bij het begin de maffia de baas. Je hebt dan nog de latino’s, maar die zijn altijd basse classe gebleven. Ja, ik maak er een karikatuur van. Er zijn zeker ook goed ontwikkelde Amerikanen. Maar in een karikatuur zit wel altijd een kern van waarheid.

Als je naar de kern van de zaak gaat in het artikel van Willy Van Damme, kom je uit bij de Amerikaanse overheersing van deze wereld en, als het over belgië gaat, bij het belgische onvermogen om daar tegen in te gaan. We hebben het recent nog gezien bij de aankoop van de nieuwe gevechtsvliegtuigen. Ik heb geamuseerd gekeken naar de artikelen die indertijd opdoken en waarin ernstige mensen waarschuwden dat de aankoop van de Amerikaanse F-35 een miskoop zou zijn; om velerlei redenen. Ook de schijnbewegingen  waarin werd gesuggereerd dat het Franse model een kans maakte, waren plezant om zien. Iedere realistische mens wist dat het enkel de F-35 kon worden, gewoon omdat de Amerikanen dat wilden. Al het gedoe van discussie was gewoon volksverlakkerij om de indruk te geven dat we in een democratie leven. Zeker als het over de Amerikanen en de NAVO gaat, is dat niet zo.

En dus is dit onland in oorlog met verschillende andere landen, en de bevolking beseft het niet eens. Overigens heeft het parlement daarin niets te zeggen gehad: het is gewoon de regering die besliste dat onze gevechtsvliegtuigen hier en daar wat lucht-grond raketten zouden gaan afschieten, al dan niet met burgerslachtoffers. Met andere woorden: belgië heeft de oorlog verklaard aan landen die op geen enkele manier een bedreiging vormden voor ons land, enkel om de Amerikanen een plezier te doen. En de belgische bevolking stond er bij en keek er naar. Of liever: zag het zelfs niet omdat niemand in de reguliere media de zaken wilde zeggen zoals ze zijn.

Laat ons nu wél de zaken zeggen zoals ze zijn: onze reguliere media zijn totaal onbetrouwbaar, zeker als het over onze militaire en buitenlandse politiek en over belgië gaat. 

Overigens: wie is er onze nieuwe minister van buitenlandse zaken ? Ja, Sophie Wilmès, Haar vader is (onder andere) professor aan het Massachusetts Institute of Technology, een van de vooraanstaande Amerikaanse universiteiten. De Amerikanen kunnen op beide oren slapen met Sophie op buitenlandse zaken. Overigens is haar vader ook regent bij de Nationale Bank en heeft zij zelf gewerkt als financieel beheerder bij de Europese Commissie. De band met het belgische grootkapitaal is duidelijk.

Veel gewone mensen hebben weinig of geen benul van het feit dat er een totaal andere wereld is dan de hunne. Ze kunnen zich de wereld van de armen in de wereld niet indenken, maar evenmin de wereld van de rijken die de wereld regeren en waarin op totaal andere manieren wordt geleefd en gedacht. Sommige van die hoogstaanden verstaan de kunst om zich geliefd te maken bij het gewone volk. Zelfs de koninklijke hark slaagt daarin. Maar vergeet nooit als je de koning, of De Croo, of andere dergelijke figuren bezig ziet en hoort, dat ze gewoon even afdalen om het gewone volk wat te sussen en daardoor nog meer vrij spel te hebben voor hun benedenmenselijke rotzooi aan de top. 

 

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *