Bedenking bij een onthoofding in Parijs

De Wereld Morgen

Luk Vervaet

De onthoofding in Frankrijk en de kinderen van de haat

Op 16 oktober 2020 werd in Parijs een leraar vermoord, onthoofd. De daad is beangstigend en verschrikkelijk, de woorden om het te beschrijven zijn het evenzeer.

Vandaag ben ik in een goede bui en dus maakt dit artikel me niet kwaad maar triest. Ik weet zeker dat Luk Vervaet een mens is die het goed meent. Eigenlijk zouden wij aan dezelfde kant kunnen/moeten staan. Niet dus. Want Luk is een politiek correcte nuttige idioot en zijn artikel is zo oneerlijk als de uitspraken van Trump.

Hij begint zijn betoog met een beeldende en afschuwwekkende beschrijving van de moord op de leraar in Parijs. Geen haar op mijn hoofd dat er aan twijfelt dat zijn afschuw gemeend is. En toch: als je deze aanvang in het geheel van het artikel plaats zit er iets oneerlijks in: het is een klassiek retorisch trucje dat de “captatio benevolentiae” genoemd wordt: het wekt goedwil op bij de lezer om de rest van het betoog te aanvaarden.

Je komt ze op facebook tegen tot het je de strot uitkomt: de fascisten die lijstjes maken van de aanslagen door moslims; en de islamofielen die lijstjes maken van de aanslagen door fascisten. Vervaet zegt wel dat dit geen zin heeft, maar hij doet er even goed enthousiast aan mee.

En neen: het heeft geen zin. Wat maakt het uit wie de meerderheid heeft ? De fascisten of de moslimfundamentalisten ? Kan je de ene moord goedpraten door een andere ? 

Je mag beide terrorismen enkel met mekaar samen behandelen als er een rechtstreeks verband is tussen beide. Volgens Vervaet ligt dat verband in de keten, gevormd door wraak die dan weer wraak oproept. Maar dat verband is er (tenzij uitzonderlijk) niet: de moslim in Parijs heeft zijn aanslag niet gepleegd uit wraak tegenover een aanslag van een fascist. Zijn motief was ideologisch geïnspireerd. Brevnik werd gedreven door een fascistische ideologie. Ik beweer niet dat het thema wraak totaal afwezig is, maar het is zeker niet de hoofdfactor. Stop dus met fascistisch en islamitisch terrorisme rechtstreeks met mekaar in verband te brengen. Er is natuurlijk wel een relatie tussen het fascisme en de fundamentalistische islam: ze zijn beiden totalitair. Maar wil iemand beweren dat de fundamentalistische islam strijd voert tegen het “westerse” fascisme ? De fundamentalistische islam voert strijd tegen het Westen –  of liever tegen alles wat niet islamitisch is. Of dat Westen fascistisch is of niet, is voor de moslimterrorist niet terzake.

Vervaet past een andere retorische truc toe: hij construeert een situatie die hij dan kan gebruiken voor zijn argumentatie. Hij doet dit als hij vertrekt van mei 68 en aangeeft dat een generatie jongeren daardoor getekend is. Van daaruit lijkt het dan logisch om de stap te zetten naar de huidige generatie jongeren die dan zou getekend zijn door barbaarsheid. Let op: het gaat om generaties “bij ons”, getekend door de barbaarse wereld die wij hen hebben achtergelaten. Wat een nonsens. Natuurlijk is de kapitalistische wereld in zich barbaars. Maar het barbaarse er van ligt niet bij de jongeren. Die zijn in mijn ogen wel decadent, maar niet barbaars in de zin van “moordzuchtig”. De barbaarsheid van de kapitalistische wereld ligt bij het kapitaal. De onuitgesproken bedoeling van deze alinea geeft aan dat het moslimterrorisme eigenlijk door onze barbaarsheid zou ingegeven zijn. Kan het belachelijker ?

Vervaet is geen stommerik en hij doet het zo dat je het bijna niet door hebt. Maar eigenlijk beweert hij dat de Mohammedcartoons niet aanvaardbaar zijn.

Vervaet gaat toch wel heel ver: hij klaagt aan: Unanimiteit om “de politieke islam” aan banden te leggen. Huiszoekingen en de aankondiging dat vzw’s en andere organisaties zullen ontbonden worden, zoals het Collectif contre l’islamophobie en France (CCIF). Sluiting van radicale moskeeën.

Mag ik hem dan even vragen of een islam die terrorisme verspreidt niet aan banden moet worden gelegd ? Is het niet toegelaten om verenigingen die die islam verspreiden te verbieden ? Wat is er mis mee dat radicale moskeeën worden gesloten ? Wat is er mis met Vervaet ?

Als je dit artikel een beetje kritisch leest, weet je wat er mis is met Vervaet: hij is een onvoorwaardelijke verdediger van de islam. En hij is dan ook nog zo hypocriet dat hij er niet wil voor uit komen.

Ik zal het nog maar eens herhalen: het gaat niet op om mensen te veroordelen omdat ze in een bepaald geloof en ideologie zijn opgegroeid. Maar je kan er niet omheen: de islam is fundamenteel een ideologie die je niet zo maar kan gelijk stellen met het fascisme, maar hij is even nefast en ideologisch onverdraagzaam tegenover “die anderen”. Dat een massa moslims zich niet onverdraagzaam opstellen, verandert niets aan de ideologie.

Ik kom goede mensen tegen die mijn stelling tegenspreken door te verwijzen naar een aantal teksten in de koran. Maar als je boeken zoals de koran of het Nieuwe Testament leest, moet je niet op zoek gaan naar afzonderlijke teksten, maar naar de fundamentele boodschap die er in vervat ligt. Natuurlijk vind je altijd wel enkele teksten die niet echt aansluiten bij die fundamentele boodschap. Maar die veranderen niets aan die boodschap. Als je toch argumentatie gaat opbouwen op basis van die teksten, kom je in een doodlopend straatje. Tegenover iedere tekst die jij aanbrengt, stel ik er tien andere…

Als je de fundamentele boodschap niet ontdekt in de teksten zelf, kijk dan naar de “brenger” van de boodschap. Voor mijn part vergelijk je dan de figuur van Mohammed met die van Jezus. Uit de daden van Mohammed, een man die politieke macht greep en als een krijgsheer die macht over een groot grondgebied met geweld heeft uitgebreid blijkt duidelijk zijn fundamentele boodschap. Het geheel van de teksten van de koran spreekt zeker deze boodschap niet tegen.

Inderdaad, we moeten strijd voeren tegen het terug opkomende fascisme. Voor mijn part mag/moet daar meer aandacht voor zijn. Ik denk niet dat iemand mij er van kan verdenken enige sympathie te voelen of ideologische aansluiting te vinden met dat fascisme. Maar dezelfde gevoeligheid die me doet strijden tegen het fascisme, doet me ook strijden tegen de islam. En nog eens: dat is geen strijd tegen moslims omdat ze moslim zijn. 

De strijd tegen de islam moet voor mijn part een positieve component hebben: steun aan de moslims die op zoek zijn naar een aggiornamento van de islam. Maar ik ben er van overtuigd dat ook de negatieve component noodzakelijk is: het met alle mogelijke middelen terugdringen van de verspreiding van de fundamentalistische en politieke islam. Anders is de positieve component gedoemd om te mislukken.

 

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *