De wolf, symbool van fascisme

Doorbraak

Pinar Akbas

Frankrijk verbiedt Turkse Grijze Wolven, volgt Vlaanderen?

Macron trekt de lijn door en verbiedt ook het Turks ultranationalisme in zijn land. Het is Macron menens. Na de gruwelijke moord op Samuel Paty en Macrons oorlogsverklaring aan het islamfascisme heeft de Franse president nu zijn pijlen gericht op de Grijze Wolven. Dat zijn de Turkse ultranationalisten, bekend om hun discours van haat en terreur. En met een ellenlange criminele staat van dienst, vol moord en drugs- en wapenhandel.

Er zijn mensen die hopen op meer wolven in Vlaanderen. Op gevaar af van gemolesteerd te worden door een schapenboer, gun ik die mensen hun wolven. Maar de Grijze Wolven horen hier niet thuis. Die horen nergens thuis. Het zijn pure fascisten die hun eigen volk als superieur beschouwen en willen heersen over andere volkeren. Voor mijn part noem je ze ook nazi’s, al weet ik niet of er, zoals in het nationaal-socialisme ook soort socialisme aanwezig is in hun ideologie. In ieder geval organiseren ze sociaal-culturele verenigingen.   

Ze richten zich vooral tot jongeren en zijn in feite een paramiltaire organisatie met militaire trainingskampen en opleiding. Enkele jaren geleden paradeerden Turkse kinderen in legeruniform door de straten van Heusden-Zolder in een stoet, georganiseerd door de Grijze Wolven. Dat een fascistische vereniging openlijk door de straten marcheert is een teken dat ze zich sterk genoeg voelt voor dat soort propaganda. In ieder geval sterk genoeg in de eigen Turkse gemeenschap.

Overigens was die stoet mee georganiseerd door de sp-a schepen Engin Özdemir. De SP.A-schepen claimde dat het niet om een fascistische vereniging gaat, want in de statuten komen onder meer de bestrijding van racisme en discriminatie, de bevordering van emancipatie en integratie in de gemeenschap, en het inzetten voor verdraagzaamheid, vrede en democratie aan bod. Iedereen die een beetje objectief naar de feiten kijkt, weet dat die statuten gewoon bedrog zijn, zoals wel meer te vinden is in radicale islam middens die hun fascistische propaganda in hun gemeenschap camoufleren achter culturele en sociale activiteiten waardoor ze er zelfs in slagen om subsidies in de wacht te slepen. Sommige autochtone politiekers die die subsidies toekennen zullen wel te goeder trouw gehandeld hebben en misleid zijn. Maar van iemand als de burgemeester van Genk, Dries, kan je onmogelijk aannemen dat hij niet op de hoogte is. Nochtans heeft hij vrolijk deelgenomen aan feestjes van die Turkse nationalisten. Maar dat kan je hem natuurlijk niet kwalijk nemen. Dat was in verkiezingstijd. 

Deze Engin Özdemir is nog altijd schepen in Heusden-Zolder. Onder zijn bevoegdheid vallen de “Patriottische Verenigingen” ! De Limburgse toenmalige voorzitter, van de sp-a, Peter Van Velthoven, heeft geweigerd om Özdemir af te vallen. 

De socialistische ziekenkas Bond Moyson heeft in het Turks geadverteerd op een website die verbonden is met de Grijze Wolven.

Ik kan er ook niet aan doen dat ik het hier voortdurend over de sp-a moet hebben. Laat me voor het evenwicht toch ook vermelden dat die Dries waarvan hier boven sprake een cd&v-er is en dat ook in de cd&v politici in opspraak zijn gekomen wegens hun banden met die Turkse nationalisten. Een topman van de Grijze Wolven, Yasin Gïl, is zelfs overgelopen van Groen naar de cd&v toen Wouter Beke hem een betere plaats op de lijst aanbood dan bij Groen. Van Almaci weet ik niets. Ondertussen is die Gül wel weggejaagd bij de cd&v. Maar het is zeker dat de Grijze Wolven ondertussen in de top van zowat alle belgische partijen geïnfiltreerd zijn.

Maak ik nu een olifant van een muis ?

Zo ’n stoet zoals in Heusden-Zolder moet je zien als een test. Gelukkig is er toen heibel en verontwaardiging ontstaan en dat remt de Grijze Wolven wat af om volop in de openbaarheid te treden. Maar ondertussen bereiken me wel berichten dat ze in de Limburgse mijnstreek zeer actief zijn en intimidatie en bedreiging niet schuwen om hun aanhang te vergroten en mensen die weigeren toe te treden tot hun club gewoon wegjagen uit de wijk. Doet dit je niet denken aan situaties die we kennen van voor de tweede wereldoorlog in Duitsland ? Mij in ieder geval wel.

Nu zal dit Turkse fascisme zich niet dadelijk uitbreiden tot de autochtone bevolking. De Grijze Wolven zijn niet geïnteresseerd in de autochtone bevolking; tenslotte zijn het racisten. Maar het lijkt er op dat we op weg zijn naar een ondertussen toch wel beduidende bevolkingsgroep die meer en meer de fascistische kant op gaat. In tijden zoals deze met een quasi oorlogssituatie tussen het Turkije van Erdogan en het Frankrijk van Macron is een en ander toch niet geruststellend. De vraag is simpel: voelen de Grijze Wolven zich al sterk genoeg om openlijk in actie te komen ? Als dat zo zou zijn, heeft Macron een héél serieus probleem.

Wat is er toch aan de hand met links dat het dit soort zaken niet wil zien ? Let wel: ik heb het hier niet over Turken of dé Turken, maar over Turkse fascisten. Als je het over fascisten hebt, is het logisch dat je daar een nationaliteit bij vernoemt. Tenslotte zijn het nationalisten. Links trekt ten strijde tegen Vlaamse fascisten. Terecht. Maar zijn Turkse fascisten, of voor mijn part Hottentotse fascisten onschuldig ? Moeten we niet de strijd voeren tegen àlle fascisme ?

Maar neen, we zijn selectief. Het Turkse fascisme wordt gerust gelaten omdat het over moslims gaat. En de islam is onaanraakbaar. 

Daarom is het misschien goed dat de mensen die me nu van islamofobie beschuldigen, noteren dat ik het in heel mijn betoog niet over de islam heb gehad.

Tenslotte: het bovenstaande zou de indruk kunnen wekken dat ik aan de kant van Macron sta. Gedeeltelijk is het op dit ogenblik onvermijdelijk dat we objectieve bondgenoten zijn. Maar geen haar op mijn hoofd dat er aan denkt om te vergeten dat Macron, net zoals Alexander De Croo die soms wel eens met hem vergeleken wordt, een vertegenwoordiger is van het grootkapitaal. De verschrikkelijke armoede en sociale toestanden in de Franse banlieu’s (en Brusselse armoe-wijken) spelen zeker mee in de onrust. En die toestanden zijn het gevolg van het grootkapitaal en het kapitalisme dat Macron en De Croo politiek vertegenwoordigen.

 

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *