Ottomaan doet het weer !

Doorbraak

Othman El Hammouchi

Frankrijk verklaart de oorlog aan zijn moslims

Europese waarden gelden blijkbaar enkel voor ‘stoute’ landen

Hoe zou u reageren als ik u vertelde dat er een land bestond dat van staatswege een vervolgingscampagne was begonnen tegen haar grootste religieuze minderheid? Dat hun vreedzame ngo’s en belangenorganisaties wettelijk verbiedt? Dat hun religieuze leiders verplicht allerhande verklaringen te ondertekenen en zich onder staatstoezicht te plaatsen

Ottomaan doet het weer. Eigenlijk had ik me voorgenomen om niet meer te reageren op zijn schrijfsels wegens te belachelijk. Maar soms wordt belachelijkheid misdadig. En dus is een reactie hier wel op haar plaats.

Ja, ik weet het: voor normale mensen is mijn reactie niet nodig. Die zien zo ook wel dat wat Ottomaan, het islamitisch liegsel, hier afscheidt, nonsens is. Maar ondertussen heb ik wel geleerd dat er een grote groep mensen niet meer normaal is als het over de islam gaat. Laat me hen “islamofielen” noemen. Ze willen geen enkel woord van kritiek op de islam horen. Als je toch kritiek geeft komen ze af met de meest onnozele en onware verklaringen die de rotzooi moeten vergoelijken. Ze lijken op konijnen die gebiologeerd in de blik van het serpent gevangen zitten.

Hoe slaagt Ottomaan er in om met geen enkel woord te reppen over de aanslagen en over een cultuur die een voedingsbodem is voor agressiviteit tegen de westerse rechtstaat en die bewust en met opzet onder de moslimbevolking wordt verspreid ?

Ik ken de concrete maatregelen van Macron niet genoeg om daar veel over te zeggen. Ik wil aannemen dat je bij sommige daarvan vraagtekens kan plaatsen; ze overdreven kan vinden, of met te weinig respect voor de mensenrechten. Maar mag ik het islamitisch liegsel er op wijzen dat Macron het niet heeft over de islam, maar over islamitisch separatisme ?

Dat islamitisch separatisme is een feit en het is onaanvaardbaar voor een rechtstaat. Het vertrekt van de verwerping van de scheiding van kerk en staat en stelt de wet van Allah boven die van de mens, in casu de democratisch georganiseerde rechtstaat. Het is niet machtig genoeg om die visie door te drukken voor de hele Franse samenleving, en dus doet het dit in beperkte locaties; in banlieu’s en wijken. Overigens is dit ook bij ons bezig. Ik weet alvast dat zowel in Gent als in Limburg dit soort enclaves in opbouw is. In Groot Brittanië is die evolutie al veel verder gevorderd. Waarom denk je dat transmigranten absoluut naar Engeland willen ? Ja, familiebanden spelen zeker mee, maar ook het feit dat de Britten geen identiteitskaarten kennen maakt het veel gemakkelijker om in die moslimgemeenschappen onder te duiken en volgens de sharia te leven.

Dat is dus separatisme: een gedeelte van de bevolking scheidt zich af van de “normale” samenleving en sticht een eigen aparte samenleving volgens de wetten van de sharia. Dat Macron daartegen ten strijde trekt is niet enkel zijn recht, maar ook zijn plicht. Zijn voorgangers dragen een verpletterende schuld dat ze het zo ver hebben laten komen dat nu zo drastische maatregelen nodig zijn. Niet dat die zullen helpen.

Het islamitisch liegsel heeft natuurlijk wel een punt. Alleen ontmaskert hij hiermee de zaak die hij denkt te verdedigen.

Waarover gaat het ? Als ik met linkse vrienden spreek over de islam en die onaanvaardbare tendensen in de islam, krijg ik telkens als antwoord dat dit toch niet over alle moslims gaat. Dat er toch ook een andere islam is. En dan weigeren ze om nog verder te praten over de misdadige islam. Ze doen dan alsof die niet bestaat en willen niets horen van strijd tegen de fascistische islam. Welnu, ik ben de eerste om iedere moslim met positieve vooroordelen tegemoet te treden. Maar wie weigert om de werkelijkheid van de fascistische islam te zien draagt wel bij tot de verspreiding van die islam en torst een verpletterende verantwoordelijkheid.

Als ik die linkse vrienden vraag waarom ze zich eigenlijk verzetten (net zoals het islamitisch liegsel hier) tegen maatregelen tegen die fascistische islam (bijvoorbeeld ook de sluiting van salafistische moskeeën) krijg ik altijd te horen dat dit door de “goede” moslims als beledigend wordt ervaren. Snappen die linksen dan niet dat ze zich met dat argument in eigen voet schieten ?

Voel ik me als linkse Vlaming beledigd in mijn Vlaming zijn als er kritiek gegeven wordt op de collaboratie en op Vlaamse fascistische en nazistische verenigingen en partijen ? Neen toch ? Die kritiek is terecht en ik doe er actief aan mee. Maar als ik me daardoor in mijn Vlaming zijn zou aangevallen voelen, zou dat er op neerkomen dat ik het Vlaamse volk als een en ondeelbaar zou zien waardoor ik (mede)verantwoordelijk wordt voor de wandaden van een gedeelte van dat volk. Dat is racisme.

Welnu, dat is precies wat mijn linkse vrienden en het islamitisch liegsel als argument geven: wie kritiek geeft op de fascistische islam, geeft kritiek op de islam. Hiermee spreken ze zichzelf tegen als ze benadrukken dat er verschillende islams zijn.

Nu is het natuurlijk wel zo dat wie objectief naar de kernboodschap van de islam en naar de figuur Mohammed kijkt niet anders kan besluiten dan dat de islam als ideologie fascistisch en racistisch is in de brede betekenis van die woorden. 

Mijn woorden zijn bijna op. Laat me toch nog benadrukken dat er ook een sociologische en sociale kant is aan het verhaal: het islamitisch separatisme situeert zich ook sterk in armoe-wijken. In hoeverre de armoede een factor is in de verspreiding van het separatistisch virus moet onderzocht worden. Los daarvan zou Macron zeker ook werk moeten maken van de strijd tegen die armoede.

Maar nog eens: het is niet omdat iemand vanuit afkomst, cultuur, religie… in een fascistische ideologie of milieu leeft, dat hij ook daadwerkelijk fascist is. Er zijn mensen die een ideologie niet actief beleven ook al bekennen ze zich er toe. Er zijn mensen die zich wel bewust zijn van de gevaren van hun ideologie maar in een persoonlijke interpretatie een aanvaardbare manier van beleving hebben gevonden. Tenslotte: je kan wel een ideologie inhoudelijk radikaal verwerpen. Mensen verwerp je niet zo maar. Voor het islamitisch liegsel, de zeer onwelgevallige heer Ottomaan maak ik een uitzondering. Grapje !

 

 
 

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *