Controleer de controleurs !

Dwarsliggers

Een elite op drift

Wat bezielt justitieminister Van Quickenborne om als liberaal de vrije meningsuiting nog meer in te perken?

De nieuwe Belgische minister van justitie, Vincent Van Quickenborne, heeft zich voorgenomen om haatspraak op het internet systematisch te vervolgen. Hiermee is niet bedoeld de bestraffing van vreemdelingenhaat, racisme of negationisme, want die staan al in de strafwet. Het gaat om online hatelijkheden die de polarisatie in de samenleving kunnen opdrijven. Zijn plan sluit ook aan op de actie die de EU tegen zogenaamd fake news meent te moeten voeren

Er zijn zaken waartegen een mens zichzelf moet beschermen. Een van die zaken voor mij is mijn afkeer voor Van Quickenborne. Ik zal me hier dus niet focussen op zijn specifieke misdadige onnozelheid.

Alhoewel, wie durft beweren dat de inbreuk op de vrije meningsuiting die Van Quickenborne juridisch wil invoeren niet, op zijn minst ook, bedoeld is om de vlaams blok propaganda op de digitale media te muilkorven en zo het vlaams blok weg te houden van de macht en om belgië, het belgische grootkapitaal en het geïnstitutionaliseerde koninklijke profitariaat te redden ?

Als je de ontstaansgeschiedenis van vivaldi ontleedt, dan is die regering een verborgen agenda voor de redding van belgië en zijn eigenaars. De op zich belachelijke campagne met het belgische team van 11 miljoen spelers is gewoon misbrik van de coronacrisis om het belgicistische gevoel bij de primitieven aan te wakkeren. Die campagne is manipulatie en een verborgen agenda. Waarom zou ik een overheid die de bevolking manipuleert en met verborgen agenda’s werkt vertrouwen als ze wil ingrijpen op de vrije meningsuiting ?

Moet oproepen tot haat dan niet verboden worden ? Tot enkele weken geleden zou ik het daar volmondig mee eens geweest zijn. Maar nu weet ik het niet meer want wat als de algemeenheid van het begrip haat wordt gebruikt om tegenstanders van de overheid de mond te snoeren ? Hetzelfde geldt voor racisme. Als Zwarte Pieten op facebook worden geweerd, waar zijn we dan mee bezig. Heb jij al één Zwarte Piet gezien op de VRT ? Ik kijk niet genoeg naar de lichtbak van de banaliteit om er zeker van te zijn. Jullie mogen me dus corrigeren.

Wat de VRT betreft geldt mijn kritiek even goed voor de politiek van de n-va die de openbare omroep wil gebruiken om de Vlaamsigheid te promoten.

Meer algemeen vertrek ik van de wetenschap dat de politiek en de overheid altijd, willen of niet, als het er op aankomt de belangen van het kapitaal zullen verdedigen. Waarom zou ik aan die, per definitie partijdige, overheid het recht toekennen om in te grijpen in de vrije meningsuiting, zelfs als zou dat voor een goed doel zijn zoals de strijd tegen haat of racisme ? Ik vertrouw die overheid niet.

Verdedig ik nu haat- of racisme-boodschappen ? Natuurlijk niet. Maar denk je nu echt dat je haat of racisme uit de wereld zal helpen door die boodschappen te verbieden ? De rassenhaat in de VS was nog veel erger toen er nog geen digitale media waren.

Ik begin me zelfs af te vragen of je mensen wel kàn aanzetten tot haat. Je kan haat die er al is aanwakkeren. Maar haat zo maar opwekken ? Er moet toch ergens een voedingsbodem zijn voor die haat ? Moeten we er dan niet op inzetten om die voedingsbodem weg te werken ?

Angst en haat vallen niet samen. Je kan angstig zijn zonder te haten. Maar angst kan wel tot haat leiden. Moeten we er dan niet aan werken om redenen voor angst te voorkomen ? Ja, dat is niet altijd mogelijk. Sommige mensen zullen van nature uit altijd wel angstig zijn, ook al is er geen echte reden voor. Maar het moet toch mogelijk zijn om een samenleving te creëren waarin mensen een gevoelen van veiligheid hebben ? 

Anders gezegd: laat ons niet onze tijd verliezen met de strijd tegen haat. Die strijd kunnen we niet winnen. Elke maatregel in die strijd wekt nieuwe haat op. De mensen van black lives matter hebben het nog altijd niet begrepen: hun strijd wakkert bij racisten het racisme aan. 

Laat ons deze negatieve strijd vervangen door een positieve. Laat ons positieve boodschappen verspreiden van verdraagzaamheid, begrip voor anders-zijn, begrip voor zwakheid, aanzetten tot solidariteit en liefdadigheid. Die boodschappen zijn veel moeilijker in te zetten in een verborgen agenda.

Ondertussen leven we in een samenleving waarin de overheid “pas à pas on va loin” haar greep op de bevolking vergroot. Het gaat in deze context voor mij niet om individuele privacy.

Om een duidelijk beeld te schetsten: in het kader van de coronacrisis worden drones en openbare camera’s ingezet om massabewegingen te detecteren. Het is de perfectionering van de camera’s die bij massabetogingen vanuit vensters worden ingezet om de betoging onder controle te houden en staatsgevaarlijke elementen op te sporen. Let op het woordje controle. En kijk dan eens rond je hoe veel je eigenlijk wordt gecontroleerd. Natuurlijk: de coronatijd is speciaal en speciale tijden verantwoorden speciale maatregelen. Maar toch.

Denk daarbij ook aan de controle-ziekte in veel bedrijven. Er zijn nogal wat ondernemers die niet willen weten van thuiswerken omdat ze dan niet met de chrono in de hand kunnen controleren hoeveel iemand eigenlijk wel werkt.

Weet je wat raar is: overal worden de controles opgevoerd. Maar de belastingdienst die grote bedrijven controleert wordt gekortwiekt. Is dit ter voorbereiding van de invoering van een toch al ingeperkte rijkentaks ? De inspecteurs die de toestanden qua veiligheid en gezondheid in de bedrijven controleren zijn drastisch in aantal verminderd…

Overal worden de controles opgevoerd. Als het om de belangen van het kapitaal gaat, worden ze verminderd. De overheid in dienst van het kapitaal.

Maar vergis je niet, linkse vrienden: ik klaag hier wel de sterke controle van de overheid in de kapitalistische samenleving aan. Maar de consequente mens in mij zal die controle ook aanklagen in een “linkse” samenleving.

Of je “The Brave New World” leest als een rechtse of als een linkse samenleving: ik wil er niet van weten !

PS Wie zich een beetje intellectueel wil noemen moet twee boeken gelezen hebben: “The Brave New World” van Aldous Huxley (ook vertaald in het Nederlands) en “Eutopia’ van Charles Maymarx. Eutopia kan je gratis lezen en/of downloaden op deze website, ook in ebookformaat onder de rubriek Publicaties. 

 

 
 

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *