Caritas lult er maar wat op los

Knack

Elise Kervyn

‘Covid-19 en migratie: een gemiste kans?’

Elise Kervyn van Caritas International Belgium roept op tot een beleid dat de inclusie van migranten op een duurzame manier mogelijk maakt en versterkt

De kern van het betoog van Kervyn is correct: we moeten nog meer doen om de inclusie van migranten te bevorderen. Laat ons wel wezen: Vlaanderen doet al veel. Als je al het geld zou samentellen dat we steken in opvang, begeleiding, huisvesting, uitkeringen, inburgeringscursussen, taalcursussen, speciale begeleiding in scholen… denk ik dat velen zouden verschieten. Vergeet de lonen niet van de ambtenaren en OCMW medewerkers die daarmee bezig zijn.

Geregeld zijn er mensen die aanklagen dat, bijvoorbeeld, die uitkeringen niet hoog genoeg zijn. Op zich hebben ze gelijk. Maar als je naar het geheel van onze financiële toestand kijkt met enorme begrotingstekorten en groeiende armoede, ook van autochtonen, en met daarbij de al hoge belastingdruk, moet zelfs de meest idealistische mens zich de vraag stellen of het misschien toch niet met wat minder zou kunnen ? We gaan bijna zeker naar een tijd waarin iedereen (behalve de rijken) zal moeten inbinden. Een algemene verarming staat er aan te komen. Of denk je dat de enorme overheidsinvesteringen voor de Green Deal van Ursula von der Leyen van de rijken gaan komen ?

Wat ik mis in het betoog van Kervyn is de aandacht voor de culturele problemen die de migratie meebrengt. De inclusie van migranten is niet enkel een zaak van geld en het wegwerken van discriminatie, maar ook van een verzoening van culturen, leefstijlen, opvattingen over recht, en over goed en kwaad. Op dat vlak gebeurt er op dit ogenblik vanuit het beleid zowat niets. Het wordt overgelaten aan de goede wil van individuen, met zeer schuchtere pogingen om de ergste uitwassen tegen te gaan van culturele en religieuze onverdraagzaamheid die zich in bepaalde moslimkringen verspreiden.

Migratie is niet totaal te vermijden. Dat is ook niet wenselijk. Samenleven met andere culturen is verrijkend. Maar er is een minimum aan kansen nodig om dat samenleven mogelijk te maken. Het klinkt cru maar ik denk echt dat we ons de vraag moeten stellen of samen leven met de Arabische cultuur eigenlijk wel mogelijk is. Dat er op dit ogenblik nogal wat moslims zijn die geen of weinig problemen vormen, verandert daar niets aan. 

Ik heb Hottentotten ontmoet. Prachtige mensen, en als mijn dochter met een Hottentot zou willen gaan samenleven, zal ik haar niet tegenhouden en beiden zullen welkom zijn in mijn woonst. Maar niemand kan mij er van overtuigen dat er veel kans is dat dit huwelijk lukt.

Moeten we migratie steunen omdat onze economie de migranten nodig heeft ? Kervyn klaagt aan dat de migranten oververtegenwoordigd zijn in de laag betaalde en onzekere jobs. Je kan dat discriminatie noemen. Maar er iets raars in die redenering: wat is er opgelost als er verhoudingsgewijze niét meer migranten in die jobs zitten ? Zijn er dan minder mensen op de sukkel ? Je zou die discriminatie kunnen oplossen, maar in feite heb je dan niets opgelost.

Dààr wringt het schoentje: de horizon van Kervyn reikt niet ver genoeg om te zien waar het écht om draait. Ook zij blijft vastzitten in een puur kapitalistische logica. Haar pleidooi voor migratie om economische redenen is daar een voorbeeld van. Terwijl iedere een beetje fatsoenlijke klimaat en milieubewuste linkse (er zijn ook rechtse klimaat-en milieubewuste mensen) inziet dat een groei-economie onhoudbaar is, wil Kervyn bijdragen aan de groei van onze economie. Nu wil ik dat wel aannemen vanuit begrip voor de huidige toestand: als we op dit ogenblik het spel van de groei niet meespelen, zullen we in snel tempo verarmen. Maar ik zou dan toch graag hebben dat Kervyn dat aangeeft, en dat ze dus de conclusie trekt: als we in een situatie komen waarin de groei niet meer noodzakelijk is, kunnen en moeten we de migratie stoppen. Als Kervyn niet tot die conclusie komt is haar argument van migratie, nodig voor groei, gewoon vals.

Ik snap het niet: mensen migreren om uit de miserie te geraken. Hoe kan je dan pleiten voor migratie ? Wat lost migratie op aan die miserie ? Ze maakt de miserie nog groter want de sterksten verlaten het schip. Migratie steunen betekent in feite dat je de mensen ginder in de steek laat. Van mij moét je migranten hier steunen. Maar steun niet de migratie. 

Op een of andere manier slagen mensen als Kervyn er niet in om dat onderscheid te maken. Ze denken van zichzelf dat ze links zijn omdat ze sociaal zijn, maar ondertussen spelen ze volop in de kaart van het kapitaal. Wie geld in de hoed van een bedelaar stopt of voedselpakketten inpakt voor een voedselbank kan wel sociaal zijn. Maar daarom is hij nog niet links, net zoals Delhaize niet links is als het overschotten cadeau doet aan voedselbanken in plaats van ze in de vuilbak te kieperen.

Toch nog even iets over het feit dat nogal wat migranten overgekwalificeerd zijn: ze werken hier onder het niveau van hun diploma. Ik vrees dat dit onvermijdelijk is. Opleidingen zijn niet overal gelijk, en dus ook diploma’s niet. Er zijn mensen die zich in hun thuisland ingenieur mogen noemen, maar wiens kennis niet uitstijgt boven die van een afgestudeerde van ons technisch middelbaar onderwijs. Ik ken een schooldirectrice die hier als poetsvrouw werkt. Ze aanvaardt dit omdat dat nu eenmaal de prijs is die voor migratie moet betaald worden. In ieder geval wil ik in het ziekenhuis niet geopereerd worden door iemand met het diploma van arts uit, ik zeg zo maar iets, Kazachstan. Als ik pech heb word ik en passant ook besneden.

Op het einde komt de aap uit de mouw. Kervyn pleit voor betere inclusie en die begint volgens haar met gemakkelijker toegang tot het Europese grondgebied. Neen,inclusie begint nà toegang tot het grondgebied.

Ik wil Caritas steunen in zijn hulp aan mensen in nood. Maar laat het a.u.b. bij zijn liefdadigheid blijven en zijn mond houden over beleid. Als het het daar over wil hebben moet het het economisch systeem aanklagen dat draait op concurrentie. Daardoor zijn er winnaars en verliezers. Winnende en verliezende landen. Migratie bestaat er in dat verliezers vluchten naar winnaars… 

De enige oplossing is het afschaffen van de concurrentie en die te vervangen door samenwerking. Maar zover reikt het denken van nep linksen zoals Kervyn niet.

 

 
 
 
 

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *