De overbevolking van de planeet is wél een probleem !

Knack

Patrick Deboosere en Soumaya Majdoub

Het migratiedebat: hoe de angst voor overbevolking tegen de mensheid wordt gebruikt

In de 18e eeuw waarschuwde de Britse demograaf Thomas Robert Malthus al voor de potentiële gevaren van bevolkingsgroei. Die ‘Malthusiaanse angst’ steekt vandaag opnieuw de kop op in het migratiedebat, schrijven demografen Patrick Deboosere en Soumaya Majdoub in het boek ‘Migratie, gelijkheid en racisme’

Wat is dit voor een allegaartje van drogredeneringen ?

Laat me beginnen met de hoofdzaak: het is niet correct om de strijd tegen overbevolking van de aarde gewoon te koppelen aan die Malthus. Het is niet voldoende om Malthus te weerleggen om te kunnen stellen dat de aarde geen overbevolking kent.

Maar het gaat deze zogenaamde demografen eigenlijk niet om de overbevolking, maar om de migratie. Hun pleidooi is een verdediging van de migratie. Daarvoor zoeken ze een vijand van de migratie die ze gemakkelijk kunnen weerleggen. Ze verengen het probleem en lossen op die manier niets op.

Om te beginnen heeft de overbevolking niet enkel te maken met de armoede. Zelfs als we mét de huidige en toekomstige wereldbevolking de armoede zouden kunnen oplossen, zou de overbevolking een probleem zijn omdat die oplossing van de armoede een veel te grote belasting voor de planeet zou betekenen. 

Er zijn natuurlijk mensen die beweren dat het volstaat om de huidige rijkdom van de aarde beter te verdelen. Maar dat zou betekenen dat de armen een klein beetje minder arm worden, en de rijken (wij ! ) even arm als zij.

Je kan van de mens in het rijke Westen vragen dat hij zich los maakt van de consumptiedwang en soberder gaat leven. Voor mij moét dat. Maar je kan niet van de Westerse mens vragen dat hij gaat leven in een wat opgedreven comfort van de doorsnee Afrikaan. Waarom zou je het probleem van die Afrikaan proberen op te lossen als het geen probleem is om een westerling te laten leven zoals hij ?

Je kan en, voor mijn part, moét van de westerling vragen dat hij de vooruitgang van zijn comfort vertraagt of zelfs stopzet omwille van de vooruitgang van het comfort van de armen, maar je kan hem niet vragen om dat comfort drastisch te verlagen.

Jullie kennen mijn overtuiging dat de derde wereldoorlog niet meer ver af is. Het is mogelijk en zelfs waarschijnlijk dat die oorlog de Westerse mens zal dwingen om (veel) in te leveren op comfort. Maar zonder dwingende omstandigheden kan je die mens daar niet toe brengen zonder de invoering van een dictatuur. Ik klamp me vast aan de hoop dat de mensheid nà die oorlog een stap vooruit zet in bewustzijn van de onzin van het kapitalisme en in het morele besef dat de ongelijkheid in welstand onaanvaardbaar is, zodat de mensheid een nieuwe wereld organiseert, een Eutopia, waarin het voor iedereen goed is om leven. Maar zich vast klampen is natuurlijk geen teken van veel vertrouwen.

De demografen hebben het over het voedsel. Produceren we op dit ogenbik genoeg voedsel om de hele planeet te voeden ? Waarschijnlijk wel. Maar ondertussen weet iedere groene dat de massaproductie van voedsel zoals die op dit ogenblik gebeurt het milieu vervuilt en de aarde doet opwarmen. Als we wereldwijd de groenen zouden volgen naar de korte keten bij de kleine bio-boer met milieuvriendelijke productie zonder meststoffen en pesticiden, daalt de wereldwijde voedselproductie en is er zeker niet meer voldoende om de hele wereldbevolking fatsoenlijk te voeden.

Volgens deze demografen…  is de groei van de wereldbevolking intussen, van een piek van 2,3% op jaarbasis eind jaren 1960, gedaald tot 1%. Die cijfers zijn natuurlijk correct. Maar waarom zeggen deze demografen dat ? Waarvoor is dit een argument ? Want die 1% betekent wel dat er jaarlijks zo ’n 83 miljoen mensen bijkomen. En volgend jaar betekenen die 1% méér dan 83 miljoen…

83 miljoen meer mensen voeden lijkt niet onoverkomelijk. Maar als het voedselsysteem nu al de planeet overbelast, kunnen we toch niet stellen dat die aangroei geen probleem is ?

En dan de migratie. Wat lost ze op ? Wordt de voedselproductie op een planeetvriendelijke manier opgevoerd als die mensen naar hier komen ? Wordt de productie van comfort daardoor vergroot ? Ik kan daar hier niet dieper op ingaan, maar het is gewoon niet mogelijk dat de migratie onze productie zoveel doet groeien dat iedereen, migranten incluis, een even goed leven krijgt als de huidige mediaanlevende westerling. Migratie verhoogt de welstand misschien een klein beetje, maar ze maakt vooral de rijken rijker en dus betekent ze in feite een herverdeling bij de gewone mensen. Dan heeft De Wever gelijk: het zou algemene verarming te weeg brengen en daarmee ook de afbraak van onze welvaartstaat. Bij mijn slot kom ik hier op terug. 

Intellectueel oneerlijk is ook de poging om de schuld van de migratie te leggen bij de oorlogen (Irak, Afghanistan, Syrië). Er is een verschil tussen een migrant en een vluchteling. Die oorlogen brachten vluchtelingen naar hier. Geen haar op mijn hoofd dat daar op zich problemen rond maakt. Maar de massa-migratie komt niet uit die oorlogsgebieden. Waarom hebben onze demografen het enkel over vluchtelingen en niet over migranten ?

Ik ben het volkomen eens met wat de demografen stellen in hun laatste paragraaf. Alleen spijtig dat alles wat ze daar voor hebben geschreven niets bijbrengt tot de verwezenlijking van die mooie idealen. En smerig van hen dat ze dat wel suggereren en daardoor die mooie idealen misbruiken voor hun ideologische dwaasheid.

In mijn pleidooi voor actie tegen de overbevolking aanvaard ik slechts één middel tot geboortebeperking: het onderwijs van (vooral) vrouwen. De feiten bewijzen dat alfabetisering de geboortecijfers doet dalen. Dat religieus onbenul zoals dat van de islam daar tegen ingaat, vertraagt dat proces, maar breekt het niet af. Het blijft wel een argument tegen de islam.

Tenslotte: onze demografen hebben het met geen woord over het kapitalisme. Nochtans is er binnen het kapitalisme geen oplossing, noch voor de belasting van de planeet, noch voor de overbevolking op zich. De kapitalist heeft geen enkele last van miljarden armen. Integendeel: ze vormen een oneindige voorraad van goedkope arbeidskrachten die de lonen laag houden. En als die arbeidskrachten dan ook nog naar landen met een grote loonlast willen migreren, terwijl de ngo’s de kosten van die migratie op zich nemen, komt dat de kapitalist goed uit om hier de loonlast te verlagen. Toeval dat we nu toch al sinds 1996 een loonnorm hebben (nu 0,4 procent loonsverhoging) ?

Als ik niet oppas word ik nog fan van De Wever.

 

2 Antwoorden op “De overbevolking van de planeet is wél een probleem !”

  1. mr. Maymarx , het is niet zozeer de overbevolking , maar het geo- politieke/kapitalisme/ het militaire apparaat en hun respectieve religies die het alfabetiseren van zowel mannen als VOORAL vrouwen tegenhouden uit eigenbelang , om hun greep op deze volkeren te houden , om de slopende consumptie aan te wakkeren en dit alles in naam van het geld , het status quo . Maar zo zien arme , uitgeperste slaven dit niet en die proberen , logischerwijze , het Walhalla te bereiken . Wederom bingo voor het geo-politieke/kapitalisme/het militaire app. en hun respectieve religie(s) , want die zien uitsluitend het financiële plaatje .

    1. Alexander je hebt natuurlijk gelijk: het kapitalisme is de basisoorzaak van het probleem. Maar ik denk dat we ons geen illusies moeten maken: als we morgen een positieve postkapitalistische samenleving organiseren zal het probleem van de overbevolking op zich er nog altijd zijn. Natuurlijk: in die postkapitalistische samenleving zal de alfabetisering een evidentie zijn en daarmee ook automatisch de enige moreel aanvaardbare manier om de overbevolking tegen te gaan aanbrengen. Dit had ik zeker meer moeten benadrukken. Vergeef het me als ik dat niet heb gedaan. Geen enkele zwakheid is me vreemd. Gelukkig krijg ik nog commentaren zoals die van jou !

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *