Op weg naar de Nieuwe Wereldorde

De Wereld Morgen

Marie Meeusen

De nieuwe samenzweving: de opkomst van ‘conspirituality’ in Nederland (en België)

Marie Meeusen groeide op bij Antwerpen, studeerde taal- en letterkunde in Gent en verhuisde in 2010 naar Nederland, vlak voor het kabinet Rutte I aan de macht kwam. Marie mediteert én analyseert graag. Ze werkt als freelance schrijver en heeft een coachingspraktijk waar ze ‘voice dialogue’ met reiki en creatief schrijven combineert. Met groeiende ongerustheid merkt ze dat ‘conspirituality’ steeds meer voeten aan de Nederlandse grond krijgt en dat deze ‘samenzweving’ – een alliantie van spiritualiteit met extreemrechts gedachtegoed – ook de grens met België oversteekt

Zo leert een mens nog eens iets. Ik had het kunnen weten, maar ik beken: ik was me niet bewust van de band tussen bepaalde vormen van “spiritualiteit” en extreem rechts gedachtengoed. Wist jij dat yogagoeroes fascisme verspreiden ?

Alhoewel. Het is niet gemakkelijk om “idées claires et distinctes” te ontwikkelen over  “une monde obscure”. Laat me mijn houding eenvoudig samen vatten: de spirituele wereld (met bijhorende “genezings”technieken) bestaat, heeft soms resultaat, en ik geloof er niet in. Of nog: als mensen er zich geholpen mee voelen, ben ik blij voor hen. Maar ik heb niet het gevoelen dat het mij iets kan bijbrengen. Let op het woordje gevoelen.

Maar wat  nu gebeurt is natuurlijk wel verontrustend.

Waarschijnlijk is er een samenspel van verschillende factoren.

Neem nu de klimaatcrisis. Ik heb zelf de wetenschap waarop Greta en Anuna zich beroepen in twijfel getrokken. Er is echt wel een probleem met de wetenschap van tegenwoordig: ze is verkocht. Ze is niet (meer) onafhankelijk, maar veel te dikwijls ”in dienst van”. Als het dan ook nog in dienst van geldgewin is, kan dat  niet anders dan argwaan wekken. Of  nog: wetenschap binnen het kapitalisme heeft een probleem. Om het simpel te zeggen: zonder de kapitalistische wetenschap zou er nu geen klimaatprobleem zijn.

Dat basisprobleem wordt nog versterkt door het feit dat de wetenschap wordt voorgesteld als onfeilbaar (echte wetenschappers zelf weten beter) en als de enige weg om problemen op te lossen. Als je een stelling poneert krijg je de vraag: heb je daar wetenschappelijk bewijs voor ? Mensen geloven in fake news omdat ze het beu zijn om altijd maar fact checks te moeten doen. 

In het coronaverhaal hebben veel mensen het aanvoelen dat de wetenschap wel pretendeert om een oplossing te bieden, maar tegelijkertijd daar niet in slaagt. De mensen hebben te veel vergissingen en aanpassingen in het wetenschappelijk ondersteund beleid meegemaakt. Ze hebben te dikwijls wetenschappers en politiekers horen zeggen: we weten het niet, terwijl dadelijk daarna diezelfde wetenschappers en politiekers hen wel een zeer onaangename manier van leven oplegden. Als het vaccin er een jaar vroeger zou geweest zijn, zou dit aanvoelen niet zo ver gegroeid zijn. Nu zit het zo diep dat veel mensen ook niet meer in het vaccin geloven. Dat een snellere beschikbaarheid van een vaccin gewoon onmogelijk was, is niet terzake.

Daarbij komt dan het verhaal van de vaccins die door de werking van de markt slecht verdeeld zijn over de wereld, zodat het rijke Europa omdat het slecht onderhandeld heeft een tekort heeft. Hier zitten we bij het faillissement van de kapitalistische politiek. Overigens is corona zelfs niet nodig om dat faillissement duidelijk te maken. Trump, de versnippering van de politieke landschappen in zoveel landen, de brexit, de migratie, de financiële crisissen… ze tonen allemaal aan dat de politiek de kapitalistische samenleving niet (meer) ordentelijk georganiseerd krijgt.

De kapitalistische consumptiemaatschappij heeft tegelijkertijd een hedonistische samenleving gecreëerd van mensen voor wie werk enkel nog een middel is om geld te hebben voor onmiddellijk genot.

Als mensen niet meer kunnen geloven in wetenschap en politiek, breder gezien in de samenleving, plooien ze terug op zichzelf. Hedonisme leidt tot narcisme. Een en ander leidt tot een vluchtreactie: we zien bij een aanzienlijk aantal mensen een evasief egocentrisme.

Laat me nu even a priori positief staan tegenover het spiritualisme van Marie Meeusen. Maar als het een toevlucht wordt voor egocentristen, perverteert het. Elk geloof loopt dit gevaar.

Mijn blog van 1 februari droeg de titel: “De boel staat op ontploffen”.

Evasief egocentrisme leidt tot fundamenteel wantrouwen. Wie op de vlucht is, weet niet wie hij kan vertrouwen. Iedereen die  niet zeer duidelijk aan mijn kant staat kan een vijand zijn. Ik moet er van uitgaan dat hij ook echt een vijand is. Vijandbeeld. Polarisatie. En een terugvallen op mezelf of op een eigen groep. De weg naar het fascisme is geplaveid.

Het fascisme van Mussolini en Hitler was een positief fascisme. Ik weet dat dit raar klinkt. Maar het was een fascisme dat een toekomstperspectief bood. Het duizendjarig rijk. 

Het fascisme dat zich nu ontwikkelt is (voorlopig) negatief: de vluchteling heeft een vaag besef waarvan hij wegvlucht, maar geen enkel besef waarheen hij vlucht.

De grote leider die de richting aangeeft is nog niet opgestaan. 

Trump is door een aantal mensen aanzien als zo ’n leider. Ik denk dat Trump daar niet genoeg intellect en allure voor had. Maar die mensen zijn wel op zoek naar die leider. Het is gewoon wachten op het moment dat hij de kop op steekt. 

Det tekst van Marie Meeusen leert ons dat dan mensen hem zullen volgen in naam van vrijheid en liefde, zelfs niet beseffend dat ze fascisten zijn.

Als Biden wat jonger was, zou hij het kunnen zijn. Biden is een gevaarlijk man die houdt van oorlog. Ik hoor hem roepen dat Amerika back is en de orde in de wereld wil herstellen. 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Nieuwe_Orde

Een nieuwe orde ? Waar hebben we dat nog gehoord ? Dat hij opnieuw de banden met de Navo wil aanhalen, terwijl hij de toon tegen China verhardt, voorspelt niet veel goeds: hij rekent er dan op dat Europa de Russen bezig houdt, terwijl hij afrekent met China. 

Maar zijn vice-president zou wel eens een vrouwelijke Hitler kunnen worden. Toegegeven: dat is een speculatie. We kennen haar nog niet genoeg en het zou kunnen dat ze meer voor binnenlands gebruik is bedoeld. Maar haar geslacht en huidskleur maken haar bij uitstek geschikt om nep linkse politiek correcten tot nuttige idioten te maken voor de militaire stichting van de Nieuwe Wereldorde waar ze nu al enthousiast moreel voor strijden.

En links ? Links is wereldwijd als machtsfactor onbestaande.

 

4 Antwoorden op “Op weg naar de Nieuwe Wereldorde”

  1. Mijn prognose voor de 2024 President verkiezingen in the USA:
    Kamala Harris vs Ivanka Trump.

    Raad eens wie wint ?

    1. Verdomme, nu begin ik toch te twijfelen ? Wat als het toch Harris is ? We moeten er immers rekening mee houden dat de democraten er opnieuw in kunnen slagen om de verkiezingen te vervalsen… 🙂

      1. Trump wint. Blanke Rechtse madam vs ‘zwarte’, en aangezien als socialist ? daar trekken de democraten aan een heel kort eind in de US of A.

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *