De strijd tegen extreem-rechts

Sampol

Olivier Pintelon

Ik zwijg niet langer

Ik neem me voor vaker te reageren op uiterst rechtse strapatsen, waar ik ze ook zie of lees, op de trein, op Twitter of in de familiale kring

Toen ik de tekst van Olivier Pintelon begon te lezen was ik het met hem eens. Maar tijdens de lectuur bekroop me een onbehaaglijk gevoel.

Ja, het is waar dat extreem-rechts niet meer kan weggezet worden als een randverschijnsel. Het is er in geslaagd zich te nestelen in het midden van onze samenleving en van alle thema’s die de samenleving bezig houden. Het hanteert een gewiekste strategie en slaagt er in een groeiend aantal mensen te bereiken. Het is een reële dreiging geworden.

De dreiging bestaat er niet in dat de mensen die met rechts meelopen regelrechte fascistische of neonazistische ideologieën aanhangen. De overgrote meerderheid van de mensen denken weinig bewust ideologisch.

Natuurlijk zit iedereen in een bepaalde ideologie, maar niet als gevolg van bewuste reflectie, maar dikwijls als gevolg van al even onbewuste beïnvloeding of manipulatie.

De overgrote meerderheid van de mensen denken kapitalistisch. Ze aanvaarden de basis-aannames van het kapitalisme zelfs zonder goed te beseffen wat die eigenlijk inhouden. Ik ben er van overtuigd dat nogal wat mensen het kapitalisme op zijn minst in vraag zouden stellen als ze bewust de ideologie zouden overdenken.

Hetzelfde geldt voor het fascisme of nazisme.

Het zwakke punt van mensen zoals Pintelon bestaat er in dat ze blijven steken in links dogmatisch denken dat alle problemen terug brengt tot socio-economische problemen. Om het plat te zeggen: als alle mensen genoeg geld hebben, wat veronderstelt dat niemand veel meer heeft dan een ander, leven we in een goede samenleving.

Het fascisme en nazisme zijn met totaal andere zaken bezig.

Ik lees geregeld dat het vlaams blok de angst voor het/de vreemde aanwakkert om de mensen tot het fascisme te brengen. Maar wat als die angst tot de kern van het fascistische systeem behoort ? Laat die angst doorvloeien naar agressie; zet wat rationale constructies op om die angst en agressie grond te geven en te kanaliseren; en je bent goed op weg naar een fascistische ideologie.

Die houding tegenover het/de vreemde heeft in zich niets te maken met socio-economische omstandigheden. Het is een diep menselijke attitude die zowel rijken als armen treft. 

Pintelon vindt dat we in de strijd tegen extreem-rechts de achterliggende oorzaken moeten aanpakken. Maar daarbij geraakt hij niet verder dan:  “De politiek moet opnieuw luisteren naar hun sociaaleconomische verzuchtingen…” De linksigheid heeft weer toegeslagen en hij zit totaal naast de kwestie.

Het succes van het vlaams blok ligt niet in de armoede van een groeiende groep mensen, maar in het onbehagen van mensen bij de ervaring van de groeiende problemen van de multiculturele samenleving en de confrontatie met een ideologie en cultuur die totaal niet compatibel is met de onze.

Ik weet het: als ik het heb over “onze”, gaan de de nep linkse politiek correcte nuttige idioten al op hun achterste poten staan. Voor hen is er geen eigen cultuur, of heeft in ieder geval geen enkele cultuur het recht om zich de cultuur van “onze” samenleving te noemen.

Nochtans is de eigen cultuur van een samenleving een evidentie. Het feit dat het nodig is om die evidentie te ontkennen om het multiculturele ideaal in stand te houden, zegt genoeg. Of nog: multicultureel veronderstelt verschillen in cultuur. De vraag is dan: wanneer zijn die verschillen te groot om nog een samen-leven mogelijk te maken ?

Of willen die nep linkse… beweren dat een  samen leven van alle culturen mogelijk is ? Mag ik de zaak even in het belachelijke trekken om ze duidelijk te maken: de Hottentotten kruipen “s nachts in de bomen. Gaan we overal bomen planten om Hottentotten op hun manier laten leven ? Misschien moeten we dan ook nog maar wat woestijnen aanleggen waarin ze water kunnen zoeken. Let op: ik heb Hottentotten in Namibië ontmoet. Dat zijn respectabele en aimabele mensen.

Maar recent en dichter bij ons:

hoe zit het met culturen die homohaat verspreiden ? Passen die in onze samenleving ?

De multiculturalisten trekken niet de enig mogelijke conclusie: die culturen liggen te ver van de onze om te passen in onze samenleving. Neen, ze weigeren gewoon om die cultuur te benoemen.

Heb jij in onze reguliere pers en op TV al ooit horen zeggen dat er een link is tussen de homohaat en de islam ?

Ooit antwoordde een nep linkse me: maar vijftig jaar geleden was het bij ons ook nog zo. Dat kan zijn. Maar laat ons dan nog maar even wachten tot de islam zo ver gevorderd is als wij.

En ja, dan komt natuurlijk ook de katholieke kerk in het vizier met haar dwaze recente uitspraken. Het is goed dat de bisschop van Antwerpen, Bonny, daar korte metten mee heeft gemaakt. Voor de mensen van slechte wil die de katholieke kerk nu over dezelfde kam willen scheren als de islam: de katholieke kerk is geen religie, wat de islam wel is. En vooral: de beleving van de religie door de katholieken hier en nu stelt geen noemenswaardig probleem, in tegenstelling met de beleving door de overgrote meerderheid van de moslims.

Maar goed: dit allemaal enkel om aan te geven waar het probleem van de opkomst van extreem-rechts ligt: niet bij sociaal-economische achterstand op zich, maar bij de problemen van de multiculturele samenleving. Deze problemen worden door links gewoon ontkend en door extreem-rechts wél erkend. Het probleem ligt in de oplossing die door extreem-rechts wordt gepropageerd.

Als links de problemen van multiculturele samenleving blijft ontkennen, is de verdere opgang van extreem-rechts onafwendbaar.

Misschien is het drama wel echt onvermijdelijk, want is er wel een oplossing voor die problemen ?

Wat er ook van zij: wie denkt dat hij de strijd kan winnen door strijd te voeren tegen de partij – vlaams blok – zal moeten vaststellen dat zijn strijd het vlaams blok gewoon zal versterken.

PS Uiteraard is wat ik zeg over de islam als ideologie die homohaat propageert ook waar voor extreem-rechts, wàt Van Grieken ook beweert.

 

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *