Is terrorisme eigen aan de islam ?

Doorbraak

Julien Borremans

Hoe politieke laksheid islamitisch ecosysteem in stand houdt

Voedingsbodem voor aanslagen nog steeds aanwezig

Op 22 maart 2016 werden diverse aanslagen in en rond Brussel gepleegd waarbij in totaal 35 mensen om het leven kwamen. Hoe kijken we terug op deze periode? Is de dreiging weggeëbd of is er nog een voedingsbodem voor mogelijke aanslagen? Laten we eerst eens kijken waar de echte dreiging voor terrorisme zich afspeelt. Daarna richten we onze blik naar de ‘hellhole’ van het Westen, de kweekvijver voor het internationaal terrorisme van de laatste jaren

Doorbraak is een walgelijk extreem-rechts propagandamiddel. Wie daar iets gaat lezen, kàn geen linkse mens zijn. Althans volgens nogal wat linksen op facebook. Het is typisch voor het intellectueel onwaardige discours dat links tegenwoordig voert. Links ? Nep links ! Want het weigert het nazistische karakter te zien van de islam.

Voor de zoveelste keer: ik heb het over de islam en niet over de moslims. Je hebt nu eenmaal de ideologie en daarnaast de beleving er van. Zeker niet alle moslims sluiten zich af voor de Westerse waarden maar zijn bereid om zich te integreren in onze samenleving. Er zijn er zeker ook nogal wat die hopen dat ooit de sharia hier zal worden ingevoerd, maar ondertussen geen problemen maken. En weinig moslims zijn terroristen of terroristen in potentie. Waarschijnlijk zijn een aantal persoonlijkheidskenmerken noodzakelijk om van iemand een terrorist te maken.Die kenmerken zijn gelukkig bij de meeste mensen afwezig, ook bij moslims.

Maar de islam zelf is andere koek.

Er zijn zeker takken in de islam die ontsnappen aan het nazistische denken.

Het soefisme is een vorm van islam die zich ontwikkelde uit koranteksten, maar sterk beïnvloed was door hellenistische en oosters-christelijke invloeden. Je krijgt dan een islam die onder die invloeden een aantal teksten naar voren haalt en zich daarop concentreert. In sommige teksten beschrijft Mohammed Allah als nabij en liefdevol. De soefi’s concentreren zich op die teksten. Maar eigenlijk kan je de vraag stellen of het soefisme wel echt tot de islam hoort: er is in het soefisme zelfs een strekking geweest die Jezus boven Mohammed stelde.

Je hebt ook de Alevieten (ik heb zo ’n vermoeden dat de ouders van Zuhal Demir Alevieten zijn), die de gelijkheid van man en vrouw verkondigen. 

De islam zelf beschouwt zich als de voltooiing van het Jodendom en christendom. Het zou er dus maar aan mankeren dat er niets van Jodendom en christendom in de islam zou terug te vinden zijn. Maar dan komt de vraag naar het eigene van de islam. En dat is minder fraai. Want naast een beetje mysticus is Mohammed voornamelijk politiek leider en krijgsheer.

Als je het over religieuze boodschappen hebt, krijg je altijd te maken met allerlei teksten uit verschillende tijden die dus ook verschillende accenten leggen. Dat betekent dat je altijd wel ergens een tekst zult vinden die je eigen stelling bevestigt. Maar een eerlijke benadering gaat op zoek naar de kern van de boodschap. En de kern van de boodschap in het eigene van de islam is niet fraai.

Het gaat er om dat de islam wel over vrede en zelfs over solidariteit spreekt, maar deze beperkt tot de geloofsgenoten. Tot het eigen volk, dat dat geen volk is in de betekenis van afstamming, maar van geloof. het volk Gods. Het is overigens ook een ziekte waaraan het Jodendom lijdt. 

In die zin is er iets fundamenteels gelijkend met het nazisme dat de eenheid van het Duitse volk, gebouwd op het Arische ras beklemtoont. Behoren tot dat volk geeft dan allerlei rechten. Maar andere volkeren worden uitgesloten en minderwaardig geacht, wat het eigen volk het recht geeft om hen te onderdrukken en dienstbaar te maken, zo niet uit te roeien. Dàt is de kernboodschap van de islam.

Laat alvast duidelijk zijn dat er inderdaad na Mohammed en de Koran nogal wat verschillende tradities zijn ontstaan die zich op Mohammed en de Koran beroepen. Sommige van die tradities, zoals het soefisme zullen weinig problemen stellen. Voor mijn part mag je ze bij de islam rekenen. Zo zijn er ook de Alevieten die bij de islam gerekend worden, maar vrijwel geen islamitische tradities hebben. 

Maar de islam zoals die zich nu bij ons voornamelijk voordoet is niet het soefisme, maar de nazistische islam.

Die islam is wél een probleem.

Het is een vreselijke fout van links om dit probleem te ontkennen vanuit een ziekelijke angst om de islamitische minderheid te discrimineren. Laat duidelijk zijn dat de ziekte van de antidiscriminatie ook op andere gebieden dan de islam woekert. Ik heb het pas enkele dagen geleden gehad over Els Keytsman die discriminatie ontdekte in  het vaccinpaspoort.

Nu is het natuurlijk duidelijk dat discriminatie uit den boze is. En ik vind dus ook dat je moslims niet mag discrimineren, gewoon omdat ze moslim zijn.

Maar ik zou toch aan mijn linkse vrienden willen vragen hoe ze staan tegenover nazi’s ? Mogen we die ook niet discrimineren omdat ze een minderheid zijn ?

Wat als ik stel dat er ook bij de nazi’s verschillende manieren van beleven zijn ? Je hebt nazi-terroristen, je hebt de fanatiekelingen, de bodybuilderfiguren met tatoeages die opvallen in betogingen. Maar is het echt onmogelijk dat er ook nazi’s zijn die geen vlieg kwaad zouden doen ? Of wil je beweren dat alle Duitse leden van de Nationaal Duitse Partij sadisten en Jodenverdelgers waren ? En dat alle leden van het vlaams blok migranten haten ? Is het niet mogelijk dat er mensen op het vlaams blok stemmen omdat ze wel tegen de migratie zijn, maar daarom nog niet bereid om migranten in mekaar te slaan ?

Neen, ik haat dus geen nazi’s, gewoon omdat het nazi’s zijn. Ik zal ze beoordelen op hun daden. Maar ik haat wel het nazisme. Hetzelfde geldt voor de moslims en de islam.

In zijn artikel op Doorbraak wijst Borremans op de terroristische dreiging vanuit de islam. Die dreiging is reëel. Maar er is evenzeer dreiging vanuit het neonazisme. Die kan op dit ogenblik wat minder urgent lijken, maar ik zou ze toch niet uit het oog verliezen. Er broeit iets in het nazistische kamp.

 

2 Antwoorden op “Is terrorisme eigen aan de islam ?”

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *