Corona, economie en menselijkheid

Doorbraak

Dirk Rimaux

Economie, wat anders?

Cijfermatig valt de gezondheidscrisis volledig te relativeren. Alle getallen op een rij tonen aan dat we hetzelfde meemaken als tijdens de griep in Hong Kong griep op het einde van de jaren 60. Het leven ging toen gewoon door, maar vandaag reageren we alsof de mensheid zelf het risico loopt te verdwijnen. Nochtans blijft onze voortplanting verzekerd: jonge gezonde mensen krijgen de ziekte zelfs maar in een milde vorm

Enkele dagen geleden wilde ik Els Keytsman op sterk water zetten. Zet de pot ook al maar klaar voor Dirk Rimaux. Ik vertrouw hem voor geen haar.

Om te beginnen lijdt hij aan het syndroom van de overgrote meerderheid van economen:  hij kan enkel in cijfers denken. Dat hij feitelijk burgerlijk ingenieur is, verandert daar niets aan. Hij begeeft zich hier uitdrukkelijk in de wereld van de economie.

Als hij begint over het feit dat het eigenlijk niet zo erg is dat iemand van drieëntachtig sterft aan corona omdat de “normale” leeftijd om te sterven drie en tachtig is, moet ik kotsen. Zo spreek je niet over mensen.

Begrijp ik hem goed en is het enkel erg als productieve mensen sterven ? Ik wil hem helpen en stel voor om mensen die op pensioen gaan gratis euthanasie aan te bieden, natuurlijk vrijwillig. Maar als je ze geen pensioen geeft, is het gemakkelijker om zich vrijwillig te laten euthanaseren. Dat is zeker goed voor de economie. Laat ons dan ook tegelijkertijd aan de andere kant ook maar een testbatterij ontwikkelen die foetussen selecteert op hun mogelijk nut voor de economie… 

Merk op dat ik het over de economie heb en zelfs niet over de samenleving. Ik ben immers economisch aan het denken. Of liever: kapitalistisch. En die kapitalistische economie heeft eigenlijk niets te maken met samen leven.

Deze Rimaux heeft het over mogelijke armoede als gevolg van de coronamaatregelen.

Ja die armoede is mogelijk. Maar ik lees ondertussen ook dat een aantal rijken nog veel rijker worden door corona. Hoe kan je nu over groeiende armoede spreken zonder ook over die groeiende rijkdom te spreken ? Welnu, Rimaux kan dat.

Ok, ik weet ook wel dat een rijkentaks niet volstaat om de problemen op te lossen. Niet zonder en zeker niet mét corona. Maar een beetje menselijke mens wordt wel misselijk van mensen die armer worden terwijl anderen rijker worden. Rimaux wordt daar niet misselijk van. Hij vindt dat normaal. Het hoort nu eenmaal bij het model dat hij voorstaat. 

Ik heb vroeger al genoeg aangetoond dat dit model inderdaad niet menselijk is. Het gaat niet om mensen, maar om veel geld voor weinigen. Het sluit de mensen op in een vechtkooi en heeft geen medelijden met de verliezers.

Maar het houdt niet op. Rimaux kan er niet mee over de baan dat dokters vechten voor het leven van hun patiënten. Natuurlijk ben ook ik geen voorstander van therapeutische hardnekkigheid. Maar therapeutische hardnekkigheid gaat over het mordicus in leven willen houden van mensen die eigenlijk niet meer te leven hebben. Wil Rimaux nu beweren dat de levens die door de coronamaatregelen gered werden, levens zijn van mensen die eigenlijk niet meer te leven hadden ? Dat Rimaux het hier heeft over therapeutische hardnekkigheid is intellectueel onwaardig.

Hebben dokters dictatoriale trekjes ? Het zal wel: ze zijn de specialisten die het weten tegenover mensen die het niet weten. Als die mensen het wisten, gingen ze niet naar de dokter. Dat geeft inderdaad een vorm van beslissingsrecht aan die dokter. Is dat dictatoriaal ? Van mij mag hij dat zo noemen. In ieder geval is die dictatuur dan nog altijd gericht op het goed van de patiënt. Maar waarom heeft hij het dan ook niet over de dictatuur van zijn cijfers ? En eigenlijk komt die dictatuur neer op de dictatuur van het kapitaal. Welk recht op beslissingsrecht heeft het kapitaal eigenlijk ? Wil iemand me eens aantonen dat de dictatuur van het kapitaal gericht is op het goed van de mensen ?

Rimaux stelt dat ouderen niet wensen te sterven, maar dat jongeren ook niet vragen om hun job te verliezen of in de armoede terecht te komen. Wat is dat voor een tegenstelling ? In wat voor een samenleving of systeem leven we als we het leven van ouderen moeten gaan afwegen tegen de armoede van jongeren ? Ja, puur economisch gezien is dit in ons systeem natuurlijk wel zo. Maar misschien moet Rimaux dan ook tussendoor even het systeem aanklagen.

Maar weet je wat het grappige is ? Er is veel meer kans dat jongeren in de armoede terecht komen door de neokapitalistische politiek die tegenwoordig door zijn vrienden van de Vld en de N-va wordt gevoerd. Ook voor de coronacrisis stegen de armoedecijfers al. Ze zullen nu door de coronacrisis misschien/waarschijnlijk wat sneller stijgen. Maar waarom heeft Rimaux het enkel over corona en niet over het systeem als oorzaak van die armoede ?

Eigenlijk is het simpel: ook zonder corona stevenden we al op een economische crisis af.

Of nog: Rimaux gaat er van uit dat Boudry en De Ceulaer gelijk hebben, en dat er zeker een nieuwe golf komt. Het is ook al zeker dat na dit virus binnen afzienbare tijd een ander de kop zal opsteken. Is dat een probleem ? Maar het is even zeker dat er na een periode van economische groei weer een recessie komt… Rimaux wil iets doen aan de economische gevolgen van de virus-crisis. Wil hij ook iets doen aan de economische gevolgen van het systeem dat van recessie naar recessie gaat ?

Pleit ik nu voor de voortzetting van de huidige coronapolitiek van de regeringen ? Neen, ik ben er van overtuigd dat die aanpak fundamenteel verkeerd is. De epidemiologie moet zich dringend herbronnen. Hopelijk heeft ze van deze crisis geleerd. Met de moderne middelen moet het mogelijk zijn om een epidemie in te dijken zonder het leven totaal lam te leggen. Dat is een kwestie van menselijkheid. Dat die technologische aanpak ook goed is voor de economie is dan mooi meegenomen.

Wat die technologische aanpak inhoudt is voer voor een andere trog. Misschien moet Rimaux zich als burgerlijk ingenieur daar meer mee bezig houden dan met de verdediging van het kapitaal onder voorwendsel dat hij begaan is met armen.

 

Een reactie achterlaten

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *