Kernenergie als klimaatvriendelijke oplossing ?

MO*

Ips / Climate news network / Paul Brown

Perceptie is vooral het resultaat van jarenlang lobbywerk

Rapport maakt brandhout van kernenergie als klimaatkampioen

Volgens een vernietigend rapport van Jonathan Porritt zijn het ongegronde beweringen van de nucleaire industrie die de sector overeind houden. Vooral de perceptie dat kernenergie een deel van de oplossing kan zijn voor de klimaatproblematiek is ingegeven door de inspanningen van een “leger lobbyisten” en zit veraf van de waarheid, volgens de gerenommeerde Britse klimaatonderzoeker

Kijk: daar word ik echt ziek van. Het kostte me één google klik om te ontdekken dat de “gerenommeerde Britse klimaatonderzoeker”, Johnathan Porritt, qua diploma en studies, een leraar Engels is. Als leraar Engels heeft hij zich geëngageerd in de Britse groene politieke partij; heeft zich opgewerkt tot voorzitter en van daaruit allerlei postjes bemachtigd in allerlei internationale instanties. Hij is dus zeker gerenommeerd, maar geen betrouwbare bron.

Ten eerste is hij geen klimaatwetenschapper. Hij zal zeker meer boeken over het klimaat gelezen hebben dan ik. Maar vermits hij ze gelezen heeft vanuit groen activisme houd ik me het recht voor om te twijfelen aan zijn objectiviteit.

De auteur van dit artikel en Mo* zijn wel zo slim om het woord wetenschapper te vermijden als ze hem voorstellen, maar bij iedere normale lezer ontstaat bij de woorden onderzoeker en expert wel een idee van wetenschap. Als de voorstelling van de auteur bedrog is, waarom zou ik dan de inhoud van het artikel nog geloven ?

Voor mij sluit dit aan bij het bedrog door Anuna die ooit honderden academici een steunverklaring liet ondertekenen en die academici voorstelde als klimaatwetenschappers. Als ik het me goed herinner stonden er op die lijst 4 echte klimaatwetenschappers. Voor de rest waren het wetenschappers van andere disciplines met daarbij een groot aantal sociologen, filosofen, economen… mensen die van het klimaat even veel afweten als jij en ik, en evenmin in staat zijn om de rapporten van echte klimaatwetenschappers te lezen en te begrijpen. Niet lang daarna is het woord klimaatwetenschapper vervangen door academici. Maar ondertussen was de propaganda al ingeslagen bij de goedgelovige burger. Bedrog geslaagd.

Daarbij werden we overstelpt met statistieken en grafieken die evenzeer bedrog waren.

Zo was er een grafiek die liet zien hoe de stijging van de temperatuur samen gaat met de stijging van de CEO2. Daaruit werd dan geconcludeerd dat de stijging van de CEO2 oorzaak is van de stijging van de temperatuur. Mensen die niets afweten van statistiek trappen daarin. (Er is niets mis met mensen die niets afweten van statistiek.) Maar laat het duidelijk zijn: een statistiek kan nooit een oorzakelijk verband aanduiden. Hij kan een verband laten zien. Maar meer ook niet. Bij een grafiek die gelijktijdige stijging van CEO2 en temperatuur laat zien, kan ik even goed – of even slecht – besluiten dat de stijging van de temperatuur de oorzaak is van de stijging van de CEO2. Het is even fout. En zo worden we voortdurend om de oren geslagen met bedrieglijke informatie.

De klimaatactivisten zijn er ook zeer bedreven in om de beweringen van tegenstanders te kaderen in lobbywerk van mensen die betaald worden om de fossiele energiewinning te verdedigen. Nu is het zeker zo dat dit lobbywerk realiteit is. Maar op zich is het nog geen bewijs dat de stelling die door de lobbyist wordt verdedigd fout is. Toch wordt het zo voorgesteld. Erger nog: ook de klimaatactivisten zijn gesponsord en gesteund door lobbyisten. Colruyt is een van de grote sponsors van Anuna’s Youth for Climate. Het zal wel: hij is eigenaar van windmolenparken op zee. Maar daarover zwijgen de klimaatactivisten in alle talen. Het is allemaal zo oneerlijk.

Waarom zou ik mensen die me proberen te beliegen in hun argumentering, geloven als het om de inhoud van de boodschap gaat ?

Ter attentie van de mensen die zeker zijn: ik ben niet in staat om klimaatwetenschappelijke rapporten te lezen. Ik moet dus vertrouwen op de geloofwaardigheid van anderen. Dat sluit zekerheid uit. Je kan enkel zeggen dat je gelooft of overtuigd bent. Maar als ik die anderen dan op leugens betrap, hoe kan ik me dan nog laten overtuigen ? En dus moet ik zeggen: ik weet het niet. Zekerheid is hier een vorm van domheid.

Er zijn momenten dat ik overtuigd ben, gevolgd door momenten dat ik weer twijfel.

Wel denk ik dat het voorzichtigheidsprincipe hier op zijn plaats is. Om de zekeren te plezieren durf ik hier zeggen dat ik klimaatvriendelijker leef dan heel wat zekeren.

En de kernenergie ?

Ook hier weer schiet mijn wetenschappelijk verstand tekort. Maar het lijkt me dat de kernenergie op dit ogenblik en in de nabije toekomst geen oplossing kan bieden voor het probleem van de energiewinning. De hele zaak lijkt me te ingewikkeld. Er is nood aan zoveel investeringen en veiligheidsmaatregelen dat de kost niet anders dan hoog kan liggen. Het afval blijft een probleem. 

Maar ik denk wel dat de wetenschap moet blijven zoeken naar manieren om kernenergie op te wekken op manieren die wél rendabel, veilig, en functioneel zijn om zo de mogelijkheid open te houden voor de toekomst. 

De windenergie zal zeker geen voldoende oplossing bieden. Ik lees dat de mogelijkheden van zon energie nog sterk kunnen ontwikkeld worden en dat daar in een nabije toekomst veel kan verwacht worden. Maar ik vrees dat zon en wind nooit aan de onvermijdelijk groeiende vraag zullen kunnen voldoen. Gas is eveneens een fossiele brandstof en zeker geen echte oplossing. Schaliegas is erger dan olie of steenkool. We zullen dus zeker op zoek moeten naar een nieuwe, nog niet ontwikkelde energiebron.

Ondertussen zijn de bestaande kerncentrales mits niet te oud en goed onderhouden, een goede, en eigenlijk de enig aanvaardbare oplossing en aanvulling voor zon en wind. Ook Porritt wijst deze kerncentrales niet af. Hij vertelt dus toch iets wat ik geloof.

En Tinne Van Der Straeten dan ? Daar moeten we niet naar luisteren. Bij dat groene uithangbord zijn er twee mogelijkheden – die ook allebei samen mogelijk zijn: ze is gewoon een fanate – maar die schijn geeft ze niet – ofwel is ze verkocht. Gezien ze er op haar website zelf prat op gaat dat zowat alle grote spelers op de energiemarkt klant zijn bij haar advocatenkantoor, lijkt belangenvermenging me hier het waarschijnlijkste. In ieder geval zou zo iemand nooit minister van energie mogen zijn.

 

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *