Van India over Biden naar neokolonialisme

De Wereld Morgen

Rachida Aziz, Christophe Callewaert

Wat niet verteld wordt over de coronacatastrofe in India

India is verwikkeld in een wanhopige strijd om adem. Vrijdagochtend kregen 25 families het verschrikkelijke nieuws van één van de grootste ziekenhuizen van Delhi. Hun geliefde was gestorven omdat de zuurstoftanks leeg waren. Ziekenhuizen worden overstelpt met patiënten. Elke dag raken meer dan 300.000 Indiërs besmet met het coronavirus, duizenden van hen worden naar hospitalen gebracht waar geen plaats meer is

Zoek ik spijkers op laag water ? Ben ik te wantrouwig als ik meen op te merken dat in dit artikel de catastrofale aanpak van de rechtsnationalistische Modi wordt gesteld tegenover de voorbeeldige aanpak van het communistische Kerala, en dat daarmee de superioriteit van het communistische systeem wordt gesuggereerd tegenover het rechtsnationalistische ?

Ik weet zowat niets over het communisme in Kerala, en dus ook niet of het een goed systeem is. Het is mijn overtuiging dat het Cubaanse communisme superieur is – zeker gezien de speciale historie van dat eiland – maar er zijn zeker verwerpelijke vormen van communisme. Kijk maar naar Noord-Korea. Al moet ik oppassen want het enige wat ik daarover weet, komt van Westerse propaganda. Van Cuba weet ik meer. Ik ben er geweest, en niet enkel als toerist. Er zijn dus overigens ook rechtse systemen die verschrikkelijk zijn.

Gezien de suggestie van Aziz en Callewaert ga ik op zoek naar verschil in aanpak van zo iets als een coronacrisis dat te wijten zou kunnen zijn aan een rechtse of linkse ideologie. Ik vind er geen.

Bij mijn weten is de aanpak in het “linkse” Wallonië niet superieur aan die in het door rechtsnationalisme gedomineerde Vlaanderen.

Wel lijkt het me duidelijk dat een autoritair regime in een crisis efficiënter kan werken dan een democratie. Door zijn aanvankelijk verzet tegen de pandemiewet zat De Croo ook al op dat spoor. Een bekwame autoritaire leider kan dus in deze speciale omstandigheden en vooral tijdelijk een goede zaak zijn. Als hij onbekwaam is, is de ramp natuurlijk des te groter. Maar op zich heeft dat niets te maken met links of rechts. Wat Aziz en Callewaert hier doen is dus niet echt correct.

Wél interessant is hun bericht dat Biden een oude wet activeerde die de uitvoer van grondstoffen, nodig voor de productie van vaccins, naar India verbiedt, zodat de productie van vaccins in India werd vertraagd.

In dat verband is het weer grappig dat dit in onze reguliere media weinig of niet is gemeld. Wél kregen we te horen dat Biden beslist heeft om vaccins als hulp naar India te sturen. Ah ja, want Biden moét hier als een goed mens worden voorgesteld. Zo wordt de tegenstelling met de moordenaar (woorden van Biden) Poetin groter en dat past in de propaganda die de domme massa enthousiast moet maken voor een “ingrijpen” van de VS in Rusland om bedriegers als Navalny (die overigens voor de Britse geheime dienst schijnt te werken) te redden en de mensenrechten en democratie te installeren. Europa zal dat ingrijpen welgemeend steunen, want zo zijn er geen geopolitieke belemmeringen meer om het Russische gas in te voeren, iets wat Tinne Van Der Straeten zeker zal toejuichen, zij het binnenkamers, want naar buiten doet ze alsof ze groen is. Ja, dat is gemeen van mij en ik geniet er van.

Onze neutrale en objectieve pers vergeet er ook bij te vermelden dat de hypocrisie van Biden nog veel groter is. Want de vaccins waarmee hij zijn imago opkrikt door ze naar India te sturen, worden natuurlijk betaald. Het zijn niet Amerikaanse producenten van die vaccins die de gift doen. Ze maken er dus winst op. Die vaccins worden ook niet betaald door Biden zelf, maar door de Amerikaanse belastingbetaler, en tot nader order zijn dat nog altijd niet de vrienden van Biden. De farmareuzen zijn wél fan van Biden.

Het verhaal van de Spaanse griep in India is natuurlijk interessant. Aziz en Callewaert hebben gelijk als ze het hebben over het neokolonialisme.

Naast anti-racisme, anti-mannelijkheid (feminisme), anti-discriminatie, anti-islamofobie, anti-homohaat, anti-fascisme, anti-communisme, anti-politie, anti- vaccisme, anti-zwartepietisme, anti-antimigratie, anti-zionisme… is er tegenwoordig ook het antikolonialisme. Dat concentreert zich op standbeelden en excuses, en krokodillentranen. Het blijft steken in het verleden.

Mag ik er allereerst op wijzen dat Leopold II aanvankelijk geen kolonialist was. Het kolonialisme in strikte zin gaat over staten die andere staten overheersen en er een wingewest van maken. Congo was oorspronkelijk privébezit van Leopold II en dus geen kolonie. Het is pas een kolonie geworden op het ogenblik dat het eigendom werd van de belgische staat.

Maar los daarvan, in bredere zin, gaat het er over dat de rijkdommen van een land daar worden weggehaald en ten goed komen aan groepen buiten dat land. Die groepen kunnen dus staten zijn, maar even goed privé-personen of privébedrijven.

In deze brede betekenis is het kolonialisme in Congo nooit gestopt. Het is gewoon doorgegaan na de Congolese onafhankelijkheid. Lumumba had de bedoeling om dit kolonialisme te stoppen. Op bevel van de heilige Boudewijn, koning der belgen, devoot katholiek en opvoeder van Philippe van Laeken, is Lumumba vermoord en werden er stropoppen van de koloniale krachten aan de macht gebracht in Congo. De nog altijd aanbeden stichtende goeroe van Amada heeft een van die stropoppen enthousiast geestelijke leiding gegeven. 

Eigenlijk kan je stellen dat Philippe, trotse poseur met vrouw en kind, teer bemind, een opvolger is van Leopold II voor hij Congo aan belgië had overgedragen. Rond hem, of hij rond hen, dwarrelt dan ander krapuul zoals Lippens, Davignon, Frère (tennisvriend van Willy Claes), Forrest (Groot Officier in de Kroonorde benoemd door Philippe), Chevalier, Verhofstadt, De Croo, Michel, kortom de hele belgische liberale top. Dàt zijn de belgische neokolonialisten.

 

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *