Hoe vechten tegen het fascisme ?

Doorbraak

Gebundeld: de cabaretière wenst Hitler naar de hel

Oorlog gaat over meer dan wapengekletter. Het gaat over mensen die in moeilijke en verwarrende tijden boven zichzelf uitstijgen. Het verhaal van Isa Vermehren is daar een voorbeeld van

Zijn partijen zoals het vlaams blok en aanverwanten in andere landen een bedreiging voor de democratie ?

Op dit ogenblik niet. Maar wees er maar zeker van dat iemand als Van Grieken, om over Dries Van Langenhove maar te zwijgen, niet zal aarzelen om de democratie te vervangen door een fascistische dictatuur als hij daartoe de kans krijgt.

Hitler is democratisch aan de macht gekomen door verkiezingen te winnen. Toen dat een feit was, was het kalf eigenlijk al verdronken en waren verzetsdaden wel heldhaftig, maar tegelijkertijd ook kansloos.

Ja, inderdaad, niet alle Duitsers waren overtuigde nazi’s. Maar je kan er niet omheen: de overgrote meerderheid van de Duitsers stond wel achter Hitler.

Om zeker niet verkeerd begrepen te worden: dat mensen achter Hitler stonden betekende niet per se dat ze ideologisch nazistisch waren en al zeker niet dat ze slechte mensen waren.

Zeker is dat nogal wat Duitsers slachtoffer waren van een efficiënte propaganda en vooral, dat ze in Hitler gewoon de oplossing zagen voor de problemen waar Duitsland mee kampte. Dat betekent dat ze die oplossing niet vonden bij de tegenstanders van Hitler.

Dààr ligt de basisoorzaak van het succes van Hitler.

Natuurlijk: hij was een charismatisch figuur. Daar “ging iets van uit”. Nogal wat mensen geloven dan niet wat die Fürher zegt, maar ze geloven hem. Ze geloven het omdat precies hij het zegt.

Maar aan de basis van het succes van die charismatische figuur ligt ontgoocheling in de anderen: in de verantwoordelijken die de problemen van de gewone mensen niet hebben willen zien en zelfs als ze ze al zagen, er geen oplossingen voor hadden.

Herhaalt de geschiedenis zich ? Ja, nooit helemaal hetzelfde, maar ze herhaalt zich. Ook in deze tijd is het proces bezig dat tot het succes van Hitler heeft geleid: een groeiende groep mensen stelt vast dat “links” weigert om de problemen te zien, en er dus ook geen oplossingen voor heeft.

Ondertussen staan we voor de vraag of er nog wel oplossingen zijn. Maar wat er ook van zij: de kern van het probleem ligt bij de ervaring van zoveel gewone mensen dat links hen in de steek laat.

Bij dat links spelen twee factoren.

Een aantal linksen spreken en handelen vanuit een morele superioriteit: zij weten wat goed is en wie dat niet weet is een fascist. Los van de overweging of hun idee van het goede wel juist is, is hun houding in ieder geval niet productief. Integendeel: de tijd dat het volstond om iemand een fascist of vlaams blokker te noemen om hem terug op het goede pad te krijgen is voorbij. Wie nu een gewone kiezer voor het vlaams blok een fascist noemt, maakt van hem een fascist.

Je hebt ook de linksen die het goed menen en inzitten met het lot van de gewone man. Maar door socialisme en marxisme zitten ze in een verengd denkkader en worden alle problemen teruggebracht tot materiële problemen, tot armoedebestrijding, kortom tot geld. Dat denkkader maakt het voor die mensen onmogelijk om problemen van andere aard te zien. Het is juist op die problemen dat het vlaams blok inspeelt terwijl links de mensen hier in de steek laat.

Neen, ik vind niet dat het probleem van de groeiende armoede moet verwaarloosd worden. Maar als de Pvda of andere linksen denken dat ze door te pleiten voor een pensioen van 1500€ mensen weg houden of weghalen uit de invloedssfeer van het vlaams blok, is dat een misdadige denkfout. Ten eerste is het voor het vlaams blok een koud kunstje om dezelfde sociale eisen te stellen. Dat ze de verwerkelijking ervan dan wat asocialer maken is niet terzake. Het verschil tussen netto en bruto is op zich natuurlijk relevant, maar in de propaganda-oorlog zal het  niemand overtuigen. Het overtuigt niemand omdat de problemen waar het de mensen echt om gaat, niet gààn over dat pensioen en dus ook niet over dat bruto-netto-gedoe. Die problemen zitten op het mentale en psychologische vlak en leunen dus ook aan bij het emotionele. 

Over welke problemen gaat het dan wel ?

Ik kan daar hier geen uitputtende studie over maken. Ik ben daar ook niet slim genoeg voor. Toch dit:

Onze samenleving is te ingewikkeld geworden en alles gaat te snel. Op het eerste gezicht lijken jongeren – anders dan ouderen – geen problemen te hebben met de altijd maar snellere evolutie van de technologie. Ze weten alle knopjes staan. Maar het gebruik er van in een samenleving stelt hen voor grote problemen. Denk maar aan de problemen rond naaktfoto’s. Deze ervaring – die dus zowel jongeren als ouderen treft – schept een diep gevoelen van onbehagen, dieper dan het onbehagen bij de naaktfoto zelf.

Ik ben ooit principieel voorstander geweest van de multiculturele samenleving. Maar ondertussen besef ik dat die samenleving meer en grotere problemen meebrengt dan verwacht. Een bepaalde “elite” kan daarmee omgaan. Maar ook hier weer ontstaat een diep gevoelen van onbehagen bij eenvoudige mensen. Ik heb het hierbij natuurlijk ook over de migratie.

Een grote factor hierin is de islam zoals die zich hier en nu voornamelijk bij ons voordoet. Op zich is de islam een ideologie die totaal niet samengaat met onze manier van samenleven. Als ideologie is de islam even verwerpelijk als het fascisme. Dat er moslims in slagen om zich in onze samenleving te integreren verandert niets aan het basisgegeven. Hun successen wissen in de ogen van de gewone man in de straat de mislukkingen niet uit.

De aandacht voor het klimaat mag terecht zijn. Voor de meeste mensen is het een ver van mijn bed show en een probleem voor later. Je mag dat terecht kortzichtig vinden. Maar voor de meeste mensen is het wel zo. Dat links zich vereenzelvigt met dat probleem is op zich al dom. Maar het jaagt de gewone mens wel weg van links.

Tenslotte wil ik de manipulatie vermelden. Ze is alomtegenwoordig. Het kapitalisme is er een meester in. Ondertussen weten de mensen niet meer wie of wat ze moeten geloven. Ze zien overal vooraanstaande mensen schaamteloos liegen. Dat manipulatie zich afspeelt in het onderbewuste belet niet dat ze een diepe miskenning van menselijke waardigheid laat voelen…

In dàt diepe onbehagen, dieper dan het onbehagen van de concrete problemen, ligt de kern-oorzaak voor de burn-outs, depressies, zelfmoordcijfers. En de winst van het vlaams blok.

Als links er niet in slaag de mensen op zijn minst het gevoelen te geven dat het met deze niet-materiële problemen begaan is en zo ook dat het de mensen begrijpt, is het groeien van het succes van het fascisme onvermijdelijk.

En ondertussen concentreren linkse belgicisten zich op de strijd tegen de N-va en voor de redding van het vaderland.

 

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *