Hét grote maatschappelijke probleem: de manipulatie

Doorbraak

Sid Lukkassen

Media controleren de toegang tot het publiek

Over het belang van hubs

Misschien veronderstelt u dat de vraag welke ideeën in de media komen, een kwestie is van concurrentie en van ‘gewoon goede ideeën hebben’. In de praktijk is dit een gestuurd krachtenveld met onderliggende belangen.

Als mensen het over de grote wereldproblemen hebben, denken ze tegenwoordig eerst en vooral aan het klimaat. (Corona is acuut, maar iedereen gaat er van uit dat het een voorbijgaand en eigenlijk al opgelost probleem is.)

Hoe komt dat eigenlijk ? Jullie weten al dat ik een klimaat twijfelaar ben. Er zijn veel redenen om te twijfelen, maar een daarvan is zeker het feit dat het me verontrust dat er zo ’n enorme mediacampagne achter steekt. Die maakt me achterdochtig. Wie betaalt eigenlijk al die documentaires ? Wie betaalt de reizen van Anuna en Greta ? Als er kinderen worden opgevoerd, word ik wantrouwig, want dan is er iemand die wil inspelen op mijn emoties, terwijl het in het klimaat toch om ratio zou moeten gaan ? Waarom wil iemand me in paniek brengen met beelden van een hete overstromende apocalyps ?

Zelfs als de wetenschappers die worden opgevoerd gelijk zouden hebben en het klimaat écht een probleem zou zijn, maakt de hele reclamebusiness er achter dat ik me ongemakkelijk voel.

Ik voel het aan alsof iemand me wil manipuleren. Ik wil niet gemanipuleerd worden. Waarom zijn er zoveel mensen die zich niet ongemakkelijk voelen bij die propaganda ?

En wat zich links noemt, doet daar vrolijk aan mee. Links ? Surrogaat links ! Het klimaat is geen links thema. De Green Deal van Ursula von, de biljoenenpolitiek van Biden, de beloften van de G7… tonen aan dat het een rechts thema is. Hoogstens kan je het een neutraal thema noemen. Maar de mensen die denken dat ze links zijn omdat ze voor Anuna zijn, hebben van links niets begrepen.

Natuurlijk is er ook de migratie en de multiculturele samenleving met daarbij als kernprobleem de islam. Maar als je die als een probleem wil voorstellen word je door de surrogaat linkse hub al als een hater voorgesteld. Hier krijg je hetzelfde fenomeen: eigenlijk is de hele multiculturele samenleving een kapitalistisch project, of op zijn minst het resultaat van een losgeslagen kapitalistische globalisering. Surrogaat links slaagt er in om aan dat kapitalistisch economische gebeuren een ethische bovenlaag te plakken zodat wie niet mee heult met het kapitaal als een onmens kan worden voorgesteld.

De dwaasheid van surrogaat links is misdadig. In de Brusselse Begijnhofkerk spreken linkse activisten hongerstakers dwaze moed in om door te zetten tot ze in levensgevaar komen en hebben zo mensenlevens op hun geweten. Ecolo en Groen vallen staatssecretaris Mahdi aan om zijn uitzettingspolitiek. Ik heb hen nog geen woord kritiek horen geven op Wilmès van buitenlandse zaken. Nochtans ligt de oplossing voor de migratie in het buitenland. Maar Wilmès mag ongestoord in Congo de belangen van het belgische grootkapitaal en het koningshuis verdedigen, tot en met het misbruik van kinderen in ertsmijnen. Nu voer ik zelf kinderen op. Maar dat is voor het goede doel.

“Surrogaat links” is natuurlijk een vorm van scheldwoord. Ik druk er minachting mee uit. Maar ik voel ook medelijden met deze mensen die zich links wanen, want ik ben er van overtuigd dat ze het eigenlijk goed bedoelen. Alleen hebben ze niet door dat ze gemanipuleerd en misbruikt worden. Dat ze het niet door hebben maakt van hen idioten. Dat ze zich laten misbruiken maakt ze nuttig.

Dat armoede een probleem is moet geen betoog. 

De menselijke druk op het milieu is een enorm probleem voor de  hele mensheid. 

De multiculturele samenleving en de migratie raakt zowel autochtonen als migranten diep in hun menselijkheid.

Die problemen zijn reëel. Maar voor mij is manipulatie hét belangrijkste probleem van deze tijd.

Lukassen spreekt over linkse hubs die ons zouden manipuleren. Ik denk dat ik heb aangegeven dat dit links surrogaat links is. Er is slechts één hub, en die is niet links. Het is die van de kapitalisten.

Je moet geen genie zijn om dat te begrijpen: wie is eigenaar van de middelen om te manipuleren ? Wie is eigenaar van de kranten ? Van de sociale media ? Van de TV ?

Wat TV betreft zou je kunnen zeggen dat er toch ook nog zo iets iets als een VRT, een openbare omroep, eigendom van… ? Ja van wie eigenlijk ? Van de samenleving ? Dat is een weinig bepaald begrip. In feite is een openbare omroep eigendom van de politiek. En ik het heb het al zo dikwijls herhaald: de politiek staat in dienst van het kapitaal. Het kàn niet anders want in het kapitalisme ligt de macht bij het kapitaal. De politiek is uitvoering van macht… Een linkse die binnen het kapitalisme in de politiek stapt, stelt zichzelf onvermijdelijk in dienst van het kapitaal, hoezeer hij zichzelf ook wijsmaakt dat hij het kapitaal bevecht. En dus staat de VRT in dienst van het kapitaal. 

Ik ga er hier niet verder op in, maar ik daag je uit om kritisch naar de VRT te kijken met de vraag: in dienst van welk kapitaal staat de VRT ?

Als je nu naar het gehele plaatje kijkt van de media, en je ziet overal mensen gezellig samen zittend op terrassen op hun hoogst persoonlijk foondinges tokkelen, dan besef je hoe diep die media zijn doorgedrongen in ons dagelijks leven. Ze zijn alom en altijd tegenwoordig en bezig met hun manipulatieve opdracht. Er is nooit een tijd geweest waarin de macht om mensen te manipuleren zo groot is geweest. Je moet al een bijna ziekelijk kritische geest hebben als ik (als kind van mijn tijd ben ik narcist) om te beseffen dat je gemanipuleerd wordt. Dat besef is noodzaak om je te kunnen verzetten. Ik verzet me met alles wat ik in me heb, en toch moet ik vaststellen dat ook ik me laat vangen. Kijk maar eens naar jezelf en de invloed die de reclame op je heeft, ook als je denkt dat ze je niet raakt.

Nochtans is innerlijke en intellectuele vrijheid een noodzaak voor een echte democratie, en gewoon voor een menselijke samenleving.

Als je onze huidige samenleving globaal bekijkt, en de symbolen van Aldous Huxley doorziet, zie je meer en meer The Brave New World opduiken.

Wie daar niet naar toe wil moet wél beseffen dat een wereld van vrije mensen binnen het kapitalisme niet mogelijk is.

Dit betekent niet dat ook in een niet-kapitalistische samenleving manipulatie een probleem kan zijn. Maar dat probleem stelt zich nu  niet. Op dit ogenblik is het kapitalisme het probleem.

 

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *