Vrije mening ? Krijg ik toelating om te lachen ?

Uitpers

Jan-Pieter Everaerts

Mediaconcentratie anno 2021

RTL België in handen van DPG en Rossel

Na het bereiken van een overeenkomst met de RTL Group zullen DPG [De Persgroep] Media (Antwerpen; VTM, Het Laatste Nieuwd, De Morgen, Dag Allemaal, Humo, QMusic en een reeks andere media-’merken’) en Groupe Rossel (Brussel; Le Soir, Südpresse, Mediafin …) samen RTL België overnemen.

Je kan er niet omheen: dit soort evoluties baart zorgen.

Iedere weldenkende mens pleit voor vrije meningsuiting. – Er lopen nogal wat niet weldenkende mensen rond. – Maar nooit hoor ik die weldenkende mensen de vraag stellen wat je hebt aan vrije meningsuiting als je geen vrije mening hebt ?

Nu is het natuurlijk wel zo dat je in ons systeem formeel vrij bent in je mening. Maar tussen formeel en feitelijk ligt er een enorme kloof: hoe vrij ben je om een mening te vormen als zowat alle informatie die je krijgt door één bron wordt gekleurd ?

Precies dàt is er wat in onze media bezig is.

Ik heb de tijd nog meegemaakt dat je kon kiezen tussen kranten met een duidelijk verschillende invalshoek. Het Volk was van de christelijke vakbond. De Morgen was links; Het laatste Nieuws liberaal; en de Standaard Vlaams katholiek… Je had hetzelfde met de tijdschriften. 

Veel mensen lazen slechts hun eigen krant. De katholieke kerk probeerde de mensen met dreiging van de hel te verplichten om enkel de eigen katholieke informatie tot zich te nemen. 

Er was sociale druk. 

De verzuiling was een feit. Maar wie wilde, had toegang tot de verschillende bronnen. Nu is er slechts één bron meer: die van de kapitalist.

De katholieken hadden een overwicht. Dat ergerde de atheïsten en dus ontketenden ze de strijd tegen de verzuiling. Welmenende katholieken zijn daar in meegegaan. De zuilen zijn verdwenen (op het katholiek onderwijs na en dat is niet meer katholiek). De welmenenden dachten dat met de ontmanteling van de zuilen de mensen meer vrijheid van mening zouden hebben. Onnozelaars: de verschillende zuilen zijn vervangen door één zuil: die van het kapitalisme.

Ik heb heimwee naar de tijd van de zuilen. (Ook al waren die overwegend kapitalistisch ingesteld.)

Ik heb het eerder al gesteld: als ik in gezelschap – ik houd me meestal op in intellectueel hoogstaand gezelschap, horend bij mijn intellectueel niveau – begin over het kapitalisme, kijken mijn gediplomeerde vrienden naar mij zoals een koe naar een trein. Ze snappen niet waar het over gaat.

Doe zelf eens de test en stel in goed gezelschap de vraag: wat is het kapitalisme eigenlijk ? Wat is er essentieel in het kapitalisme ? Laat het me weten als de helft van je hoog opgeleide vrienden een fatsoenlijk antwoord weet te geven. Ik bezorg je een fles goede Bourgogne ! Overigens: weet je het zelf wel ?

Natuurlijk is er een vrijheid van mening binnen een bepaald kader. Het stoort Van Thillo totaal niet dat De Morgen wat andere accenten legt dan De Standaard. Als die accenten maar niet tegen het kapitalisme ingaan.

En ja, formeel ben ik nog vrij om mijn blogs tegen het kapitalisme te schrijven, maar de dag dat ik gemiddeld 1000 lezers per dag zou hebben in plaats van de kleine tachtig van nu, krijg ik zeker problemen.

Ter attentie van de mensen die op de Pvda stemmen: ze worden de doodgravers van de Pvda: als de Pvda nog wat groeit krijgt ze een cordon sanitaire om zich heen. Dat is al in de maak. De Croo doet al uitspraken om het voor te bereiden.

De liberale vrijheid van mening is een zogezegde vrijheid. Het is dezelfde soort vrijheid als de vrijheid om te eten wat je wil. Vertel maar eens aan armen dat ze vrij zijn om te eten wat ze willen.

In de verklaring van de rechten van de mens staat dat iedereen recht heeft op werk. Bij ons zijn er dus geen werklozen.

Dàt is de grote misleiding van het kapitalisme: het verkondigt mooie principes, maar het zit zo in mekaar dat het onmogelijk is om die principes waar te maken.

En dan komen de zogenaamde linksen en roepen om een overheid die de problemen oplost. Die overheid smeert dan wat zalf op een houten been. Het probleem is dat die overheid het probleem niet kàn oplossen omdat ze functioneert in het kapitalisme.

En zo dragen die linksen (ik noem ze surrogaat linksen) bij tot de in stand houding van het systeem dat de oorzaak is van het onheil: ze maken de mensen wijs dat er binnen het systeem échte oplossingen zijn.

En niemand van de zogenaamde weldenkenden stelt dat in vraag omdat de media die de mening vormen, in handen zijn van mensen die rijk worden door het systeem. 

Om rijk te worden in het kapitalisme volstaan twee zaken: je moet slim genoeg zijn om het systeem te begrijpen en geen geweten hebben zodat je bereid bent om over lijken te gaan. Dan moet je natuurlijk ook nog het geluk hebben dat je niemand tegenkomt die slimmer en meer gewetenloos is dan jij.

Natuurlijk volstaat het niet om de mening van de mensen in handen te hebben. Want het systeem leidt evident tot grote ongelijkheid.

De motor van het systeem is de concurrentie. Bij die concurrentie heb je winnaars. Maar dan moeten die winnaars weer met mekaar gaan concurreren… enzovoort. Ieder winnaar neemt de rijkdom over van wie hij verslaat. Je krijgt dus een groeiende rijkdom die toekomt aan steeds minder winnaars…

Op een bepaald ogenblik pikken mensen die ongelijkheid niet meer. Dan organiseert het systeem een herverdeling: er wordt wat geld van wat rijkeren afgepakt en verdeeld onder de minder begoeden. Ook onze sociale zekerheid hoort daarbij. De domme massa wordt zo tevreden gesteld. Maar het systeem wordt niet in vraag gesteld. En onvermijdelijk komt dan het systeem weer in een fase waarin het zich die sociale zekerheid niet meer kan permitteren en stijgt de armoede weer. Dat is nu volop bezig.

Maar het systeem wordt niet in vraag gesteld.

Want Van Thillo en consoorten bepalen de vrije mening van de massa. En de politiekers spelen dat spel mee want ze staan zijn per definitie in dienst van het kapitaal.

Wil eindelijk iemand opstaan en een visie op een samenleving ontwikkelen die kan dienen als richtinggevend voor een proces dat leidt naar een samenleving waarin het recht op voeding, woning… vrije mening in werkelijkheid wordt omgezet ?

PS Ik heb een poging gedaan om zo ’n visie te ontwikkelen in mijn boek Eutopia, beseffend dat ik daar eigenlijk niet slim genoeg voor ben. Wie het toch wil, kan Eutopia gratis lezen en/of downloaden, ook in ebookformaat, op deze website onder de rubriek Publicaties.

 

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *